سه‌شنبه 24 تير 1399 - 18:35
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

ريحانه فتحي ثاني

 

سوره با اسفار و اقاليم قلم آمد

 

 چهل و هشتمين و چهل و نهمين شماره از ماهنامه فرهنگي تحليلي سوره انديشه همراه با ضميمه ادبي هنري «اقاليم قلم» و ضميمه كتاب «اسفار» از سوي حوزه هنري وابسته به سازمان تبليغات اسلامي منتشر شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان تبليغات اسلامي، اين ماهنامه در بخش هايي با عناوين مجله خبري، سبك زندگي، نظام اجتماعي، ‌نظريه اجتماعي، تفكر، هنر و ادب، تاريخ و ضميمه كتاب اسفار به ارائه مطالب پيرامون انديشه انقلاب مي پردازد.

مجله ي سوره بر اساس ترويج و شناخت راستين مسائل جامعه مان شكل گرفته است. از اين رو مجله ي تحليلي به حوزه هاي سبك زندگي، ظاهر تمدن و مرئي ترين وجه آن است و تجلي آنچه تمدن در باطن دارد، مي باشد. نظام اجتماعي وجه باطني سبك زندگي است و سبك زندگي  را در ميان خود گرفته است و براساس مبنا غايت و ساختار آن شيوه و سبك زندگي رقم مي خورد. نظام اجتماعي لايه اي عميق تر از سبك زندگي در واكاوي جامعه است و هر دو حوزه ي تشكيل دهنده ي عمل اجتماعي هستند. رويكرد ماهنامه در بررسي ساحات اجتماعي فوق، تاريخي، جامعه شناسي و فلسفي است.

ضميمه كتاب اسفار در بخش انتهايي مجله ي تحليلي اضافه شده است كه درصدد است به بررسي مولفان و كتب و انتشار  آن در ايران  و جهان بپردازد و بيشتر رنگ و بوي علوم انساني و فلسفي دارد.

اسفار در پنج سفر كاتب (معرفي يك نويسنده)، كتاب(معرفي تازه هاي كتاب)، مكاتبه (ميزگرد كتاب)،  مكتب(كتابشناسي) و كتيبه (بريده كتاب) تنظيم شده است. اقاليم قلم نيز كه بخش ذوقي سوره است در هفت اقليم طليعه و طلايه، ساحت سياحت، آستان داستان، «نما»نماي، چامه و چكامه، طرائف و ظرائف و نگاره و نگره عرضه مي گردد كه به ترتيب به يادداشت ماه، روايت، ادبيات داستاني، ادبيات نمايشي، شعر و ترانه، طنز و جستار ادبي_ هنري اختصاص دارند.

در سرمقاله اين ماهنامه با عنوان در جستجوي الگويي براي سامان نيك،به مباحثي همچون فاعليت به انحراف رفته ي ايراني، فاعليت كليت يافته ي غربي، اختلال در انسان سازي انقلاب اسلامي، تاريخ؛ تاريخ توجهات انسان و معنابخشي آن، انقلاب فرهنگي؛ بسط و تفصيل انقلاب اسلامي، آيا نيازمند الگوها و مدل هاي ديني براي اداره ي جامعه مان هستيم و مجله ي سوره؛ مجله خبري، مجله ي تحليلي، ضميمه ي كتاب اسفار و ضميمه ادبي هنري اقاليم قلم پرداخته است.

گفتني است، چهل و هشتمين و چهل و نهمين شماره از ماهنامه فرهنگي تحليلي سوره انديشه همراه با ضميمه ادبي هنري «اقاليم قلم» و ضميمه كتاب «اسفار» به همت حوزه هنري وابسته به سازمان تبليغات اسلامي و از سوي انتشارات سوره مهر منتشر شده است.

 

 

 

سه‌شنبه 10 خرداد 1390 - 13:57


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری