دوشنبه 12 خرداد 1399 - 18:1
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

پاي منبر معرفت

 

حجت الاسلام سيدمهدي ساداتي
مديركل تبلیغات اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد

 

تقوا

 


براي دستيابي به کمال و سعادت دنيوي و اخروي موانعي بر سر راه انسان وجود دارد که بايد با يک قدرت عظيم و الهي موانع  را از سر راه برداشته و با اقتدار و عزت بسوي سرافرازي و سر بلندي گام برداشت و از دست وسوسه هاي شيطاني و نفساني آسوده خاطر شد و بر آن فائق آمد اين قدرت و نيروي عظيم چيزي نيست جز تقواي الهي که صاحب آن را به نقطه و قلۀ کمال و معرفت اله مي رساند و او را عزت مي بخشد .

معناي تقوا

اگر چه تقوا از ماده وقي به معناي نگهداري و حفظ و صيانت مي دانند ولي همان حالت دروني و نفساني است که بر اثر تکرار واجبات و انجام فرامين و دستورات ذات اقدس الهي و ترک منهيات وگناهان در وجود انسان پديد مي آيد و بعنوان يک نيروي بازدارنده انسان را از انجام خطايا محفوظ مي ادارد و انسان را  در انجام آموزه هاي ديني و شريعت مقدسه پشتيباني مي نمايد اين حالت دروني که بصورت ملکه در روح و نفس انسان تبلور يافته است به صاحب خود ثمرات  و نتايجي را مي بخشد که فهرست وار به آن اشاره مي گردد .

ثمرات تقوا از ديدگاه قرآن کريم

1- دارا شدن قدرتي که مي توان بوسيلۀ آن بين حق و باطل را تشخيص داد

يا ايها الذين آمنوا ان تتقوا الله يجعل لکم فرقانا و يکفر عنکم سيئاتکم و يعفر لکم  ( آيه 29 سوره انفال )

هر انساني در طول دوران زندگي خود مرتکب خطاهايي شده است که عقل او ديگر ياراي تشخيص صحيح و دقيق مسائل را ندارد و بخوبي نمي تواند بين حق و باطل و نور و ظلمت را آشکار نمايد اين انسان نياز به قدرتي مافوق قدرت عقل دارد که آن جيزي نيست جز تقواي الهي  . و طبق آيه شريفه اين نيروي عظيم مي تواند به انسان قدرت تشخيص و تميز را بدهد و او را از سر دو راهي نجات بخشد و حقيقت را به او بشناساند .

خداوند مي فرمايد :

اي کساني که ايمان آورده ايد اگر تقوا پيشه سازيد خداوند براي شما وسيله جدا ساختن حق از باطل قرار مي دهد .

(  آيه 8 سوره انفال )

2- آمرزش پروردگار و پوشانده شدن گناهان

و يکفر عنک سيئاتکم و يعفر لکم

زماني که در سايه و پرتوي تقواي الهي گناهان انسان بخشوده مي گردد و پروردگار انسان را مي آمرزد . يعني ديگر عقاب و بازخواستي براي گناهان گذشته نيست و اين شهد شيريني است که اين درخت پربار انسان را بهره مند مي سازد و به انسان آرامش مي بخشد و اميد را در وجود او بيدار و زنده نگه مي دارد و آينده زيبايي را براي او ترسيم مي نمايد .

3- رهائي از مضايق و مشکلات

و من يتق الله يجعل له مخرجا و يرزق من حبث لا يحتسب  ( سوره طلاق آيه 2 )

هر کس تقواي الهي را پيشه کند خداوند را بيرون رفتن از سختيها را براي او مي گشايد . و از آئجايي که گمان نبرد باو روزي عطا کند .

و اين کلام خالق تمامي هستي است که بر همه چيز قادر و توانا مي باشد و تمام امور در يد قدرت اوست . و اين ثمره اي است که توسط او و با پشتيباني آن راستگوي توانمند به انسان عطا مي گردد 

4 - تقوا شرط قبولي اعمال

انما يتقبل الله من المتقين

همانا خداوند ( اعمال نيک وصالح را ) تنها از باتقوايان مي پذيرد .

در ذيل آيه انما يتقبل اله من المتقين مفسريه به حسد اشاره مي کنند  که حسد و کينه توزي او باعث شد که هابيل را بقتل برساند هرچه که هابيل او را نصيحت فرمود بيان داشت که عمل تو چون با تقوا همراه نبود است مورد رضايت حضرت حق قرار نگرفته و گناه من نيست و تو اگر مرا بکشي جهنم را نصيب خود نموده اي زيرا آنان قرار بود جهت تقرب به پرودگار کاري انجام بدهند .

هابيل چون دامداري داشت بهترين گوسفندان و فرآوردهاي خود را آورد ولي قابيل که کشاورز بود بدترين فرآوردۀ خود را و بدترين قسمت زراعت خود را براي انفاق در راه خداوند بنا بر اين هر عمل بايد مسبوق به تقوا باشد تا آن عمل قبول شود .

5- بهشت برين

و سارعوا الي مغفره من ربکم و جنه عرضعا السموات و الارض اعدت للمتقين ( سوره مائده آيه 27 )

به فرمودۀ پروردگار بهشت از آن گوهر گرانبهايي است که عجين با تقوا و پرهيزگاري گشته و اين ثمرۀ با ارزشي است که براي متقين آماده و مهيا گرديده است .

تا بصورت جاويد از نعمات آن بهره برداري ومتنعم گردند .

6- محبوبيت نزد پرورگار

ان اکرمکم عنداله اتقيکم

در فرهنگ اسلامي فقط خداوند است که اصيل ، ارزشمند ، واقعي و تنها وجود حقيقي است . وبقيه موجودات جلوه هاي وجودي اوست . بنا براين در نظام ارزشي اسلام هر چيزي که به خداوند مرتبط مي ود به مقدار ارتباطش ارزشي پيدا ميکند . به همين جهت موقعيت قومي ، علمي – جغرافيايي زندگي مي کند و نژاد مال و موقعيت هاي  سياسي هيچ گونه ارزش و معيار ارزشي نيست و تنها تقوا ملاک ارزش مي باشد و هرانساني به اندازۀ تقوا وعبوديتش در پيشگاه خداوند ارزش دارد .

 

مآخذ

قرآن کريم ( سورۀ انفال آيه 29 ) – ( سورۀ انفال آيه 8 ) – ( سورۀ طلاق آيه 2 ) – ( سورۀ مائده آيه 27 )

 

 

 

سه‌شنبه 10 خرداد 1390 - 10:4


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری

 

از اين نويسنده يا گزارشگر