جمعه 26 دی 1399 - 18:4
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

نظام پيشنهادات

 

سيد داوود تديني
مسئول اطلاع رساني كارگروه نظام پيشنهادها

 

برخي از ويژگي هاي سازمان مشاركت جو

 

هر كه اراده كار كند و با مسلماني درباره آن مشورت كند، خدايش به معقول ترين كارها توفيق دهد.

پيامبر گرامي اسلام حضرت محمد(ص)

 1- مشاركت در سازماني تحقق مي پذيرد كه رقابت كامل برآن حاكم باشد.

2- در سازمان هاي مشاركتي، توجه به مخاطبان طرحها و برنامه هاي سازمان اهميت ويژه اي دارد و معناي نويني پيدا مي كند و تبديل به بخشي از مقصد نهايي كار مي شود.

كن بلانچارد مي گويد: خشنود كردن مخاطب و داشتن علاقمندان سرسپرده ، به عنوان نيرويي عمل مي كند كه انسان ها را قادر مي سازد تا از فعاليت هاي روزانه فراتر رفته و هنگامي كه به وظايف روزانه با ديد خشنودساختن ديگران نگريسته شود، ارزش بيشتري پيدا مي كند.

3- مديران سازمان هاي مشاركت جو بر اين اعتقادند كه دانش در سطح سازمانشان به وفور پراكنده است و خود به راحتي مي توانند انديشه ها و ديدگاه هاي ديگران را مستقيم و بي واسطه دريافت كنند.

4- "تعهد به اجرا" از ديگر ويژگي هاي سازمان هاي مشاركت جو مي باشد. همانطور كه مي دانيد مشاركت به خودي خود يك هدف نيست بلكه وسيله اي براي جهت دادن نيروهاي سازمان براي تحقق وظايف است. سازمان ها خود را وقف تحقق هدف هاي خود كرده اند. آن ها مشاركت را وسيله اي مي دانند براي انجام دادن كار با كيفيت، بهبودي مداوم و نوآوري. بنابراين فكر مسئوليت دهي به كاركنان چيزي بيش از دلپذير بودن كار به آنها مي دهد.

5- ويژگي ديگر سازمان مشاركت جو، احترام به افراد است و كاركنان اين سازمان ها بر اين باورند كه مي توانند همگام با نيازهاي سازمان رشد كنند.

6- در سازمان هاي مشاركت جو، كارها به صورت گروهي انجام مي شود.

7- در اين سازمان ها،‌ همه مديران، تغيير را به عنوان تنها عامل پايداري و گريزناپذير مي دانند و با خشنودي آن را پذيرفته و در برابر آن مقاومت نمي كنند.

8- در چنين سازماني لازم نيست كه مدير بخش زيادي از وقت خود را با انديشه درباره چگونگي برخورد با تغييرات بگذراند. زيرا همه به اين باور رسيده اند كه تغيير نوعي ارزش مثبت است.

9- در سازمان مشاركت جو هركس براي انجام امور محوله قدرت لازم را داراست و در مقابل آن نيز مسئول است و حقوقش محترم شمرده مي شود.

10- سازمان مشاركتي مي كوشد تا بيشترين حد ممكن كاركنانش را به اطلاعات لازم مجهز كند. در اينجا انسان ها براساس نياز با يكديگر كار مي كنند نه براساس موقعيت خود در سازمان.

حضور كاركنان در جلسات نه بخاطر مقام، موقعيت و يا مسئوليت آنان در سازمان يا در بيرون آن است بلكه بخاطر اين است كه اطلاعاتي دارند و براي همكاران خود مي توانند كمكي باشند.

11- در سازمان هاي مشاركتي كاركنان هم فكر مي كنند و هم عمل مي كنند. مجريان در فرآيند طراحي راهبردها نقش دارند و تدوين كنندگان راهبردها، با كاركناني كه در همان زمينه بطور عملي بكار مشغول اند همكاري مي كنند.

12- دنياي مشاركتي بر يادگيري ارج مي نهد. سازمان مشاركتي از آغاز به تشويق يادگيري مي پردازد. انسان ها تشويق مي شوند تا كارهاي تازه اي را تجربه كنند و اعمال قديمي را به شيوه نو انجام دهند.

حق مشاركت مستلزم آن است كه هر شخصي، چيزي ياد بگيرد و از مسائل به عنوان بخشي از مجوز ورود خود به حوزه تصميم گيري آگاه باشد.

و من الله التوفيق

 

سه‌شنبه 10 خرداد 1390 - 8:57


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری