جمعه 16 خرداد 1399 - 3:46
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

گزارش

 

ريحانه فتحي ثاني

 

اردشير گراوند: سازمان به تفضيل در حوزه هاي كاربرد GIS در كشور فعاليت دارد

 

اردشير گراوند، دبير همايش در شيه برگزاري اين سمينار ملي درباره نقش سازمان تبليغات اسلامي در برگزاري اولين سمينار كاربردgis در برنامه ريزي اقتصادي، اجتماعي و شهري، گفت: اين سازمان در كشور به تفضيل در حوزه هاي كاربرد gis فعاليت كرد و اين موضوع را در كشور نهادينه كرد و سطح مديريت را از سطح مياني به سطح عالي رساند و آن را در اختيار سران بزرگ كشور قرار داد.

به گزارش روابط عمومي سازمان تبليغات اسلامي، وي افزود: سازمان در وجوه مختلف اجتماع اعم از ديني، اجتماعي،فرهنگي و شهري و ... كار مي كند و در حوزه اقتصادي نير توانسته به تفصيل و زيربنايي كار كند كه اين فرصتي است كه سازمان را آماده تغذيه اطلاعاتي مديران عالي كشور مي كند.

وي سازمان تبليغات اسلامي را به عنوان حامي اصلي اين سمينار خواند و ادامه داد: ما برنامه تفضيلي براي توسعه پايگاه gisداريم و به طور طبيعي به نهاد علمي و پژوهشي تبديل مي شود.

اين سمينار به همت شركت بين المللي پردازش اطلاعات نقش كليك برگزار شده بد. مطالعات اوليه تاسيس شركت نقش كليك در اوايل سال 1382 به پايان رسيد طي اين مطالعات حوزه هاي فعاليت شركت مشخص گرديد در همان سال شركت به ثبت قانوني رسيد و در سال 1383 فعاليت خود را با ايجاد سه گروه gis مطالعات اجتماعي و گروه پايگاه اطلاعات موضوعي و موضعي آغاز نمود.

برخورداري از اطلاعات بهنگام و داراي کيفيت براي هر سازمان جايگاه حياتي دارد. هر چه اطلاعات جامع تر، دقيق تر و بهنگام تر باشد برنامه ريزي و تصميم گيري بر پايه استوارتري بنا مي گردد. گرچه روند به دست آوردن و جمع آوري اطلاعات پرهزينه است، اما موسسات و سازمانهايي که امکان دستيابي سريع به اطلاعات را ندارند توانايي تصميم گيري آگاهانه و مبتني بر اطلاعات را نيز از دست مي دهند. اهميت اين قضيه زماني روشن مي شود که پاي هزاران ساعت وقت و سرمايه گذاري کلان و ايمني هزاران نفر در ميان باشد.

با توجه به اين امر، مقدمات تاسيس شرکت پردازش اطلاعات نقش کليک در سال 1380 فراهم شد. اين شرکت با همت چند تن از دانش آموختگان علوم اجتماعي و طبيعي با ايجاد يک واحد داده پردازي و پردازش اطلاعات آغاز به کار نمود. در ادامه فعاليت، بخش تحقيقاتي با مشارکت و همراهي برخي اساتيد دانشگاهها، دانشجويان و پژوهشگران مجرب، براي انجام پژوهشهاي بنيادي در زمينه هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، تحقيقات بازار و ايجاد پايگاههاي اطلاعاتي با استفاده از سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي gis راه اندازي شد و از آن هنگام تاکنون، شرکت توانسته است ارتباط سازمان يافته و مؤثري با وزارتخانه ها و سازمانهاي مختلف به خصوص وزارت کشور، معاونت اجتماعي نيروي انتظامي ، وزارت علوم تحقيقات و فن آوري، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت جهاد کشاورزي ، مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ، شهرداري و ... جهت استفاده از پتانسيل هاي موجود علمي کشور، هدايت و اجراي طرحها و پروژه هاي تحقيقاتي برقرار نمايد.

جايگاه شايسته اي که نقش کليک در بين مراکز تحقيقاتي کشور دارا مي باشد مرهون تلاش، خلاقيت و پشتوانة علمي کارکنان مجموعه و بهره گيري از مديريت مشارکتي و گروهي، ايجاد روحيه نوگرايي و استفاده از بهترين و توانمندترين افراد در زمينه هاي مختلف مي باشد.

بر پايه اين گزارش، در تعريف gis آمده است: يك بانك اطلاعاتي نوين است كه وجه تمايز آن با يك بانك اطلاعات معمولي، فراگير بودن و جامع بودن آن است.فاگير است از آن روي كهاطلاعات گرافيكي (مكاني) و توصيفي روقومي مربوط به موضوعات گوناگون يكجا در آن جمع شده است. جامع است از آن جهت كه قادر به  انتخاب، تلفيق و تحليل داده هاست. به عبارت ديگر  مجموعه اي متشكل از اطلاعات تصويري و رقومي مربوط به ويژگي هاي عوارض زمين روي نقشه هاست. ارتباط اين گروه از اطلاعات در محيط gis معلوم و تعريف شده است و اين مجموعه در واقع به صورت مدلي از واقعيت عمل مي كند.

در گذشته gis با روش دستي مورداستفاده قرار مي گرفت. در اين روش با قرار دادن دو يا حداكثر سه نقشه موضوعي بر روي هم نتايج مطلوب حاصل مي شد. به عنوان مثال نقشه  ناهمواري ها نقشه ها اوناع  انواع خاك و نقشه  پوشش گياهي با استفاده از ميز روشن بر روي يكديگر قرار داده مي شد و اثرات متفاوت اين سه عامل با هم تركيب مي شد و فرسايش خام محاسبه مي گرديد. از جمله معايب اين سيستم را مي توان وقت گير بودن شكل تبديل مقياس و عدم در نظر گرفتن اطلاعات كمي براي هر كدام از عوامل و بالاخره به نحوه نمايش كمي نتايج نام برد. از همه مهمتر اينكه چشم و مغز در تركيب بيش از دو يا سه نقشه و تفسير آنها تقريبا عاجز است.

انجام هر فعاليتي بايد اهدافي را دنبال كند كه عملياتي كردن اين اهداف آينده روشني را پيش روي تصميم گيران قرار دهد. باين توضيح هدف از برگزاري اين سمينار شناساندن روش ها و متدودهاي استفاده از gis آشنايي با موضوعات و محورهاي مطالعات و همخواني آنها با gis و در نهايت تشويق پژوهشگران و مديران، كاربردي و تلاش در كاربردي نمودن پژوهش هاي خود مي باشد.

در اين شركت 6 گروه فعال است:

گروه  rs  و gis و نقش بداري با انجام بيش از 70 پروژه ملي و منطقه اي.

گروه مطالعات جغرافيايي و برنامه ريزي فضايي با بيش از 50 پروژه انجام شده.

گروه مطالعات بافتهاي فرسوده و سكونتهاي غيررسمي با سابقه مطالعات 8 شهر كشور.

گروه مطالعات اجتماعي با انجام بيش از 100  پروژه  ملي و منطقه اي.

گروه پايگاه  داده هاي موضوعي و موضعي با انجام بيش از 200 پروژه.

سمينار شامل سه ميزگرد با حضور سه هيات رييسه بود.

در ميزگرد اول عناوين موضوعات مطرح شده در حضور هيات رييسه: سيد ضياء هاشمي، دكتر سيد عليرضا فروغي و دكتر محمد آييني،به شرح ذيل است:

نظام پايش شهرسازي در ايران، ابوالفضل مشكيني؛ تحليل بزهكاري در مناطق شهري با استفاده از سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي، مهندس استادي و مجيد روستا؛ كاربرد gis در جابجايي و مكانيكي سكونتگاه هاي روستايي در پروژه هاي عمراني(موردسدخرسان 1 و2)، مسعود بختياري كيا؛ بررسي نقش فناوري اطلاعات در طراحي فضاهاي شهري در راستاي افزايش سرمايه اجتماعي و مشاركت مردمي، بهروز صالحي؛ تحليل مكان هاي مناسب طبيعت گردي با استفاده از gis(مطالعه موردي ديلمان)، مهرداد رمضاني پور.

ارزيابي عوامل بيروني تاثيرگذار در آسيب پذيري ساختمان هاي بافت قديم (مطالعه موردي شهر خوي)، محسن احدنژاد؛ كاربرد سيستن اطلاعات  جغرافيايي در تحليل خسارت لرزه اي خطوط لوله مدفون انتقال سوخت، بابك اميدوار؛ كاربرد سامانه اطلاعات جغرافيايي gis در بررسي هاي اقتصادي، اجتماعي پروژه مديريت اكولوژيك تالاب، منيژه مقصودي؛ از ديگر عناوين مطرح شده در ميزگرد دوم با حضور حبيب جباري، ابوالقاسم امير احمدي و حميدرضا سپهري بود.

محمد شيخي، مجيد روستا و مسعود بختياري كيا عناوين ذيل را از صاحبان مقاله به همراه حضار شنيده و مورد ارزيابي قرار دادند.

كاربرد سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي و عكس هاي ultra cam در مديريت شهري با تاكيد بر مميزي املاك، آرش ابراهيمي؛ تركيب gis  و الگوريتم هيدروژمورفيك رهبردي نو در مديريت امنيت شهرهاي ساحلي ايران، منيژه قهرودي تالي؛ بررسي و تحليل نقش كاربري اراضي در شكل گيري جزاير حرارتي با استفاده از rs  و gis.

در اين سمينار به بهانه اولين سمينار gis در كشور اردشير گراوند، دبير سمينار؛ از اكبر نعمتي  و سيد عليرضا فروغي كه ادامه دهنده راه افرادي همچون نعمتي محسوب مي شوند  تقدير و تشكر شد.

 

 

دوشنبه 2 خرداد 1390 - 10:12


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری