شنبه 10 خرداد 1399 - 4:33
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

نظام پيشنهادات

 

سيد داوود تديني
مسئول اطلاع رساني كارگروه نظام پيشنهادها

 

ارزيابي كليدي براي موفقيت فعاليت ها

 

بوسيله تفكر دل خود را بيدار كن

امام علي(ع)

ارزيابي اين امكان را بوجود مي آورد كه متوجه شويم در اجراي برنامه چقدر موفق بوده ايم؟ در فواصل كوتاه، اشتباهات قابل تصحيح هستند اما در بلندمدت تصحيح اشتباهات بسيار دشوار است و ما ناچار خواهيم بود از ابتدا شروع كنيم و زمان زيادي را از دست بدهيم. ارزيابي، ما را از غافلگيري در امان نگه مي دارد.

ما بايد در مسير اجراي برنامه، دست آوردهاي خود را بررسي كنيم. دست آوردها ارتباط مستقيمي با تلاش و كوشش دارند. اگر كشاورزي در بهار مشتي دانه بكارد، نبايد در پاييز انتظار برداشتي عظيم داشته باشد. نداشتن دست آورد، نشانه اي از وجود مشكل است. اگر دست آوردهاي كنوني مورد قبول ما نيستند، پس لازم است نگاهي عميق به عواملي بياندازيم كه سبب به خطارفتن ما شده اند. اگر از جايگاه فعلي زندگي خود راضي نيستيم، پس اكنون زمان مناسبي است براي شناسايي علت و اقدام در جهت رفع آن. هر برنامه را بايد مورد تجديد نظر قرار داد و مرتب آن را اصلاح نمود تا به واقعيت نزديك شود. جهت شما در زندگي چگونه است؟ آيا به سمت اهدافتان حركت مي كنيد يا از آنها دور مي شويد؟ اگر به تصحيح مسير نياز داريد،‌هم اكنون دست بكار شويد. ارزيابي را مي توان به صورت روزانه، ماهانه و سالانه انجام داد.

لازم است روزانه، پيشرفت ها به صورت قاعده مند مورد سنجش قرار گيرند. در پايان هر روز 10 دقيقه را به تجزيه و تحليل كارهاي روزانه اختصاص دهيد و صادقانه فعاليت هاي خود را مورد بازبيني قرار دهيد. ممكن است دريابيد كه هرچند به سختي كار كرده ايد ولي نتايج مطلوبي بدست نياورده ايد. علت را شناسايي كنيد. آنچه را كه مي شد بهتر انجام داد، در آموخته ها و تجربه هاي روزانه يادداشت كنيد تا در فعاليت هاي آتي مورد استفاده قرار گيرد.

كدام فعاليت ها را بايد به صورتي متفاوت انجام دهيد؟ چه كارهايي را بايد بيشتر انجام دهيد؟ چه كارهايي را بايد كمتر انجام دهيد؟ چه كارهاي جديدي را بايد شروع كنيد؟ چه كارهايي را بايد متوقف كنيد؟

شما به خوبي مي توانيد در پايان هرماه و نيز هر سال، ميزان دستيابي به اهداف ماهانه و سالانه خود را در زمينه هاي مختلف بررسي نموده و با توجه به ميزان تحقق اهداف درنظر گرفته شده در هرزمينه به خود امتياز دهيد.

و من الله التوفيق

 

چهارشنبه 28 ارديبهشت 1390 - 12:52


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری