جمعه 8 اسفند 1399 - 4:21
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

يادداشت

 

محمدعلي موظف‌رستمي

 

فاطمه كلمه طيبه

 

 

اگر نگاهي به مجموعه عبارات، واژه ها، اسماء و يا جملات نغزي که در باره  حضرت زهرا (س) از ابتداي ميلاد ميمون ومبارک ايشان تا به حال که توسط عالمان، انديشمندان و مبلغان ديني بيان شده است، نظري توأم با تعمّق و تأمّل داشته باشيم، درخواهيم يافت که کلمه"فاطمه" يکي از گرانسنگ ترين و پر معناترين کلمه اي است که تا کنون  در باره شخصيتي نام گذاري شده است. ثقل معنا و غناي بسيار سنگين  مفاهيم و معاني دروني آن به حدي است که در توان صاحب قلمي قاصر  و زباني الکن همچون اين حقير نبوده و سزاست که بزرگان و عالمان گران مايه و فاخر در ارتباط با اين  اسم وزين بنگارند. همچنان که اين قشر فرهيخته نيز به درستي تاکنون  اين رسالت مهم را به بهترين نحو ممکن  به دوش کشيده و در راستاي آگاهي بخشي به جامعه ديني در رثاي اين بانوي آفتاب و بيان شأن مرتبت والاي حضرت ايشان، اينگونه  انديشيده اند ، نوشته اند و با زباني بليغ و رسا گفته اند.

اما آنچه که اين حقير را واداشت تا در خصوص اين جمله چند سطري با قلمي ناتوان و در حد وسع خويش بنويسم. در درجه اول دغدغه و احساس وظيفه و ديني است که بايد ادا شود و نيز بر هر مسلماني فرض است تا در طول حيات خود همواره داراي رسالت تبليغي بوده و در ترويج و بسط انديشه هاي پيشوايان معصوم (ع) اهتمام ويژه داشته و نهايت تلاش خويش را در اين را ه مبذول دارند. در درجه دوم تعمقّ و تدبّر در معناي اين کلمه است که به نظر مي رسد  هنوز هم نتوانسته ايم با تفسيري شايسته و عميق معناي آن را به درستي و آن چنان که بايسته است فهم و درک و تبيين نماييم .در درجه آخر نيز سعي بر اين هست تا  اين مقال که به اجمال و اختصار بيان مي شود تلنگري باشد به همه ما به ويژه براي محققان، نويسندگان و پژوهشگران حوزه دين که  ضمن پرداختن بيش از پيش به اين موضوع مهم تمام همت خويش را به کار گيرند تا تعبييري حقيقي و تفسير واقعي از آن  را براي  طالبان و تشنگان معرفت ناب  کوي حقيقت به درستي و شايستگي ارائه نمايند

اگر چه با  تمام تلاشي که تاکنون به عمل آمده است هنوز نتوانسته ايم به جاي فاطمه، کلمه اي مناسب تر، بهتر و پر معناتر به طوري که  بتواند حق مطلب را به شايستگي ادا کند پيدا کنيم و نيز امکان اين که بتوان جز فاطمه، کلماتي در خور شأن و جايگاه والاي آن حضرت تا ابد الدّهر پيدا نمود و آن را جايگزين فاطمه نمود. فاطمه تنها اسمي است که هم سنگ و هم شأن و برازنده حضرت  فاطمه (س) است. و اگر هر اسم ديگري (غير از ديگر القابي که براي آن حضرت استفاده مي شود)جز آن را براي آن حضرت به کار گيريم هيچ گاه نميتوانيم الحق  و الانصاف مقام ذي شأن و آسماني دخت نبي مکرم اسلام (ص) را  به درستي مراعات نمائيم. شخصيتي که پاره تن رسول خداست  و مادر پدر خويش است. پس سزاوار است تا داراي چنان وجه مشخصه اي بي نظير و نمونه در عالم هستي بوده و در ميان مخلوقات نظام آفرينش، همواره يگانه و ممتاز باشد و از چنين انسان وارسته اي است که انتظاري جز شفاعت مومنان در روز جزا نمي توان داشت.

 

 

يكشنبه 18 ارديبهشت 1390 - 12:16


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری