شنبه 10 خرداد 1399 - 4:22
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

نظام پيشنهادات

 

سيد داوود تديني
مسئول اطلاع رساني كارگروه نظام پيشنهادها

 

تمام عمر دانش‌جو باقي بمانيد

 

يادگيري مداوم، شرط پيشرفت و موفقيت در هر كاري است. سطح دانش و مهارت شما، آينده شما را رقم خواهد زد. اگر خواهان پيشرفت و بهبود سطح عملكرد خود هستيد مهارت هاي خود را توسعه دهيد. با ادغام مهارت ها و استعدادها همه چيز امكان پذير است. هرچه بيشتر بدانيد و احساس بهتري درباره خود داشته باشيد، فرصت بيشتري براي موفقيت خواهيد داشت.

حوزه هاي اساسي و كليدي حرفه تان و روند پيشرفت و شكوفايي كارتان را شناسايي كرده و از همين حالا براي يادگيري مهارت هاي لازم برنامه ريزي و اقدام كنيد. موضوعي را برگزينيد كه واقعاً مورد نيازتان باشد و باعث افزايش بهره وري و كارآيي شما گردد. تمام جزئياتي كه مربوط به كارتان مي شود را بياموزيد. هرچه در مورد كارتان مطالب بيشتري ياد بگيريد و اطلاعات بيشتري داشته باشيد، احساس اعتماد به نفس بيشتري نموده و در نتيجه انگيزه بيشتري براي ادامه كار خواهيد داشت.

سعي كنيد هر روز حداقل يك ساعت در زمينه حرفه خودتان مطالعه داشته باشيد. به نوارهاي آموزشي گوش كنيد. در سمينارها و دوره هاي آموزشي شركت كنيد. در مسير راه خود به نوارهاي آموزشي گوش كنيد.

نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهديدهاي خود را در زمينه آموزشي و يادگيري بنويسيد.

 

چهارشنبه 14 ارديبهشت 1390 - 12:50


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری