دوشنبه 23 تير 1399 - 23:4
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

گزارش

 

ريحانه فتحي ثاني

 

نويسندگان از نمايشگاه كتاب مي گويند

 

 

نمايشگاه كتاب به دليل سيستم  نامناسب توزيع كتاب در كشور و عدم  وجود فرصت هاي فيزيكي براي دسترسي به خريد كتاب، به معناي واقعي «نمايشگاه» محسوب مي شود، اگر چه در اجرا هنوز نتوانسته رضايت خاطر اكثريت مخاطبان را بدست آورد. اين نمايششگاه خود فرصتي مطلوب براي ناشران و معرفي آثار نويسندگان و خود شخص نويسنده است.

از اين رو در متن حاضر به ارائه ديدگاه هاي برخي از نويسندگان كه در زمره نويسندگان سوره مهر قرار دارند، مي پردازيم.

به گزارش روابط عمومي سازمان تبليغات اسلامي، سيد علي كاشفي خوانساري در بيان انتقاد از نمايشگاه كتاب تهران، گفت: تاخير طولاني در برنامه ريزي و امور اجرايي نمايشگاه كتاب تهران همچنان پابرجاست  كه نمونه آن را در تاخير آماده سازي غرفه ها مي توان ديد. همچنين طرح هاي پيشنهاد به ستاد برگزاري نمايشگاه دير مورد بررسي و پاسخگويي قرار مي گيرد.

وي درباره اين نمايشگاه افزود: در حاليكه به نظر مي آيد مصلي تهران تنها گرينه پيش رو براي برپايي نمايشگاه كتاب است در نتيجه لازم است هرچه سريعتر اين فضا تكميل شده و جايگاه بهتري در اختيار نمايشگاه قرار گيرد تا نمايشگاه كتاب تهران به يك نمايشگاه استاندارد نزديك شود.

داود غفار زادگان هم در بيان انتقاد معتقد است: به دليل اينكه سال هاست از نمايشگاه كتاب بازديد نكرده ام نمي توانم نقدي هم بر آن داشته باشم.

وي در ادامه  پيشنهاد داد: براي اينكه نمايشگاه هاي تخصصي همچون نمايشگاه كتاب و نوجوان و همچون نمايشگاه هايي ويژه ادبيات داستاني و شعر هم در كنار چنين نمايشگاه عمومي وجود داشته باشد تا مخاطب تخصصي از آنها بازديد كند و ازدحام هايي بي دليل جلوگيري شود.

علي الله سليمي هم كه تازه ترين اثرش در نمايشگاه كتاب حاضر است پيرامون انتقاد به اين نمايشگاه گفت: اطلاع رساني دقيق و كافي درباره نقشه نمايشگاه و غرفه بندي ها وجود ندارد و مراجعه كنندگان دچار سردرگمي  مي شوند و همچنين هر سال مكان غرفه ها و سالن هاي كه  در آن ها برنامه هاي جنبي نمايشگاه برگزار مي شود، تغيير مي كند.

سليمي درباره تشكيل ستاد  براي سامان دهي غرفه ها گفت: اگر ستادي تشكيل شود كه پيش از آغاز نمايشگاه آن را در بين مردم توزيع كند تا مراجعه كنندگان با يك ذهنيت آماده وارد نمايشگاه شوند.

سيد قاسم ياحسيني درباره دوره هاي پيشين نكته خاصي به ذهنش نرسيد و دوره جديد را هم پس از برگزاري قابل نقد و بررسي دانست.

يا حسيني از دست اندركاران و سياست گذاران نمايشگاه درخواست كرد كه به مولفان و مترجمان شهرستاني بيشتر توجه كنند و شرايطي فراهم شود كه ادبياتي كه در شهرستان ها  توليد  مي شود بيشتر عرضه شود و ناشران شهرستاني امكانات بهتري داشته باشند.

محمود حكيمي هم درباره تفكيك نمايشگاه مطبوعات و كتاب گفت: اين تفكيك ها سياست درستي نبود و بهتر است دوباره هم زمان و در يك مكان برگزار شوند.

وي در ادامه معتقد است كه از وقتي نمايشگاه كتاب به محل مصلي منتقل شده شرايط بهتري فراهم شده و به دليل اينكه دسترسي به آن بهتر شده پيشنهاد دارم همچنان مصلي ميزبان نمايشگاه باشد و يا اگر قرار است جاي ديگري برگزار شود باز هم محلي داخل شهر با دسترسي سهل باشد.

فيروز زنوزي جلالي هم درباره شناسايي موقعيت ها گفت: مراجعه كنندگان به نمايشگاه كتاب با مشكل شناسايي موقعيت ها روبه رو مي شوند و پيدا كردن غرفه ها كار سخت و حتي گيج كننده اي است. چينش غرفه ناشران هم به گونه اي منظم نيست كه بتوان يك غرفه خاص را به راحتي پيدا كرد.

جلالي درباره سياستگذاري و برنامه ريزي نمايشگاه هم گفت: فكر مي كنم بايد در سياستگذاري و برنامه ريزي نمايشگاه بدين نكته توجه شود كه هر دوره نسبت به دوره قبل خلاقانه تر باشد  و به دنبال تنوع و اجراي برنامه هايي باشيم كه در دوره هاي قبلي نبوده است. نشست هاي نويسندگان با مخاطبان كتاب ها تقويت شود.

محسن سليماني برپايي اين نمايشگاه را غير ضروري دانست و گفت:  اگر به اين نمايشگاه همچون يك فروشگاه بزرگ نگاه شود در حاليكه مي توان كتابفروشي هاي مدرن با بانك اطلاعات و امكان خريد اينترنتي داشت و ديگر نياز به برپايي چنين نمايشگاهي نيست.

وي پيشنهاد داد كه بايد اهدافي كه قرار است نمايشگاه كتاب بدان دست پيدا كند مشخص و براساس آنها كليت نمايشگاه ساماندهي شود. پشنهاد من اين است كه نمايشگاه هايي كه در ديگر كشورها به صورت بين المللي برگزار مي شود مورد بررسي قرار گيرد و از موفقيت هاي آنها استفاده كنيم.

جمشيد خانيان  نيز در بيان انتقاد به نمايشگاه كتاب تهران مي گويد: كيفيت نمايشگاه نسبت به دوره هاي پيش گاهش كاهش يافته و حضور ناشران كم رنگ تر شده است و همچنين كمتر با تازه هاي نشر در نمايشگاه رو به رو مي شويم.

خانيان كارشناسي فاكتورهاي وارد بر اجراي نمايشگاه كتاب در سال گذشته را لازم دانست و گفت: اين كارشناسي باعث موفقيت و كيفيت بالاتر نمايشگاه مي شود و حال اين فاكتورها غايب هستند و باعث شده كيفيت پايين تر بيايد. اينكه هر ساله با زحمات زياد نمايشگاه را برگزار كنيم شرط نيست  بلكه لازم است هر سال از دوره قبل بهتر باشيم.

به اميد داشتن فرصت هاي برابر توليد و توزيع كتاب در سراسر كشور.

 

 

 

يكشنبه 11 ارديبهشت 1390 - 10:28


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری