جمعه 16 خرداد 1399 - 20:23
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

نظام پيشنهادات

 

سيد داوود تديني
مسئول اطلاع رساني كارگروه نظام پيشنهادها

 

چالشها عامل رشد

 

آن كس كه آراء گوناگون را استقبال مي كند موارد خطا و اشتباه را مي شناسد.

اميرالمومنين(ع)

 

زندگي هر يك از ما شبيه يك قايق بادباني در وسط دريا است؛ اين مسير وزش باد نيست كه مقصد قايق را تعيين مي كند؛ بلكه اين قايق ران و تنظيمات بادبان است كه مقصد را معين مي سازد. روشي كه براي تنظيم بادبان قايق خود انتخاب مي كنيم،‌ ما را به مقاصد گوناگون زندگي هدايت مي كند. در واقع روش تفكر ما تاثيري شگرف در رسيدن به مقصد نهايي دارد. آنچه روي مي دهد،‌ تعيين كننده كيفيت زندگي ما نيست، بلكه نوع مواجه ما با آن رويداد است كه تعيين كننده كيفيت زندگي ماست.

زندگي شما زماني بهتر مي شود كه شما بهتر شويد. اگر مي خواهيد نتايج تان تغيير كند، اين شما هستيد كه بايد تغيير كنيد. هيچ گاه نخواهيد مسائل آسان تر شويد و چالش هاي كمتري داشته باشيد بلكه بخواهيد خرد، آگاهي و توانايي بيشتري پيدا كنيد چرا كه بدون مشكلات رشد نخواهيد كرد. در هنگام بروز مشكل، اگر خواست و انگيزه ما به اندازه كافي قوي باشد، همانگونه كه از قدرت خلاقيت، جسارت و پشتكار خود براي حل آن مشكل استفاده مي كنيم، بطور همزمان اعتماد به نفس و توانايي مان افزايش مي يابد.

در درون هر مسئله، هسته سود و منفعتي نهفته است كه از خود آن مسئله بزرگ تر است. افرادي كه به اوج رسيده اند مي دانسته اند كه بعد از هر شكست و بعد از هر پايداري در راه رسيدن به هدف، پيروزي عظيمي وجود دارد. اگر ما به سهم خود تلاش كنيم، دست آوردها به موقع نمايان خواهندشد.

براي رسيدن به خواسته هايتان، بايد سعي كنيد چيزهايي كه مانع رسيدن به اهدافتان است را پيدا كنيد. شناسايي دقيق اين عامل محدود كننده و از بين بردن آن، موجب پيشرفت كار مي شود. اين عامل محدودكننده ممكن است عاملي كوچك باشد و هميشه هم واضح و روشن نيست. آن را شناسايي كنيد و براي برطرف كردن آن اقدام نماييد. از خودتان بپرسيد، چه ويژگي در من است كه مر از پيشرفت و رسيدن به هدفم باز مي دارد؟ اقدام براي از بين بردن آن را فوراً شروع كنيد.

 

خالصانه و عاشقانه با خدا سخن بگوييد

همه موفقيت ها از جانب اوست.

 

 

چهارشنبه 7 ارديبهشت 1390 - 9:25


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری