پنجشنبه 8 خرداد 1399 - 19:40
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

گفتگو

 

احمد محمد اسماعيلي

 

سارا دختر اصول گرايي است

 

گفتگو با تهمينه ميلاني کارگردان فيلم سينمايي يکي از ما دونفر

 


 مقدمه : تهمينه ميلاني در يکي از دو نفر تلاش مي کند به مشکلات و مسائل نسل جوان بپردازد . دو شخصيت اصلي فيلم آدمهاي تحصيل کرده و روشنفکري هستند که در راه ايجاد رابطه با يکديگر دچار چالش و تنش مي شوند . ميلاني در ساختار فيلمش تلاش مي کند ضمن طرح موضوع و نشان دادن شخصيت دو کاراکتر اصلي فيلمش در پايان بدون اينکه حق را به جانب يکي از شخصيتهايش بدهد قضاوت را به عهده مخاطب بگذارد .

 

شغل معماري چه جذابيتي داشت که به عنوان شغل دو کاراکتر اصلي فيلم از آن استفاده کرديد ؟

معماري شغل جذاب و قابل توجهي است و حرفه اي است که به کار گروهي وابسته است و مسائل متفاوتي نسبت به ساير مشاغل دارد . دوستي ها ، رقابتها و حسادت ها در اين شغل واضح تر و مشخص تر است و بسادگي خود را نشان مي دهد .

 

چقدر به اين مسئله که سارا دختر اخلاق گرايي است اعتقاد داريد ؟

سارا در زندگي اصولي دارد که هرگز از آنها کوتاه نمي آيد ، حتي اگر حرفي به نفعش نباشد  باز هم اين گونه عمل مي کند . براي رسيدن به اصولش حتي روي احساساتش پا مي گذارد . سارا در زندگيش همواره بر اساس آموزه ها و تربيت پايه اي خودش عمل مي کند.

 

در پايان فيلم تحولي در بابک ديده نمي شود به اين مسئله تاکيدي داشتيد ؟

بله نمي خواستم بابک تحولي پيدا کند . تلاش کردم بابک در پايان فيلم به تفکر وادار بشود . تحول هاي گل درشت معمولا در فيلم فارسي ها اتفاق مي افتاد . بابک و سارا دو تفکر متفاوت دارند که در طول داستان فيلم به جلو مي رود و تماشاگر است که بايد در باره درستي و نادرستي تفکر آن دو تصميم گيري مي کند . در آخر علي رغم در خواست دوباره بابک از سارا بازهم چون تحولي در بابک به وجود نمي آيد . سارا پيشنهاد او را قبول نمي کند.

 

آيا غرور و نخوت بابک به او اجازه تحول را نمي دهد ؟

بابک براي اينکه بتواند يک زندگي خوب خانوادگي به دست بياورد بايد يک جايي کوتاه بيايد . براي ترسيم سکانس پاياني فيلم خيلي فکر و تحقيق انجام داده شد . در تمام کارهايم به روانشناسي قصه خيلي اهميت مي دهم و در مورد پايان بندي فيلم هم با چند روانشناس مشورت کردم .

 

در کارهايتان و به خصوص آتش بس و يکي از ما دونفر درام داستان با تنش ميان دو شخصيت اصلي فيلم به وجود مي ايد . به اين نوع ساختار علاقه داريد ؟

تصور همه اين است موقعي که دو زوج جوان را براي شخصيتهاي اصلي فيلم انتخاب مي کنيم کار به سمت لج و لجبازي مي رود. در فيلم آتش بس محورماجرا بحث کودک درون بود واين موضوع براي پرداخت يک فيلم سينمايي موضوعي دشواري بود . اما در يکي از ما دونفر بيس اصلي اصول و پرداختن به آن مطرح بود و در فيلم با مردي خودخواه و خود شيفته مواجه هستيم و زن اصولي دارد که خواسته هاي مرد منطبق بر اين اصول نيست و زن خودش را از اين رابطه کنار مي کشد . سارا دختر باهوش و فرزانه اي است و هر کجا که مشاهده مي کند عاطفه اش ممکن است بر ضررش عمل کند آن را مهار و کنترل مي کند .

 

در بحث هاي روان شناسي شخصيتها به چه ميزان از کمک مشاوران استفاده کرديد ؟

در تمام فيلم هايم از مشاور روان شناسي استفاده مي کنم . هر کلام و ديالوگي که بازيگرانم در فيلم هايم عنوان مي کنند برايم مهم است و در يکي از ما دونفر به هيچ وجه ديالوگي اضافه و نامربوط را در فيلم مشاهده نمي کنيد و ديالوگ ها بر اساس روابط انساني کاراکترهاي فيلم نوشته مي شود .

 

درفيلم نامه حين کار تغييراتي به وجود آورديد ؟

نه ، کليه مسائل فيلم کاملا در فيلم نامه مشخص و از قبل تعيين شده است و تغييرات حين کار بسيار جزيي و محدود است و اگر بازيگري عنوان کند که ديالوگي که برايش نوشته شده به درستي در دهانش نمي چرخد . در اين بحث تغييري اعمال خواهد شد . روي کليه مسائل فيلم نامه حين نوشتن فکر کرده بودم . بنابراين لزومي به تغيير در کار وجود نداشت.

 

در ابتداي فيلم از فلاش بک استفاده کرديد دليل اين مسئله چه بود ؟

همه علاقه دارند انساني را که دوست داشته اند سالها بعد دوباره شرايطي فراهم شود تا اورا ملاقات کنند و ايده قشنگي بود که در ابتداي شروع فيلم سارا مردي را مي بيند که مخاطب نمي داند موضوع چيست . در ادامه شکل گيري رابطه آن دو براي تماشاگر مشخص مي شود و اينکه چگونه اين رابطه به پايان راه مي رسد.

 

از پايان خوش به چه دليل استفاده نکرديد ؟

در پايان هنوز اميدي براي بازگشت سارا به زندگي بابک به شرط تغيير او وجود دارد . اما بايد بابک بايد تغييرات اساسي در خودش بياورد و فيلم به گونه اي عمل مي کند که دختران متوجه بشوند تا در زندگيشان اصولي نداشته باشند در کارشان موفق نخواهند شد . موقعي يک رابطه عميق و انساني بين دو نفر به وجود مي ايد که هر دو طرف در وهله اول به خودشان احترام بگذارند .

 

 

 

چهارشنبه 31 فروردين 1390 - 13:50


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری