يكشنبه 11 خرداد 1399 - 10:30
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

نظام پيشنهادات

 

سيد داوود تديني

 

تجربه ها و آموخته هاي خود را ثبت كنيد

 

در شكفتن سال جديد و نوروز سالي پر از كردارهاي اثرگذار و ماندگار، همراه با انديشه هاي نو براي شما سرور گرامي آرزومنديم.

 

تجربه ها، آموخته ها، ديدگاه ها و نتيجه گيري هاي خود را نسبت به خود و ديگراني كه در آن روز زندگي شما را تحت تاثير قرار داده اند ثبت كنيد. نوشتن اين قسمت چند مزيت دارد:

اول اينكه به شما امكان مي دهد تا جنبه هاي مختلف زندگي را براي بازبيني آينده در دسترس داشته باشيد. رويدادهايي كه در زندگي به وقوع مي پيوندند را نمي توان تنها به ديده يك اتفاق نگريست، بلكه آنها حاوي درس هاي بزرگي براي آينده هستند. اين اتفاقات اگر بدرستي نگاشته شوند و براي آينده بصورت مكتوب در آيند، يكي از بهترين راههاي اتخاذ تصميمات خوب فردا هستند و به بهتر شدن فردا مي انجامند.

دوم اينكه با وجود آنكه ممكن است بتوانيم نتايج كلي يك رويداد را به ياد آوريم ولي جزئيات رويدادها اغلب به فراموشي سپرده مي شوند، چرا كه هيچگاه نمي توانيم احساس و هيجان مربوط به آن رويداد را به ياد آوريم. همه ما بعلت نقص در بياد آوردن گذشته، بسياري از خطاهاي گذشته را بارها و بارها تكرار كرده ايم. بدون ثبت تجربه ها و آموخته ها، اطلاعات ارزشمندي در گردباد فراموشي ما محو شده و براي هميشه از بين خواهند رفت.

سوم اينكه به ما كمك مي كند تا با دقت و هوشمندي وقايع را تجزيه و تحليل كنيم. وقتي ما در مورد يك رويداد تامل مي كنيم و سعي مي كنيم با دقت و موشكافي ابعاد مختلف آن را بر روي كاغذ بياوريم اين امر باعث مي شود كه گردش اطلاعات در مغز كند شده و اشراف ما نسبت به آن واقعه و اشتباهات خود بيشتر شده و در نتيجه روز به روز بهتر شويم.

 

 

سه‌شنبه 16 فروردين 1390 - 10:38


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری