جمعه 9 خرداد 1399 - 21:28
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

پاي منبر معرفت

 

روابط عمومي اداره كل تبليغات اسلامي استان زنجان

 

مشخصات جن در قرآن

 

 


ببينيم جني که قرآن نقل مي کند چه مشخصاتي دارد. از نظر آنچه که قرآن براي ما بيان کرده، در خصلتها شبيه ترين موجودات به انسان است، يعني موجودي است که مانند انسان بلکه مانند هر حيواني تولد دارد، و مانند يک حيوان و انسان مرگ دارد، و مانند يک حيوان و انسان حشر دارد، ذريه دارد، دو جنسي است و مرد و زن دارد. همه اينها از قرآن استنباط مي شود. در ملائکه هيچ کدام از اينها نيست. ملائکه نه مردند و نه زن، چون از اين جنس نيستند ولي درباره جن مثلاً در همين جا تعبيري دارد که: «و انه کان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن؛ و مرداني از آدميان به مرداني از جن پناه مي بردند. جن/ 6» بعلاوه يک موجودي است که برخلاف انسان که اصلش خاک است و از خاک و گل آفريده شده است و يک موجود خاکي است قرآن مي گويد اين موجود زنده (جاندار است و حيات دارد) جنس اصلش آتش است. همين طور که خدا حيات را در يک ماده خاکي خلق کرده - که هنوز هم جزو معماهاي بزرگ عالم علم است و حل نشده که اول حيات چگونه و به چه شکل بود ولي مسلم است که حيات در روي زمين از خاک پيدا شده – قرآن مي گويد که يک حيات ديگري هم در عالم پيدا شده است ولي آن حيات ديگر از آتش به وجود آمده نه از خاک. اين يک امر تجربي نيست که بگوييم بياييد به ما نشان بدهيد. قرآن مي گويد چنين چيزي وجود دارد. درست يک جاندار، يک موجود ذي حيات به وجود آمده است از همين آتش معمولي، همين عنصري که الآن ما به نام آتش در اين عالم مي شناسيم. عنصر آتش رسيده به جايي که تبديل به يک موجود زنده شده است. حالا چگونه است، ما نمي دانيم، ولي هست.

 

اينها به دليل اينکه عنصر و مبدأ اولي شان در خلقت با انسان متفاوت است تفاوتهايي با انسان دارند. در بعضي قسمتها، در آنچه که فضيلت و کمال واقعي است، از انسان پايين ترند يعني دون انسان اند، و بعضي چيزها را از انسان بيشتر دارند که آنها کمال واقعي شمرده نمي شود. آنچه اينها در آن از انسان پايين ترند اين است که در مراحل ايماني و معنوي «مانند انسان نيستند.» البته مانند انسان مؤمن دارند غيرمؤمن دارند، حتي مشرک و کافر دارند، منکر خدا دارند، منکر انبيا دارند، مؤمن واقعي هم دارند. ولي افراد اينها در ايمان، آن مراتبي را که افراد بشر طي مي کنند طي نمي کنند که مثلاً به مقام پيغمبري برسند. در اين جهت تابع بشر هستند يعني پيغمبرهاي بشر هادي و راهنماي آنها هستند نه اينکه از خود پيغمبري داشته باشند.

 

و اما به دليل اينکه عنصر اولي که اينها از آن آفريده شده اند با عنصر خاک متفاوت است تفاوتهايي با انسان دارند. يکي همان مسئله غيرمرئي بودن است، يعني وجود دارد، مانند يک جسم هم وجود دارد ولي يک جسم غيرمرئي. ديگر مسئله سرعت است. در آنها حرکت وجود دارد ولي حرکت را به يک سرعتي انجام مي دهند که براي بشر غيرقابل تصور است. در يک آن مي توانند اينجا باشند و در آن بعد در دورترين کرات عالم باشند.

 

حجت الاسلام حسن سلطاني

مسئول واحد اعزام اداره کل تبليغات اسلامي استان زنجان

 

 

 

چهارشنبه 25 اسفند 1389 - 11:11


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری