سه‌شنبه 6 خرداد 1399 - 16:27
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

م رستمي

 

هنر تلاوت (پژوهشي در جلوه هاي موسيقايي)

 

هنر تلاوت (پژوهشي در جلوه هاي موسيقايي)

نويسنده: غلامرضا شاه ميوه اصفهاني     

نوبت چاپ دوم: 1388

انتشارات تلاوت (وابسته به سازمان دارالقرآن الکريم)

 

کتاب حاضر با توجه به ابعاد مختلف موسيقي تلاوت, بر اساس عناصر تشکيل دهنده آن يعني صوت , نغمه , مباني و سبک نگاشته شده است .

سعي پژوهنده بر آن بوده که موسيقي تلاوت که امروزه حجم فراواني از آن از طريق رسانه هاي صوتي و تصويري و محافل مختلف به سمع ما مي رسد را به عنوان مهمترين و اساسي ترين عنصر در ميان عناصر مربوط به هنر تلاوت به گونه اي معرفي نمايد که همگان حتي آنان که ارتباط حرفه اي با جريان تلاوت قرآن ندارند بتوانند با ابعاد آهنگين هنر تلاوت به عنوان هنري متعالي و مقدس در مقابل ساير هنرهاي تنغيمي آشنا گردند .

اثر حاضر در چهار فصل صوت شناسي , نغمه شناسي , مباني شناسي و سبک شناسي تنظيم يافته است . در فصل نخست ابتدا با عنصر صوت , به عنوان مهمترين عنصر در موسيقي تلاوت و اصولا ً همه انواع موسيقي , ويژگيهاي آن , عوامل مؤثر در شکل گيري و زيبايي صوت و در موارد لازم با جنبه هاي کاربردي اين ويژگيها در تلاوت قرآن کريم و سرانجام با انواع صوت و اندام هاي دريافت و توليد آن در انسان آشنا مي شويم نويسنده در مقدمه اين اثر آورده است: از ابتداي خلقت بشر تاکنون همواره اصوات براي انسان مفاهيم مختلفي را تداعي ساخته است گاهي برخي از اين صداها که ناشي از عوامل موجود در محيط پيرامون او بوده علامتي براي هشدار و مراقبت محسوب گرديده است مانند صداي غرش درندگان , رعد و برق , باد و طوفان و ... در ميان گستره ي اصوات قابل استماع براي انسان , آنچه کانون بيشترين ترجمات و تحقيقات قرار داشته صداهايي هستند که بدانها اصوات موسيقي گفته مي شود زيرا اين اصوات علاوه بر دارا بودن ويژگيهاي عمومي صداها داراي خصوصيات ديگري نيز هستند که توجه مطالعات و پژوهشهاي صوت شناسي را به خود معطوف کرده اند با نظري به آثار صوت شناسي موجود مي توان دريافت که تمامي آنها ضمن برخورداري از وجوهي مشترک در بررسي مسايل صوت شناسي داراي نقطه نظرات و آراي خاص و بخشهاي مستقل از هم مي باشند . وي در ادامه اين مطلب نيز عنوان مي دارد که در اين فصل با جمع بين آنها هم به تعريف و بيان ويژگيهاي علمي اصوات پرداخته و هم از آنجا که هدف اصلي در اين نوشتار بررسي مسايل مربوط به عنصر صوت در هنر تلاوت قرآن کريم مي باشد . برخي ويژگي هاي کاربردي اصواتي انساني که تقريباً در مورد تمامي فنون آوازي شرقي يکسان مي باشد نيز بيان شده است .

بر اين اساس در اين فصل ابتدا به تعريف صوت و ويژگيهاي آن پرداخته شده , پس از آن عوامل مؤثر در شکل گيري و زيبا نمودن صوت مورد بررسي قرار گرفته است و در ادامه , انواع صوت و اندام هاي توليد و دريافت صوت در انسان باز شناسي گرديده است .

ارتفاع (نواک ) , بلندي (شدت ), طنين , مدت , تحرير از ويژگيهاي اصوات موسيقايي است که مورد بررسي و شناخت قرار گرفته است: همه صداهايي که مي شنويم از يک ويژگي به نام بسامد يا تواتر يا فرکانس برخوردارند که اين ويژگي , تعيين کننده ميزان زير و بمي آنهاست بدين ترتيب که صداهايي که از بسامد يا فرکانس بيشتري برخوردار باشند زيرتر و چنانچه داراي بسامد کمتري باشند بم تر شنيده خواهند شد .

بر اين اساس ارتفاع يک صدا عبارت از محدوده اي است که پايين ترين و بالاترين درجه صوت در آن مشخص مي شود .نيز نکته قابل توجه اينکه مهمترين علت زير و بمي صدا در انسان شکل و اندازه طناب هاي صوتي است .

در ادامه قبل از آنکه به بحث کاربردي ارتفاع در تلاوت قرآن کريم پرداخته شود به يک تقسيم بندي مشهور و قديمي در خصوص گستره  اصوات انساني اشاره شده است که به ترتيب از بم ترين تا زيرترين مرتبه آن چنين است :  باس يا صداي بم مردانه , باريتون يا صداي متوسط مردان ( نه بم نه زير ) , تنور يا صداي زير مردان , آلتو يا صداي بم زنان و کودکان , متزو سپراتو يا صداي متوسط زنان و کودکان , سپراتو يا صداي زير کودکان و زنان .

به نقل از کتاب حاضر , در فن تلاوت قرآن کريم , ارتفاع يکي از مهمترين مشخصه هاي صوت به حساب مي آيد . در حقيقت حد مشخص و لازمي براي کاربرد ارتفاع در موسيقي تلاوت وجود دارد که نقصان و کمبود هر ميزان از آن به معناي نقصان در آهنگ هاي به کار رفته در تلاوت مي باشد .

در پايان مبحث مربوط به ويژگي هاي صوت که به تفصيل در خصوص هر کدام بحث شده است , پيرامون طرح نکردن ويژگي « وضوح و صافي صوت » که امروزه به طور خاص تنها در آئين نامه مسابقات تلاوت قرآن کريم به آن اهميت داده مي شود توضيحاتي ارايه گرديده است: آن چنان که معمول است اين عنوان از نقطه نظر ارزيابي و داوري به دو معناي مختلف در نظر گرفته مي شوند اگر صافي و وضوح به معناي اول تلقي گردد صفت ذاتي صوت فرض گرديده و در اين صورت بايد آن را جزيي از شخصيت صدا محسوب نمود و روشن است که در چنين وضعيتي تحت عنوان ويژگي طنين صوت قابل بررسي و تأمل خواهد بود .

در بخش ديگري از اين فصل به دو موضوع کلي عوامل مؤثر در شکل گيري صوت و نيکويي و تحسين آن پرداخته شده است .

نويسنده در اين بخش از عواملي سخن مي گويد که طي روند زماني معلوم يا نامعلوم موجب شکل گيري برخي از خصوصيات در شخصيت اصوات انساني مي گردد عواملي نظير : محيط , وضعيت جغرافيايي , وراثت , نژاد , گوش و....

بنابر قول نگارنده , انسانها همواره از روزهاي آغازين حيات فرد؛ تحت تأثير محيط پيرامون خود هستند و اين تأثير پذيري به ويژه بيشتر صوتي است به طوري که کودک , سخن گفتن و تبديل اصوات به الفاظ را با همان نشيب و فرازهاي صوتي و صامتي و مصوتهايي که از محيط دريافت مي کند فرا مي گيرد اين تأثيرات به مرور موجب شکل گيري صوت او در سنين بالاتر خواهد شد. براي مثال , تون سخن گفتن در برخي از خانواده ها ملايم تر و در برخي بالاتر است به طوري که فرزندان خانواده نيز عموما ً با همان تون صحبت مي کنند.

نکته اي که به نظر جالب توجه مي نمايد اين است که حتي فرکانس هايي که از محيط اطراف خود دريافت مي کنيم نيز به نوعي در شکل گيري صداي ما مؤثر است در روستاها به دليل سر و صداي کمتر و آرامش محيط , فرکانس صداي اشخاص پايين تر و ملايم تر از صداي اشخاص شهرنشين است که غالبا ً به دليل وجود صداهاي بلند در محيط شهر از فرکانس بالاتري در سخن گفتن برخوردار هستند .

همچنين تربيت صوت , تمرين و ممارست , استراحت و خواب کافي , حفظ سلامتي , تغذيه صحيح و رعايت پذير , اعتدال , ميانه روي و ورزش هاي سبک و عمومي از عوامل مؤثر در نيکويي و تحسين صوت است که در ادامه به تفصيل درباره آنها بحث و بررسي شده است : شايد در نگاه اول به نظر رسد که تربيت صوت همان تمرين و ممارست است و بنابراين جدا نمودن اين دو از يکديگر چندان منطقي نيست ليکن با توضيحاتي که در دنباله بحث آمده است معلوم مي شود که منظور نگارنده از تربيت صوت در اين مقاله چيزي متفاوت از تمرين و ممارست مي باشد گرچه تربيت صوت نيز جز با تلاش , تمرين و ممارست امکان پذير نيست .

در خصوص گوش؛ نگارنده معتقد است تعليم و تربيت گوش و در نتيجه تربيت صوت براي يک خواننده امري کاملا ً ضروري به نظر مي رسد چه بسا افرادي که تا اندازه اي از خواص يک گوش موسيقايي برخوردار بوده ولي به علت بي توجهي در تعليم و تربيت گوش امکان استفاده کمتري از صداي خود را دارند , براي اين گونه افراد اين کاستي خصوصا ً در مواردي که نت هاي مجاور کمتر از يک پرده با هم فاصله دارند يا با سرعت بيشتري اجرا مي شوند خود را نشان مي دهد . براي رفع اين کاستي صداي افراد در مراکز آکادميک موسيقي از روشي به نام « سلفژ » استفاده مي کنند . سلفژ روشي است که هر چند در بدو تولد خود به معناي نت خواني بوده اما امروزه بيشتر به تربيت گوش و شنوايي اطلاق مي گردد در حقيقت با اين روش به هنرجو ياد مي دهند که چگونه صداي نت ها را به وسيله گوش تشخصي داده و با صداي خود اجرا نمايد .

نيز در بخش سوم اين فصل با دو مبحث آشنايي با انواع اصوات و با اندام هاي دريافت , توليد و تشديد صوت در انسان آشنا مي شويم .

اصوات طبيعي , حيواني , انساني و آلي , انواع صوت از نظر توليد است. همچنين انواع اصوات از نظر صفات و ويژگي ها مشتمل بر : ارتفاع و گستره صوت , شدت و رسايي صوت , طنين صوت و خوشايندي و نا خوشايندي صوت مي باشد .

در ادامه با توجه به اين موضوع اصلي اين نوشتار , که هنر تلاوت قرآن کريم است از ميان اين اصوات , اصوات انساني را برگزيده , به طور مختصر و جداگانه به بررسي اندام هاي مؤثر در دريافت , توليد و تشديد صوت در انسان پرداخته شده و  وظايف و علايم هشدار دهنده بيماريهاي آنها بررسي مي شوند .

از جمله اين اندام ها گوش , بيني , حلق و حنجره هستند . به نقل از کتاب حاضر آنچه لازم است بدانيم اين است که حفره هاي بيني افزون بر راه عبور هوا بودن , به همراه سينوس ها در طنين و تشديد صوت مؤثر هستند بنابراين اگر بيني يا سينوس ها دچار گرفتگي يا اشکال باشند صدا , تو دماغي شده و طنين صدا تغيير مي يابد. با توجه به اين موضوع , بيماريهاي بيني مي تواند تأثيري مستقيم بر صوت انسان داشته باشد . شايع ترين بيماري بيني , انحراف بيني است و مهمترين علايم بيماريهاي بيني گرفتگي , آب ريزش , خون ريزي , اختلال در بويايي و دردهاي سر و صورت است .

فصل دوم اين مجموعه در خصوص نغمه شناسي است که در سه عنوان کلي مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته است: موسيقي مقامي عربي, خاستگاه موسيقي تلاوت , تمدنها و جريانهاي فرهنگي مؤثر بر موسيقي عرب و مکاتب مختلف موسيقي مقامي عربي از جمله موضوعاتي است که پيش از ورود به مبحث مورد اشاره اند , اين بخش ابتدا به يک موضوع مهم و اساسي در باب اصالت موسيقي مقامي عرب و بررسي ريشه هاي تاريخي آن پرداخته و سخن منتقداني که معتقدند اساساً چيزي به نام موسيقي عرب وجود نداشته و نغمه هاي فعلي , که مورد استفاده عرب قرار مي گيرد همان نغمه هاي پارسي است مورد ارزيابي قرار مي گيرد .

نگارنده مطابق تحقيقات و بررسي هايي که انجام داده معتقد است اگر بخواهيم در اين باره از روي انصاف و بي طرفي سخن بگوييم بايد بگوييم وارثان امروز موسيقي عرب ضمن تأثير پذيري از فرهنگ و تمدن ايراني و برخي تمدنها و جريانهاي فرهنگي ديگر در طول تاريخ , بر ميراث کهن خود نيز تکيه داشته اند ميراثي که بخشي از آن را بايد در تمدنهاي باستاني عربستان جنوبي و بخش ديگري از آن را در تمدن کهن مصريان که در عصر کنوني طلايه دار موسيقي مقامي عرب مي باشند جستجو نمود. وي در اين فصل به طور مختصر به بررسي مهمترين جريانها و عمده ترين فرهنگ هاي مؤثر بر موسيقي عرب پرداخته است .

در اين رابطه در قسمتي از تمدن باستاني عربستان مي خوانيم: با وجود آنکه سابقه تاريخي تمدنهاي باستاني ساميان در جنوب عربستان که با حکومت هاي سبا و معين شکوفا گرديد به سه هزار سال قبل از ميلاد مي رسد اما برخي گزارش هاي تاريخي و نيز حفاري هاي انجام شده , دوران اوج و شکوفايي اين تمدنها را هزاره اول قبل از ميلاد نشان مي دهد در اين دوران شواهدي وجود دارد که نشانگر همطرازي اين تمدنها با تمدنهاي هم عصر , نظير آشوريان و فنيقي ها , در توجه و پرداختن به موسيقي است . کتيبه اي از آشور باينپال؛ متعلق به قرن هفتم قبل از ميلاد نشان مي دهد که اسيران عرب در هنگام کار مشقت بار براي اربابان آشوري خود آواز مي خواندند و موسيقي مي نواختند و اين کار اربابان را چنان به وجد مي آورد که از آنها استدعا مي کردند که با هم بخوانند و بنوازند .

هم چنين در ادامه به تمدن و فرهنگ هاي ايراني , اسلامي , يوناني و عثماني اشاره شده است . بدون هيچ ترديدي درخشش اسلام در شبه جزيره عربستان و در زماني که اعراب , قرنها از جغرافياي سياسي جهان محو شده بودند تحولي عظيم در تاريخ و فرهنگ جهاني به حساب مي آيد. فرهنگي که در کمتر از دو قرن بلاد مختلف جهان را به سرعت درنورديد و ميليونها انسان از نژاد ها , قوميت ها و فرهنگ هاي متفاوت را , برخلاف آنچه برخي گفته اند با سلاح فطرت و عقلانيت به تسليم قلبي واداشت اما در آن ميان مهمترين تحول را يقينا ً در خود اعراب ايجاد کرد اعرابي که شرح قساوت و شرارت آنها در دوران جاهليت ضرب المثل تاريخ گرديده بود .

در بخش دوم و در دنباله مباحث مذکور به بررسي رابطه و تعامل موسيقي تلاوت و موسيقي مقامي عرب , فوايد و آثار نغمه شناسي در تلاوت و هم چنين آشنايي با مفاهيم و اصطلاحات پايه در نغمه شناسي پرداخته شده است .

نيز مفاهيم و اصطلاحاتي که در نغمه شناسي و در اين مقال ضروري به نظر مي رسد نظير درجه , ديوان , مسافت صوتي , بعد و سلم , در اين بخش آورده شده است . بنابر قول نگارنده اين اثر؛ براي بيان جملات و عبارات موسيقي الفبايي به نام نت که در موسيقي عرب گاهي درجه و گاهي علامت خوانده مي شود وجود دارد که با ترتيبي معين روي خطوطي به نام خطوط حامل قرار گرفته و نوشته يا خوانده مي شوند. اين نت هاي هفتگانه که هر کدام بيانگر يک طبقه صوتي يا فرکانس مشخص مي باشند به ترتيب : دو , ر , مي , فا , سل , لا , سي هستند که به همين ترتيب تکرار مي شوند .

همچنين در خصوص مقام و نغمه آمده است : به مجموعه اصواتي که بين يک نت و تکرار آن (جواب) با ترتيب معين قرار دارد مقام گفته مي شود . مقام و نغمه در بسياري از موارد به جاي يکديگر به کار مي روند در حالي که بهتر است ميان اين دو در اصطلاحات موسيقي تفاوت و تفکيک قايل شويم : نغمه در لغت , عبارت از صدايي موسيقايي است که خالي از کلام و حرف باشد .

نيز شناخت علمي مقامات عربي مورد استفاده در تلاوت و شناخت الحان و رديف هاي تلاوت بر اساس مقامات عربي موضوع بخش سوم اين مجموعه را تشکيل مي دهد : اگرچه الحان و نغمات موسيقي تلاوت , برگرفته از مقامات موسيقي عربي است اما در تمامي موارد از خط سير مقام يا نغمه , تبعيت ننموده و در بسياري از موارد به صورت ترکيب ساز وارده و همگوني از چند نغمه يا تغيير محل اجراي نغمه از جايگاه اصلي به جايگاه بالتر و پايين تر (تصوير ) مي باشد که توسط قاريان صاحب سبک و مبتکر جهان ابداع و اجرا گرديده است .

 بنابراين؛ براي شناخت هرچه بهتر و کامل تر اين الحان و نغمه ها لازم است هم به شناخت کلي خط سير مقام يا به عبارت بهتر نردبان موسيقايي (سلم ) آن ,دست يابيم و هم به طور خاص الحان قرآني را از حيث انطباق با اين فرمها و الگوها مورد بررسي و شناسايي قرار دهيم به همين منظور اين نوشتار ابتدا به معرفي مهمترين مقام هاي اصلي و فرعي عربي که بيشترين کاربرد را در تلاوت قرآن داشته و شامل بيست مقام و نغمه مي گردند , پرداخته است . ضمن اينکه اين بخش حتي براي آن دسته از کساني که با مباني موسيقي علمي آشنايي داشته و به دنبال تحقيق و بررسي انواع موسيقي هستند و هيچ نوع آشنايي قبلي با موسيقي تلاوت ندارند مفيد واقع مي گردد . در قسمت دوم به شناسايي الحان و نغمات تلاوت بر اساس شيوه مرحوم مصطفي اسماعيل و در پاره اي موارد , ديگر مشاهير تلاوت پرداخته شده است که اين بخش مي تواند مورد استفاده قاريان و علاقمندان قرآن کريم قرار گيرد. در ادامه نيز نويسنده به اين موضوع اشاره مي کند که در قسمت دوم (نغمه شناسي تلاوت )سعي بر آن بوده که تلاوت هايي مورد مطالعه قرار گيرند که نوار کاست آن معمولا ً در اختيار خوانندگان قرار دارد و يا به سهولت از طريق مراکز قرآني و نوار خانه ها تهيه مي گردند .

در قسمتي از اين مبحث آمده است : با بررسي تلاوت هاي قاران مشهور جهان اسلام , به طور کلي مي توان دريافت که بسياري از مقامات موسيقي عربي در موسيقي تلاوت نيز به کار گرفته شده و يا براساس آن رديف هايي خلق گرديده است که شمار آنها با احتساب موارد يگانه و استثنايي بالغ بر چهل مي شود اما به طور معمول مي توان در تلاوت مشاهير , نسبت مقام اصلي و فرعي را مورد شناسايي قرار داد که اين مقام ها در اين بخش با توجه به درجه استقرار آنها به ترتيب از درجه « دو » در نمودارهايي نشان داده شده است .

نيز فصل سوم اين کتاب که به مباني شناسي اختصاص دارد ,به بررسي و ارزيابي دو مبحث کلي : مباني موسيقايي تلاوت و مباني عرفي تلاوت , اهتمام شده است . به عبارتي در اين فصل مباني يا ضوابط صوت و نغمه با توجه به عناصري که در فصل دو ذکر گرديد موردبررسي قرار مي گيرد . اين مباني با استفاده از دو منبع متفاوت يعني موسيقي و عرف تلاوت تبيين شده است و بالاخره که در تمامي هنرها , وجود سبک ها يا شيوه هاي مختلف غير قابل انکار و حاکي از تنوع و گوناگوني آن هنر است .

بخش اول شامل : تنوع , ترادف , تطابق , توازن , تناسب و همگوني لحن و صوت است . در قسمتي از مقدمه اين بخش مي خوانيم : مقصود از تنوع در موسيقي تلاوت , ايجاد گوناگوني در اين موسيقي است. براي مثال اگر تصور کنيم که نوشته اي توسط يک گوينده با پرده صوتي و فرکانسي يکنواخت و بدون توجه به حالت هاي مختلف ادايي خوانده شود , معلوم است که علاوه بر نارسايي مفهوم متن , نتيجه اي جز ملال و خستگي نخواهد داشت . اما اگر چنين متني توسط گوينده اي آشنا به فن بيان و با توجه به تعبيرات مختلف موجود در متن , همچون تمنا , استفهام , خبر و ... همراه با زير و زبرهاي مناسب خوانده شود بسيار اثر بخش و نافذ خواهد بود .

در بخش ديگري از اين فصل به انواع مباني عرفي تلاوت اشاره شده است : عربي بودن نغمات , رعايت ملزومات لحن , رعايت يک نواختي سرعت تلاوت , استفاده از اسلوب هاي جايز و القاي معاني و مفاهيم .

در رعايت ملزومات لحن مي خوانيم : در موسيقي تلاوت قرآن کريم ملزوماتي وجود دارد که هر چند ممکن است مبناي موسيقايي براي آن وجود نداشته باشد اما در عرف تلاوت رعايت آنها ضرورت دارد .اين ملزومات چند چيز است : شروع تلاوت از قرار صوت بوده و از پرده هاي غير معمول نباشد , شروع تلاوت با يکي از دو مقام بيات يا راست و (مشتقات آنها ) باشد , خاتمه تلاوت با قرار صلح باشد و ....

به نقل از اين کتاب با وجود آن که معيارهاي القاي معاني آيات در فن تلاوت قرآن به درستي شفاف و قابل بيان نبوده و هر کس با توجه به برداشت خود از اين موضوع سخن مي گويد اما علت طرح اين مسأله در اين جا اين است که همواره به ياد داشته باشيم در هنر مقدس تلاوت , اصل بر بيان معاني و ابلاغ پيام قرآن به نحو شايسته به مخاطب و شنونده کلام وحي است .

سبک شناسي موضوع فصل آخر اين اثر است که در اين فصل در دو بخش مختلف ابتدا به بررسي عوامل مؤثر در تفاوت و تمايز سبک هاي تلاوت قرآن کريم پرداخته شده و بخش دوم چند سبک اصلي و مهم را مورد تجزيه و تحليل قرار داده است .

در ادوار تاريخي تلاوت به چهار دوره اشاره شده است , يکي از اين دوره ها , دوره اي است که اکنون در آن به سر مي بريم با قارياني چون شحات محمد انور , احمد تعينع , محمد بسيوني و ... مي باشند . اين ادوار جداي از تعلق زماني و تاريخي هر کدام داراي ويژگي هايي است که ضمن در بر داشتن شيوه هاي متفاوت در هر دوره , آن را از دوره هاي ديگر متمايزمي سازد که در ادامه در ده مورد اين ويژگي ها مورد ارزيابي قرار مي گيرند. يکي از اين ويژگي ها اين است که به طور کلي از مقايسه قاريان بزرگ در دوره هاي مختلف اين گونه به دست مي آيد که روح تحزن در تلاوت قاريان نسل اول , دوره نخست نسبت به دوره هاي بعدي بيشتر وجود دارد اين شايد به دليل وضعيت موجود در آن عصر باشد که متضمن معنويت بيشتري نسبت به دوران کنوني بوده است .

در بخش آخر اين فصل , به آشنايي مختصر با چند سبک مهم تلاوت و هم چنين سخني درباره توليد پرداخته شده است . يکي از سبک هاي مورد اشاره در اين بحث سبک محمد رفعت است که درباره او آمده است : بي شک او را بايد نابغه ي عالم قرائت دانست قاري نابينايي که توانايي شگرفي در خلق الحان به طور بداهه و همراه با روح تحزن و تصوير معاني داشت و اين افتخار نصيب او شد تا نخستين قاري باشد که تلاوت او در تاريخ قرائت ضبط گرديده و به ابديت بپيوندد . صاحب نظران عمر تلاوت وي را به دو دوره تقسيم مي نمايند: دوره نخست پيش از 1932 ميلادي و ظهور ميکروفن که وي به رغم هنر نمايي و اجراي ظرايف فني در تلاوت , به دليل کمبود قوت و رسايي صوت نتوانسته بود تمامي هنر و استعداد خود را بروز داده و مخاطبان فراواني را جذب کند و بنابر مدارک در اختيار همواره در سايه قاريان بزرگي چون علي محمود و شعشاعي که از قوت صداي بيشتري برخوردار بوده اند قرار داشته است اما دوره دوم حيات او مربوط به پس از ظهور ميکروفن در تلاوت است که به واسطه انتقال صداي وي به مسافت هاي بيشتر, ظرافت هاي تلاوت وي بيشتر نمايان گرديده و به عنوان قاري اول مصر مطرح شد .

بنابرآنچه تاکنون مطرح گرديد. کتاب حاضر با هدف کلي معرفي ابعاد موسيقايي هنر تلاوت قرآن کريم به کليه علاقمندان , اعم از قاريان , پژوهشگران و نوآموزان به رشته تحرير در آمده و البته متضمن اهداف جزئي تري همچون ارائه آموزه هاي صحيح و علمي در مسأله آموزش عمومي صوت و لحن در کشور نيز مي باشد .

 

 

 

 

شنبه 14 اسفند 1389 - 13:48


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری