چهارشنبه 14 خرداد 1399 - 23:31
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

ريحانه فتحي ثاني

 

سوره انديشه منتشر شد

 

 

چهل و شمين و چهل و هفتمين شماره از ماهنامه فرهنگي تحليلي سوره انديشه همراه با ضميمه ادبي و هنري «اقاليم قلم» به همت حوزه هنري وابسته به سازمان تبليغات اسلامي و از سوي انتشارات سوره مهر وابسته به اين سازمان، منتشر شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان تبليغات اسلامي، اين نشريه در هفت بخش با عناوين خبر و گزارش؛ سبك زندگي، نظام اجتماعي، نظريه اجتماعي، تفكر، هنر و رسانه و تاريخ به ارائه مطلب مي پردازد.

در ابتداي اين نشريه در مطلبي با عنوان «در وصف آن شمايل» از قلم محسن مومني شريف با محوريت انقلاب اسلامي، مي خوانيم:

«امروزه آوازه انسان معرف انقلاب اسلامي از مرزهاي كشور فراتر رفته و به بركت آن جنبش بيداري اسلامي حيات دوباره گرفته است و هر روز بر عزت و عظمت اسلام افزوده مي شود. امروز جهان در آستانه تحولي بزرگ است. حتي آناني هم كه روزي باور داشتند ليبرل دموكراسي پايان تاريخ است. اكنون دريافته اند فرهنگ و تمدن غرب در سراشيبي سقوط و انحطاط قرار دارد. بي شك ما بر فراز تاريخ  ايستاده ايم و آينده جهان را آنان معرف انقلاب اسلامي رقم خواهد زد. اما پرسشي فراروي اصحاب ادب و  هنر قرار دارد  كه در معرفي فتح و الفتوح انقلاب چقدر كار شده است؟ در كدام بخش هاي ادبي، هنري و انديشه اي موفق بوده ايم و در كجاها ناموفق؟ علت ناكامي ها در چيست؟ اصولا ادبيات و هنر و انديشه معاصر چه وظيفه اي در ايجاد تمدن اسلامي دارد؟»

در بخش خبر و گزارش مطالبي با عناوين بررسي مباني فلسفي علوم انساني در موسسه ي امام خميني (ره)، به سوي دانش فرهنگ و ارتباطات، ارائه اي اخلاق سياسي  اسلام در سوئيس دوگانه ي اخلاق وسياست، معلول عصر جديد، خانوس انديشه در تهران، چشم هاي آبي، فرش هاي قرمز، حوزه و دانشگاه، علوم انساني اسلامي و موسسه ي آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)،‌در جستجوي پدري براي فرهنگ، شوراي عالي انقلاب فرهنگي در دهه ي چهارم، برنامه پنجم از تدوين تا تصوير را در زيربخش ايران؛ معرفي كتاب در زير بخش كتاب؛ سيره ي المسيري، چرا انديشمندان از نگاه ديني صرف نظر مي كنند؟، روشنگري عربي در بحران، (1) و (2) خواهيم خواند.

بخش سبك زندگي در چهار زير بخش با عنوان هاي عامل، غرب، ايران، اسلام و آينده به مباحثي همچون سخن سبك زندگي، سبك زندگي پرانتز باز_ پرسش هايي درباره سبك زندگي، چرا بايد از سبك زندگي سخن گفت، آمريكاي بي عينك، سبك زندگي چند سال دارد، تفريح، تجارت، تفنك؛ زيرزمين زندگي، تلويزيون از جان خانواده چه مي خواهد، درآمدي به درآمد؛ زندگي به سبك آسمان، هر كه از عشق تو ديوانه نشد عاقل نيست و خانواده در فردا به ارائه مطلب مي پردازد.

همچنين نظام اجتماعي مطالبي همچون سخن نظام اجتماعي، امل: در آمدي بر مفهوم نظام هاي اقتصادي، خصلتي براي همه، غرب: سرمايه داري در عصر شتاب تاريخ، سرمايه داري نظامي مبتني بر سلطه اجتماعي نه فقط مبادله هاي عقلايي، ايران: مسئله شناسي و مسئله يابي در جامععه ايراني، جهاد سازماني كه نبود، اقتصاد ما و غرب  شناسي، اسلام: توسعه ايراني و الگويي دگرگون و مسئله: خوشه هاي عدالت مي پردازد.

نظريه جتماعي هم سخن نظريه هي اجتماعي، عامل: علوم انساني را براي چه مي خواهيم؟، غرب: از روشن گري تا علوم اجتماعي، آن سوي خط قرمز، اقتصاد هنرودوكس و شكافي به عمق حيات ايران: كندي در توليد، كسادي در كاربرد، عامل در تعلم ما، تولد ناقص اسلام: تا طريقي بربگيريم و آينده: شك سه گانه را مهم مي داند.

سخن تفكر، عمل: پاي استدلال چوبين بود، تفكير يا تفكر ، روح زنده دكارت در دنياي مدرن، فراتراز فلسفه دكارت، قهرمان عرصه مطلق گرايي، ايران: ديدار خصوصي  دو رئيس فرهنگستان، تفكرو فرهنگ، اسلام: اول شرط مجاهده با نفس، راكب  و مركوب، طريق تفكر درعلم و آينده: آينده فلسفه از جمله مطالب آمده در بخش تفكر است.

در بخش هنر و سانه هم سخن هنر و رسانه، عامل: نيم نگاهي به رابطه هنر و سياست، غرب: زيباشهري فانتزي، پيامبر سوژه  كاريكاتورهاي سياسي، از ناسوت تا ملكوت، ايران: كپي بدون اصل، سينماي ايران  واقعيت سينماي ديني، فارسي 1 و دژ خانواده ايراني.

تاريخ آخرين بخش آمده در اين نشريه است كه مطالب ذيل را پوشش مي دهد:

سخن تاريخ، عامل: عهد بي عهدي و تاريخ بي تاريخي، تفكر فلسفي در سنت تاريخي، پست مدرنيسم و تاريخ نگاري، فلسفه تاريخ از دير باز تا كنون، ايران: روايت هاي توراني از ايران با توجه به مباني و چهره هاي برجسته آن ها، اسلام: خروج دجال از صحنه نمايش  و آينده: تلخ تر از حنظل.

گفتني است، چهل و شمين و چهل و هفتمين شماره از ماهنامه فرهنگي تحليلي سوره انديشه همراه با ضميمه ادبي و هنري «اقاليم قلم» به همت حوزه هنري وابسته به سازمان تبليغات اسلامي و از سوي انتشارات سوره مهر وابسته به اين سازمان، منتشر شد.

 

 

 

 

 

سه‌شنبه 10 اسفند 1389 - 10:37


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری