پنجشنبه 8 خرداد 1399 - 22:39
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

ضياء آراسته

 

دور گردون

 

 

دور گردون ( براساس رماني از طاهره ايبد  ( مجموعه روايت ديگر  - 15 )

نويسنده : سيد حسين فدايي حسين

طراح جلد : رضا زواري

نوبت چاپ و تيراژ : اول – 1000 نسخه

ناشر : كتاب‌هاي سيمرغ وابسته به موسسه انتشارات اميركبير

 

جلد پانزدهم مجموعه روايت ديگر به نمايشنامه دور گردون نوشته سيد حسين فدايي حسين اختصاص دارد . ايوب ، فردوس ، مهتاب ، ثريا و هاشم از شخصيت‌هاي اين نمايشنامه هستند .  نمايشنامه از توصيف اتاقي ساده در يك خانه قديمي كه با يك پنج‌دري به حياط باز مي‌شود آغاز مي‌شود . در ميان حياط حوضي است نسبتا ً بزرگ و باغچه‌اي و دالاني كه ورودي خانه است . در تاريك و روشن انتهاي صحنه  ، چرخ و فلكي قديمي ديده مي‌شود  كه گاه به فراخور موقعيت نمايش مي‌چرخد . همه جا تاريك است . نوري بسته چرخ و ‌فلك را روشن مي‌كند . چرخ و ‌فلك ، آرام و كند به حركت درمي‌آيد .

در بخش از اين نمايشنامه مي‌خوانيم :

"‌ يه صداهايي مي‌شنوم ! انگار به هوش اومدم ! خودم مي‌فهمم كه به هوش اومدم . همه جا تاريكه ، تاريك و سرد ، مثل سردخونه ! دور و برم ولي شلوغه ، مي‌فهمم كه شلوغه . هر كس يه چيزي مي‌گه ، بعضي‌هام گريه ميكنن . بعضي‌ صداها آشناس ، بعضي‌هام نه . اينكه هق هق گريه مي‌كنه ،‌ ننه‌اس . اين هم صداي ثرياس . آدم ديگه‌ صداي گريه زنش رو ميشناسه . ميخوام چشام رو باز كنم . نميتونم . مژه‌هام سفت چسبيده به هم !‌ آقاجون مياد كنارم ، ميگه : « راضي هستم به رضاي خودت » . بعد ميشينه كنارم و سرش رو ميذاره روي سينه‌ام . نفسم تنگ مي‌كنه ، ميخوام خفه شم .  چقدر هوا گرفته‌اس .  نفسم بالا نمياد . هاشم مياد جلو ، ميگه : « عجيبه ، مشما عرق كرده انگار ! » يه صداي ناشناس ميگه : « داره نفس مي‌كشه ، زنده‌اس » . يه صداي ناشناس ديگه ميگه : « مشما رو باز كن . » صداي مشما مياد ، نفسم باز ميشه . آقاجون هنوز سرش رو سينه‌امه ، يه صداي پا با عجله دور ميشه . ننه مياد بالاي سرم ،‌ صدام ميكنه . نميتونم جوابش رو بدم . دستم رو ميگيره . دستاش گرمم ميكنه . دست‌هاش ميلرزه ، مثل هميشه . آقا جون تكون نميخوره . صداي پا مياد ، با عجله ! ننه ميگه : « زنده‌اس آقاي دكتر ؟ » دكتر ميگه :« بايد معاينه‌اش كنم . » ننه بلند ميشه ولي آقاجون نه . دكتر ميگه : « اين آقارو بلند كنيد . اين طوري كه نميشه . » يه نفر آقاجون را بلند ميكنه ، ميگه : « بنده خدا مثل اينكه غش كرده !‌ شايد هم ... » ثريا ميگه : «‌آب ... آب كجاست ؟ » چند تا صداي پا دور ميشه . ديگه چيزي نمي‌شنوم . هيچي ... "

نمايشنامه دور گردون نوشته سيد حسين فدايي حسين  در چاپ اول خود با تيراژ 1000 نسخه و با قيمت 10000 ريال توسط انتشارات كتاب‌هاي سيمرغ وابسته به موسسه  انتشارات اميركبير به چاپ رسيده است .

 

 

 

 

 

شنبه 30 بهمن 1389 - 14:37


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری