شنبه 17 خرداد 1399 - 14:41
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

نظام پيشنهادات

 

سيد داوود تديني

 

اصول طراحي علمي و صحيح نظام پيشنهادها

 

بنا به توصيه سازمان بهره‌وري ژاپن، در طراحي نظام‌هاي ارتقاي بهره‌وري كه فراگير بوده و بر مبناي مشاركت كاركنان شكل مي‌گيرند مي‌بايستي به سه اصل مهم و كليدي توجه كرد:

1- اگر مي‌خواهيد از مشاركت كاركنان در پياده‌سازي نظام ارتقاي بهره‌وري به طور مستمر برخوردار باشيد نبايد با ارتقاي بهره‌وري، احساس تهديد براي شغل كاركنان ايجاد كنيد. بر اين اساس بايستي منش و مرام مديريتي بر حفظ و به كارگيري نيرو در ديگر بخش‌هاي سازمان و نه حذف سريع آن‌ها باشد.

2- نظام‌هاي بهره‌وري بايستي با مشاركت واحدهاي سازماني طراحي شوند. طبق اين اصل، واحد متولي اجراي نظام پيشنهادها حتي با دارا بودن صلاحيت تخصصي و يا همراهي مشاور كارآمد و مجرب، نبايد به تنهايي به طراحي نظام، تدوين آيين‌نامه در نهايت ابلاغ آن براي اجرا اقدام كند. بلكه بايستي امر طراحي را با مشاركت بخش‌هاي مختلف سازمان به ويژه بخش‌هاي مربوط‌تر انجام دهد. در اين زمينه، توصيه مي‌شود كميته‌اي با عضويت نمايندگان واحدهاي مختلف تشكيل و پس از آموزش و كسب صلاحيت و تجارب لازم به طراحي نظام پيشنهادها و تدوين آيين‌نامه اجرايي آن اقدام كند. (از همكاران و كاركنان با تجربه در واحدهاي سازمان غافل نشويد.)

3- كاركنان سازمان بايد در منافع حاصل از ارتقاي بهره‌وري سهيم شوند. در بعد انگيزشي نظام پيشنهادها بايد پيشنهاددهنده و ديگر دست‌اندركاران نظام پيشنهادها در منافع حاصل از اجراي پيشنهاد سهيم شده و يا پاداشي منصفانه دريافت كنند.

 

چهارشنبه 27 بهمن 1389 - 14:12


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری