شنبه 17 خرداد 1399 - 13:36
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

ريحانه فتحي ثاني

 

هنرهاي تجسمي به بهمن رسيد

 

 

نهمين شماره از نشريه هنرهاي تجسمي ويژه ي بهمن جاري با آثار و نوشته هاي هنرمنداني همچون احمدوكيلي، احمد مير و ماركوس مينيني به همت واحد هنرهاي تجسمي حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي، منتشر و روانه بازار نشر كتاب شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان تبليغات اسلامي، در ابتداي اين نشريه به معرفي احمد وكيلي پرداخته است كه در اين نوشتار كوتاه مي خوانيم:

«در بعضي از طراحي وكيلي، اسطوره هاي وي كيفيتي اوياگونه دارند. پيكره هاي عجيب و گاه بدشكل، همچون موجودات افسانه اي به حركت در مي آيند، جانوران مانند انسان ها راه مي روند و حتي سخن مي گويند، انسان و حيوان با يكديگر مي آميزند، شكل عوض مي كنند و از نيروي نيروي جادويي نيز برخوردار هستند، در بعضي از آثار وي قوانين روزمره روزگار ما چندان منطبق نيستند. زيرا اساطير به كار برده شد، در آثار وي، از جهاتيقبل از نظام كنوني به وجود آمده اند.»

گفت و گو با حجت اله كوهپايي هم از ديگر مطالب آمده در اين نشريه است كه دربخشي از آن مصرح شده است:

«من سعي نكردم كه فقط يك معني يا پيام از اثرم برداشت شود و معناسازي را به عهده مخاطب گذاشتم، همان گونه كه اين قطعات خود به خود در كنار هم شكل گرفته اند و ميل به چند معنايي و چند پهلو بودن در مفاهيم آثارم داشتم.»

تازه ترين مطالب آمده در اين نشريه عبارتند از:

«احد وكيلي نقاش اسطوره ها، نشنال جيوگرافيك، با چشم دل بايد ديد، احمد مير، مصاحبه لا آنجل بوليگان، با مجسمه سازان جوان ايران، صحنههاي نمايش هاي آييني در آثار طراحي دوره صفويه، ماركوس مينيني، مضامين شيعي در كتيبه هاي معماري اصفهان عصر صفوي و تيم برتون، تصويرگر كابس ها.»

گفتني است، نهمين شماره از نشريه هنرهاي تجسمي ويژه ي بهمن جاري، به همت واحد هنرهاي تجسمي حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي، منتشر و روانه بازار نشر كتاب شد.

 

 

 

 

چهارشنبه 27 بهمن 1389 - 13:8


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری