پنجشنبه 19 تير 1399 - 8:26
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

ريحانه فتحي ثاني

 

مهر، انقلابي شد

 

 

نشريه تخصصي كتاب انتشارات سوره مهر ويژه بررسي توليد و انتشار کتاب در حوزه تاريخ و ادبيات انقلاب اسلامي با گفتار و نوشتارهايي از اميرحسين فردي، اكبر صحرايي، محمدقبادي، رضا اميرخاني و احدگودرزياني، منتشر شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان تبليغات اسلامي، در ابتداي اين نشريه عملكرد حوزه هنري و سوره مهر در انتشار كتاب انقلاب با عنوان پر كردن خانه هاي خالي جدول، تشريح شده است.

در بخشي از متن از زبان مدير دفتر ادبيات انقلاب اسلامي حوزه هنري، مصرح شده است:

«وضعيت تاريخ نگاري انقلاب بهتر از ادبيات است و علتش هم اين است كه در حوزه ادبيات ما تنه نه چندان بزرگ حوزه هنري را داريم ولي درزمينه تاريخ نگاري نهادهاي مختلف كه از دولت هم ارتزاق مي كنند فعال هستند. بهبودي با اشاره به اينكه حوزه هنري سعي كرده خانه هاي خالي جدولي كه خانه هاي چنداني از آن پر نبوده را پركند، تاكيد كرد: روزشمارنگاري دايره المعارف و تاريخ شفاهي سه رويكردي بوده كه حوزه درباره تاريخ انقلاب برگزيده است كه در زمينه روزشمار دو كار عمده تدوين مي شود. يك روز شمار از حوادث سال هاي دهه 40 با محوريت حادثه 15 خرداد و ديگري روزشمار انقلاب با رويكرد به سالهاي 56 و 57 است.»

يكي از مطالب خواندني اين نشريه از رمان به تاريخ و از تاريخ به رمان است كه با عنوان خنجر خاطره  دراواسط نشريه مهر آمده است.

 گفت و گو با يحيي آريا بخشايش هم درباره مجموعه «تاريخ آغازين فراماسونري» و نيز جلد پنجم اين مجموعه که قرار است توسط سوره مهر منتشر شود، گفت و گو با محمد قبادي درباره دايره المعارف انقلاب براي نوجوانان و گفت و گو با احد گودرزياني درباره مجموعه روزشمار 15 خرداد از ديگر مطالب «مهر» ويژه انقلاب است.

گزارشي درباره روزشمار نويسي و گفت و گو با ميرزا باقر عليان نژاد؛ مسئول تدوين اين مجموعه درباره وضعيت مجموعه روزشمار انقلاب اسلامي نيز از مطالب «مهر» شمراه 106 است.

گفتني است، نشريه تخصصي كتاب انتشارات سوره مهر ويژه بررسي توليد و انتشار کتاب در حوزه تاريخ و ادبيات انقلاب اسلامي با گفتار و نوشتارهايي از اميرحسين فردي، اكبر صحرايي، محمدقبادي، رضا اميرخاني و احدگودرزياني، منتشر شده است.

 

 

 

دوشنبه 25 بهمن 1389 - 13:11


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری