سه‌شنبه 6 خرداد 1399 - 17:54
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

گزارش

 

ريحانه فتحي ثاني

 

وقف كتاب؛ برابر با پيشبرد فرهنگ معنوي است

 

 

چندي پيش در يكي از رسانه ها به نقل از يكي از فعالان فرهنگي در كشور خوانديم كه «مثل جشن نيكوكاري، جشن وقف كتاب برگزار كنيم.» حال در پي اين سوال بايد ديد جامعه كتابخوان كشور چنين رسمي را مورد پذيرش قرار مي دهند و يا خير و ده ها سوال ديگر كه  بر اين طرح وارد مي شود.

به گزارش روابط عمومي سازمان تبليغات اسلامي، مي دانيم وقف، يكي از سنت هاي پسنديده است كه در شريعت اسلامي بر آن تاكيد شده است و چون كتاب جايگاه ويژه اي در ترويج انديشه و  فرهنگ جامعه دارد همواره  اهل بيت و علما نيز بر آن صحه گذاشته اند و بر وقف كتاب تاكيد كرده اند. از سويي ديگر پاسخگويي به نيازهاي اجتماعي از طريق وقف يكي از اهداف وقف است. حال وقف كتاب از سوي كساني كه كتاب هاي اهدايي را خود ابتدا مطالعه كرده اند و آماده صدور آن به مناطق و يا اقشاري هستند كه ميزان دسترسي كمتري به اين كالاي فرهنگي دارند، مي تواند تا حدودي تبعيض عرضه كتاب را بسته به مناطق جغرافيايي بهبود بخشد. البته پيش از اين توزيع لازم است افراد در جامعه توزيعي احساس نياز به داشتن و مطالعه كتاب را ايجاد كرد.

افزون بر اين مطلب، پيش از آن بايد به چگونگي در اختيارگيري كتاب ها انديشيد. يكي از اين شيوه ها استفاده از روش هاي مناسكي است. اختصاص يافتن يك روز از ايام همچون روز كتاب و كتابخواني در سال، استفاده از تبليغات فراوان جهت دار و تشريح علل اين اقدام ملي و تكرار و برجسته سازي آن در تبليغات رسانه اي  مي تواند ضمن بيان علل عقلي و معنوي اين اقدام، حداقل جامعه كتابخوان كشور را با اين مهم نزديك ساخت.

امروزه براي ترويج فرهنگ وقف كتاب در جهان شيوه هايي همچون «جاگذاشتن كتاب» رايج شده است. البته كشور جمهوري اسلامي ما به جهت در اختيار داشتن آموزه هاي اسلامي نيازي به تقليد نمي بيند اما مي تواند اين شيوه ها را نيز در كنار بروز رساني شيوه هاي كه در آموزه هاي دين اسلام به آن تاكيد شده است، مورد استفاده قرار دهيم. اين كتاب ها پس از جمع آوري و تمركز يافتن در واحد هاي مشخص مكاني و زماني و تهيه آمار دريافت و توزيع كتاب در مناطق مختلف جغرافيايي مي تواند برحسب نياز مردمان برحسب فرهنگ بومي آن جامعه به توزيع متناسب با جمعيت اقدام كرد.

بي شك اين اقدام در دراز مدت مي تواند فرهنگ كتاب و كتابخواني را در كشور بهبود داده و از فقر فرهنگي حاكم در برخي از منطقه هاي جغرافيايي كه در اقصي نقاط كشورمان پراكنده است، كاست.

البته اين اقدام مثبت فرهنگي نيازمند انجام فعاليت هاي پژوهشي براي تمامي مراحل اعم از پيش از اقدام، اقدام و بعداز اقدام است. ضمن آنكه لازم است تمامي مراحل را با نگاه آسيب شناسانه بنگريم و اجازه ندهيم كه آسيب هاي يك مرحله تداوم يافته و از اثرات كيفي مراحل ديگر بكاهد. براي اجراي اين اقدام فرهنگي، استفاده از جدول برنامه ريزي و متدهاي اجراي برنامه ريزي موثر  و استفاده از فضاي صدا و سيماي كشورمان الزامي به نظر مي آيد.

البته بايد همواره در نظر داشت كه اگر اين طرح بدون توجه و يا كم توجهي به نهادينه كردن فرهنك مطالعه در كشور انجام شود، پيش بيني مي شود به يك طرح اجرايي صوري نزديك شود و نتواند شايسته و بايسته و در خور صرف منابع مادي و انساني براي اجراي اين طرح، بهره برداري لازم را در اختيار گرفت. بهرحال هدف تمام متوليان فرهنگي در كشور اجراي كيفي يك اقدام و برنامه فرهنگي است نه اجراي اسمي آن برنامه تنها براي غني سازي آرشيو عملكرد يك نهاد  و يا سازمان مسوول در يك مقطع زماني مشخص.

همان گونه كه مي دانيد فروشگاه هاي كتابشهر در تمامي استان ها  داراي مركز فروش است به عنوان پيشنهاد اين نوشتار مي توان گفت، اين ساختار مي تواند در تمامي استان ها براي به امانت گيري  و امانت دهي به اعضاي هر استان اجرا شود. اين اقدام در تبعيت از شيوه هاي سنتي مي تواند به نيازهاي روز نگاهي دوباره انداخته و حتي مي تواند با انجام هماهنگي هاي لازمه با ساير متوليان فرهنگي كه مي تواند همراهي آنها براي عملياتي كردن اين طرح كمك شايان توجه اي كند، صورت گيرد.

 اين دغدغه مشترك در صورت همه گير شدن مي تواند به حل مسائل فرهنگي در كشور همچون فقر كتابخواني كمك بسياري كند. در كنار ترويج اين فرهنگ پيش بيني مي شود به جهت پر شدن قسمتي از اوقات فراغت برخي از انحرافات اجتماعي حاصل از فقر فرهنگي را در كشور بسته به قوت و كيفيت اجراي طرح تا حدودي كاسته و آن را در مسير درست هدايت كند كه همكاري و هماهنگي و همكاري خانه كتاب، فروشگاه هاي كتاب، كتابخانه هاي مدارس و مساجد و عمومي و اختصاصي، تبليغات مكتوب، شنيداري و تصويري،  صدا و سيما و  بوجود آوردن احساس نياز در مخاطبان بيش از پيش احساس مي شود.

يكي از سازمان هاي وارد بر اين موضع سازمان اوقاف و امور خيريه است كه اين سازمان نيز وقف كتاب را نيز در اولويت برنامه هاي خود بنا به سخنان معاون فرهنگي اين سازمان قرارداده است و از هر روشي براي ترويج فرهنگ وقف كتاب استفاده مي كند.

اميد است، با اجراي طرح هاي فرهنگي متناسب با نيازهاي روز جامعه بتوان مشكلات فرهنگي را با نگاهي كارشناسي و در بازه زماني مشخص  حل كرد و در گذر زمان به آرمان هاي انقلاب اسلامي بيش از پيش نزديك شويم.

 

 

يكشنبه 24 بهمن 1389 - 10:45


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری