پنجشنبه 8 خرداد 1399 - 11:0
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

ريحانه فتحي ثاني

 

مهدي شجاعي در خيمه

 

 

هفتاد و سومين شماره از ماهنامه فرهنگي اجتماعي خيمه  ويژه بهمن جاري با آثار و گفتارهايي ازمهدي شجاعي، امير اسماعيل آذر، مهدي چهل تني، ابوالقاسم حسينجاني، جابر عناصري، صادق كرميار و رحيم نوروزي منتشر شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان تبليغات اسلامي، سيدمهدي شجاعي در بخش هنر و ادبيات آييني با عنوان «زبانم در وصف عباس ناتوان است» آمده است:

«به گمان من هر بچه شيعه اي كه قلم به دست مي گيرد و ذوق و استعداد هنري اعم از شعر و داستان و... را در خود كشف مي كند، اولين و در عين حال مهمترين و بزرگ ترين آرزويش اين است كه از حضرت حسين (ع) بنويسد يا بسرايد. بحث و گفت و گو درباره چرايي اين قضيه اگرچه خالي از لطف نيست ما را از محور اصلي بحثمان دور مي كند بر همين اساس من هم از ابتدا و همواره به اين آرزو يا دغدغه مبتلا بوده ام. اما زماني كه به طور جدي و عملي قصد ورود به اين عرصه  را كردم، به اين باور رسيدم كه خورشيد حسيني عظيم تر، نوراني تر، پرحرارت تر و گدازنده تر از آن است كه بتوان به آن نزديك شد. تابش و تلالو  اين خورشيد به گونه اي است كه به آن مستقيم  نمي توان نگريست. انعكاس انوار اين خورشيد را در آيينه ديگران و به خصوص اطرافيان بايد ديد.»

يكي از مطالب ديگر خواندني در اين نشريه عزاداري و تعزيه خواني در شهر شوش دانيال است كه به بررسي الگوهاي مردم شناختي عزاداري ماه محرم در شهر شوش به ويژه مناسك و رسوم مختلف منطقه مي پردازد. تكيه اصلي پژوهش بر تعزيه ميداني اين شهر با قدمت 104 ساله كه بزرگ ترين تعزيه ميداني كشور و در شمار آثار ملي و مذهبي ثبت شده است، مي باشد.

جديدترين مطالب آمده در اين نشريه عبارتند از:

بازيگري در ترازوي شرع، حيرت بازار...، خيمه ها و نجواها، اشك سيما، مشهد الحسين(ع)، جزيره شيعه درمتصرفات اسرائيل و روضه خواني آقاي نخست وزير؛ هنر و ادبيات آييني: آينه داران آفتاب، با لحن مليح حزن، زبانم در وصف عباس ناتوان است، سقاي آب  و ادب، شهادت عباس؛ تولد تاريخ سقاخواني و سقايت، در قلمرو  شبيه خواني و تعزي، عزاداري و تعزيه خواني در شهر شوش دانيال (ع)، قيامت خورشيد، ذوالجناح مي آيد بي سوار و مشاعره آييني؛ تاريخ و انديشه: اطاعت از دروغ، توهم اطاعتت از خدا، توسل مورد تاييد شيعه و سني است و طرح واره گان؛ هيئت: قرآن بر سر نيزه و زمره حضور؛ جامعه: مثلثي به نام عراق، چقدر عتبات عاليات را مي شناسيم، امني سفر زائران عتبات عاليات عراق، جنگ و صلح  در مرز ايران و عراق،زيارت در فرهنگ عامه و زيارت براي ديدن يا بازكاويدن؛ رسانه: مسجد نهاد ارتباطي اسلام، اصول اخلاقي براي رسانه اي به نام منبر، از منبر مسجد تا محراب كليسا، پيروز رسانه هاي كوچك؛ خيمه جوان: پير غلام  رخصت، هئت هاي مكتوب، اينكه غوغا مي كند من نيستم . يزيدي بدون ميمون و انگور.

گفتني است، هفتاد و سومين شماره از ماهنامه فرهنگي اجتماعي خيمه  ويژه بهمن جاري با آثار و گفتارهايي ازمهدي شجاعي، امير اسماعيل آذر، مهدي چهل تني، ابوالقاسم حسينجاني، جابر عناصري، صادق كرميار و رحيم نوروزي از سوي مركز مطالعات راهبردي خيمه و با حمايت سازمان تبليغات اسلامي، منتشر شده است.

 

 

يكشنبه 17 بهمن 1389 - 14:39


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری