يكشنبه 11 خرداد 1399 - 5:30
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

گفتگو

 

احمد محمد اسماعيلي

 

روايت سفري ذهني در نمايش آواز شن زار

 

گفتگو با اعظم بروجردي کارگردان نمايش آواز شن زار

 


 مقدمه : آواز شن زار نمايشي مفهومي بر پايه ساختاري ذهني و جريان سيال ذهن است که مي تواند ديدنش سواي زيبايي هاي بصري و ساختاري مفاهيم عميقي را براي  مخاطب در پي داشته باشد . بلال و پسرش از يک سو و وحشي و زيد از سوي ديگر مربع قدرت و درام فيلم را شکل مي دهند . آدم هايي که تلاش مي کنند در موقعيت هاي مختلف در نمايش بر روي يکديگر تاثير بگذارند . اعظم بروجردي با توجه به شناخت و درک درستي که از مفهوم نمايشش دارد  به خوبي توانسته مخاطب را با نمايش همراه کند .

 

 

 

در آواز شن زار به سراغ يک موضوع تاريخي ديني رفتيد. اين مسئله چه ويژگي اي داشت ؟

نمايش آواز شن زار فضايي سورئال دارد و در خواب اتفاق مي افتد. به همين دليل بسياري از موقعيت هاي تاريخي صدر اسلام که مشابهت زماني با يکديگر نداشته اند در اين نمايش در کنار هم روايت مي شود . به طور مثال هيچگاه به لحاظ تاريخي بلال حبشي و وحشي در کنار هم نبوده اند . اما در نمايش آواز شن زار اين دوشخصيت با يکديگر تلاقي و مواجهه دارند .هر دوي اينها برده و سياهپوست بوده اند و هر دو مسيري که طي مي کنند يکي به سوي کمال و عروج است و ديگري سير قهقرايي و تباهي را طي مي کند .

 

آيا در نمايش تقابل خير وشر به صورت کلاسيکش روايت مي شود؟

نه تقابل خير و شر به مفهوم رايجش مطرح نيست . همه شخصيتها و موقعيتهايي که با آن درگير هستند را خير مي دانم و شري در ماجرا نمي بينم .

 

حتي زيد هم شخصيت منفي نيست ؟

نه زيد را منفي نمي بينم . شخصيتهاي نمايش آدمهاي شري نيستند . بلکه دستاوردي که در زندگي به دست آورده اند اندازه تفکر، جهان بيني و ظرفيتشان است . زيد آدم سطحي نگر و ظاهر بيني است وتمام حواسش معطوف به ظواهر ، ماديات و پول است . بد و خوب نزد زيد اين گونه تعريف مي شود . اصلا بد و خوب نزد همه تعاريف متفاوتي دارد .  به طور مثال آيا مي توانيد بگوييد يک سوسک بد است ؟ اما سوسک را همه مي کشند . زيد آدم بدي نيست ولي براي ديگران وجودش مضر و مخرب است .

 

در آواز شن زار بيشتر کدام مقطع تاريخي صدر اسلام برايتان در اولويت بود ؟

مقطع اواخر عمر بلال حبشي مورد تاکيد زماني نمايش آواز شن زار است .بلال احساس مي کند که پسرش بايد تجربيات اورا مشاهده و لمس کند که چراغ راه آينده اش باشد . فاصله اي که بين نسل ها وجود دارد باعث مي شود فرزندان متوجه کارهاي پدرانشان نباشند و در لحظه مرگ بلال او دست پسرش را مي گيرد و وارد يک سفر دروني ، ورئال مي شوند . سفري که ماحصل تجربيات دشوار ، تلخ ، سخت و شيرين بلال قبل از آمدن اسلام و مبعوث شدن پيامبر و مواجهه او با کافران را شکل مي دهد . در نهايت پسر به شناخت ، آگاهي و بينشي مي رسد که در ادامه راه زندگيش براي او موثر است . در اول نمايش شاهد هستيم پسر خيلي خام وبي تجربه است و نهايتا پسر به ديدن مي رسد و اين دستاورد کمي براي او نيست و مي تواند به راحتي با مسائل ارتباط و نزديکي برقرار کند و فرزند خلف پدرش باشد و راه او را ادامه بدهد .

 

پروسه آماده سازي نمايش به دليل حجم گسترده آن مدتها طول کشيد . در چه مدت زماني نمايش را براي اجراي عمومي آماده کرديد ؟

از حدود 15 آبان ماه تمرينات گروه آغاز شد و در طول کار با مشکلات و سختي هايي مواجه بوديم . نمايش آواز شن زار در حدود 13 بازيگر اصلي  و 12 بازيگر پرفرمنش دارد.

 

نمايش آواز شن زار چه نوع مخاطباني دارد ؟

بيشترين مخاطبان نمايش آدمهايي هستند که اهل تفکر و انديشه هستند . مخاطباني که لايه هاي زيرين و تفکر برانگيز نمايش برايشان مهم است و با آن ارتباط بي واسطه اي برقرار مي کنند . نمايش آواز شن زار نمايش ظاهري و سطحي نيست که بخواهد حرف و پيام سر راستي داشته باشد و فقط روايت يک سري از اتفاقات تاريخي در اين نمايش مد نظرم نبود . بلال را به عنوان شخصيتي ديدم که در هر عصر و زمانه اي مي تواند  وجود داشته باشد و داراي يک سري تجربيات ، دانش و اندوخته هاي ارزشمند فکري و اعتقادي است که در اصل مي خواهد آنها را توسعه بدهد و از همه مهمتر اين تجربيات را به سايرين منتقل کند . موقعي که در نمايش خطاب به پسرش مي گويد دستت را به من بده فقط منظورش به پسرش نيست و اين دعوت همگاني و براي همه آدم هاي حق جو است . بلال در اين نمايش تمام مخاطبان نمايش را با سفري ذهني و معنوي همراه مي کند که بتوانند در زندگي راحت  و صحيح ادامه مسير بدهند و به درستي بتوانند راه صواب را انتخاب کنند و اگر مخاطب نمايش به اين بينش و دستاورد برسد قطعا مي تواند مسير هاي جديد و نويي را در زندگيش تجربه کند .

 

 

 

گفتگو با انوش معظمي بازيگر نمايش آواز شن زار به کارگرداني اعظم بروجردي

 

وحشي با شناخت بر شک هايش غلبه پيدا مي کند

 

 

مقدمه : ايفاي شخصيتهاي خاکستري که تمايل زيادي به قطب شر دارند معمولا براي بازيگران جذاب و متفاوت است . زيرا امکان مناسبي را براي بروز تواناي هايشان مي دهد .انوش معظمي در نمايش آواز شن زار با درک درست از مضمون نمايش و شخصيت وحشي تنوانسته است بازي درست و متفاوتي را ارائه کند .

 

 

 

نقشي که در نمايش آواز شن زار بازي کرديد نقشي است که اغلب مخاطبان از آن تا حد زيادي آشنايي دارند. براي ايفاي نقش به چه بخش هايي از شخصيت وحشي توجه داشتيد ؟ 

بايد در نظر داشته باشيم فضاي نمايش آواز شن زار در يک فضاي رئال و عادي نمي گذرد و زمان در طول نمايش بارها شکسته مي شود و شخصيتهاي نمايش مدام در حال عبور از گذشته و حال هستند و مخاطب با فضايي سيال ذهن مواجه مي شود . در نمايش يک سري از شخصيتهاي مهم صدر اسلام در خواب شخصيتي در برزخ به يکديگر مي رسند .البته  حضور اين آدمها دربزرخ به تعبير من از واخواني متن بر مي گردد . در اين مواجه اتفاقاتي به وجود مي آيد و يکي دوتا از اين شخصيتها که پتانسيل زيبايي و خوب بودن در آنها وجود دارد عاقبت به خير مي شوند و به رستگاري مي رسند .

 

آيا شخصيت وحشي هم چنين فرجامي پيدا مي کند ؟

بله شخصيت وحشي هم چنين عاقبتي پيدا مي کند و مي تواند بر شک و ترديد هايش در باره حقيقت غلبه پيدا کند . وحشي با پذيرفتن اسلام در واقع به حقيقت نزديک مي شود و در برابر آن تسليم مي شود و تغيير و تحول جديدي در نوع نگاهش دست پيدا مي کند و حصارهاي پيرامونش را مي شکند . البته در گذشته هم تجربه ايفاي نقش هاي تاريخي مذهبي را داشته ام و در فيلم ارزشمند روز رستاخيز ساخته احمد رضا درويش در نقش شمر بن ذل جوشن بازي کرده ام . در هرصورت وحشي شخصيتي خاکستري و جذابي دارد و ايفاي اين نقش به خاطر اوج و فرودها ، فراز ونشيب ها ، ترديد ها و شک هايي که اين آدم در مواجه با بلال و زيد پيدا مي کند برايم فوق العاده داري جذابيت بود و در نهايت وحشي با رجوع به قلب و درونش از زيد روي برمي تابد و به آغوش نيکي و زيبايي مي رود . مدتها براي رسيدن به کيفيت اصيل نقش تمرکز و تمرينات گسترده و متنوعي به همراه ساير بازيگران نمايش انجام دادم و تجربه کاري خوبي در اين نمايش به دست آوردم . اميدوارم مخاطبان نمايش بتوانند با اين کار ارتباط درست و خوبي را برقرار کنند .

 

 

 

 

چهارشنبه 6 بهمن 1389 - 14:24


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری