پنجشنبه 12 تير 1399 - 11:42
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

گزارش

 

ريحانه فتحي ثاني

 

تبليغ كتاب در رسانه هاي سنتي و مدرن

 

موضوع  تبليغ كالاهاي فرهنگي همچون كتاب در رسانه هاي سنتي و مدرن يكي از مسائلي است كه پژوهشگران فرهنگي و اجتماعي  امروزه به آن توجه مي كنند. تبليغ در رسانه هاي مدرن با توجه به تكنولوژي هاي پديدآمده امري اجتناب ناپذير است . برخي از پژوهشگران رواج تبليغات در اين رسانه را تهديدي براي وجود رسانه هاي سنتي مي دانند.

در ابتداي سخن شايسته است به توضيح رسانه هاي سنتي بپردازيم در اين باره مي توان گفت: سنت در کلي ترين مفهوم به معني تراديتوم(traditum) يعني هر چيزي است که از گذشته منتقل يا ارسال شده باشد. پس رسانه هايي كه از گذشته به ما منتقل شده باشد را رسانه هاي سنتي مي گوييم. البته  ظهور و ورود رسانه هاي جمعي مدرن كه با تكنولوژي هاي روز هم پديد آمده اند نمي تواند دليلي بر ناكارامد بودن رسانه هاي سنتي باشد. رسانه هاي سنتي هم در تجديد مفاهيم مورد نظر و نياز جامعه مدرن مي تواند به ايفاي نقش بپردازد. براي نمونه نمي توان گفت با آمدن فضاي مجازي و اطلاع رساني سايبري  همچون روزنامه نگاري سايبري ديگر نياز به  روزنامه چاپي نداريم. در واقع روزنامه چاپي نيز قادر است به تناسب ويژگي ها و تمايزات خود در كنار روزنامه هاي سايبري قرار گرفته و به انتقال فرهنگ در جوامع مختلف كمك كند. حال اين تناسب استفاده در جوامع مختلف به تناسب دسترسي به آن ها و ميزان كارآمد بودن و ورود تكنولوژي و استقبال از آن مي تواند شيوه بكارگيري از آن ها مختلف باشد، حتي مي تواند با توجه به اين تناسب كاربردهاي مستقل و يا به هم پيوسته اي پيدا كند. براي نمونه امروزه كتاب ها به شيوه سنتي  - چاپي- به انتشار  مي رسند و پس از مدتي كه از زمان انتشار آن گذشت فايل فشرده آن نيز درسايت هاي مختلف در دسترس همگان به شيوه رايگان و يا مبلغ دار قرار مي گيرد.

آنچه گفته شد را مي توان در كتاب جديدي كه توسط ريانا هافينگتون به نگارش درآمده مشاهده كرد كه رسانه هاي قديمي و جديد به كمك يكديگر آمده و در حال بهبود بخشيدن كيفيت يكديگر هستند.

امروزه نيز حتي به فراخور تكنولوژي هاي روز شاهد به وجود آمدن گروههاي كتابخواني مختلف در شبكه هاي مجازي همچون فيس بوك و ... هستيم. افرادي كه  با هدف مشترك به اشتراك گذاشتن بهترين كتاب هاي خوانده شده توسط خود را به شيوه هايي همچون گذاردن طرح روي جلد و فايل فشرده و يا قرار دادن اطلاعات موجود در شناسنامه كتاب و اظهار نظر ديگر اعضا درباره آن مطلب به اشتراك گذاشته شده مي تواند رشد كتابخواني را در جوامع مختلف همچون كشورمان بهبود دهد.

مسعود كوثري _ عضو هيئت علمي دانشگاه تهران – در اين باره مي گويد: «ارائه اطلاعات بسيار زياد کمک ديگر شبکه هاي اجتماعي به اعضاست. از طرف ديگر افراد در شبکه هاي اجتماعي به هم هويت مي دهند . اين هويت از طريق عضويت در گروه هاي مختلف که در يک موضوع مشترک هستند به دست مي آيد. همچنين افراد نسبت به گروه و دسته خود احساس تعلق مي کنند.»

وي افزود:«کتاب و کتاب خواني از مهم ترين شاخص هاي توسعه کشورها به شمار مي رود. عمدتا يکي از پارامترهاي که براساس آن ميزان توسعه فرهنگي کشورها را با آن مي سنجند کتاب و کتاب خواني است.»

اين شرايط اين امكان را براي افراد فراهم مي كند كه آنها بدون جبر رسانه آزادانه به انتخاب موضوع و خواندن آن در فضاهاي مجازي بپردازد. و آنچه كه خود خوانده اند و يا مي خواهند كه بخوانند و يا خواهد خوانند و نظرات خود را نسبت به خوانده ها خود و اشتراكان جمعيت واحد ابراز كنند.

اين امور نشان دهنده  قدرت تعاملي بودن رسانه‌هاي ديجيتال در دنياي ارتباطي امروز بوده و هست. اين زمينه ها هر شهروند را تبديل به يك صاحب نظر و يك منتقد اثر ادبي مي كند. در واقع زمينه هاي تعامل اجتماعي و فرهگي را اين فناوري ها فراهم مي كنند.

كارشاسان فروش كتاب دراين محيط هاي مجازي مي تواند با استفاده از تكنيك هاي موثر فروش كتاب مورد نظر را تبليغ و به فروش برسانند. . تعداد شرکت هايي که روز به روز با تکنيک هاي نو و به روز و متناسب با شرايط اجتماعي و فرهنگي به رسانه هاي اجتماعي مي پيوندند، دليلي بر اين مدعا هستند كه مي توان با ملحق شدن به اين گروه ها به معرفي  و فروش پرداخت. افزن بر آن بانظرات و نقدهاي وارده آشنا شد و از آن ها براي ادامه مسير بهره لازم را بكار گرفت.

ما در شرايط فعلي زمانه خويش كه همگان به سمت جهاني شدن پيش مي رود بايد بكوشيم. بنا به سخن يكي از انديشمندان «هرچه بومي تر شويم، جهاني تر خواهيم شد» لذا بايد به اين شبكه هاي اجتماعي اطمينان كرد و به جاي طرفه رفتن آن را با حضورخود به فضايي مساعد جهت تعامل با شهروندان و توليد داده، پرداخت تا دچار دولايگي فرهنگي و تاخر فرهنگي نشويم.

مسعود كوثري در بخشي از سخنراني هاي خود بسيار بجا گفته است كه به آن اشاره مي كنم. اين استاد ارتباطات دانشگاه علوم تحقيقات مي گويد: به صورت گسترده از شبکه هاي اجتماعي به عنوان حلقه هاي ارتباطي در راستاي کتابخواني استفاده کنيم و براي هر چه فعال تر کردن جنبش کتاب خواني به صورت گسترده اقدام به انتشار و تبادل کتاب در شبکه هاي اجتماعي مختلف کنيم.

اين گونه مي توان با حضوري فعال و  موثر داشت و در حين حال كه از آثار روشنفكران زمانه در راستاي زمانه و حال و روز جامعه استفاده مي كنيم، به معرفي و فروش توليدات داخلي خود در اين شبكه هاي اجتماعي كه با مخاطبان جهاني روبه رو است، بپردازيم. اگر كتاب دا و... در سوپرماركت ها به فروش مي رسد چرا در شبكه هاي اجتماعي اين قدام صورت نگيرد تا مخاطبان جهاني با اين كتاب و ديگر محصولات كشورمان آشنا شوند. اين گونه با بومي كردن خود و معرفي آثار خود در جامعه جهاني مي توانيم افزون بر تاثيرات فرهنگي خواه خواسته و يا ناخواسته، فرهنگ خود را نيز به همگان عرضه كنيم . اين گونه با برقراري ارتباطي دو سويه و فعال مي توان همجريان جهاني شدن بشويم و بتوانيم فرهنگ انقلاب اسلامي و ارزش هاي آن را جهاني كنيم و آن را در اختيار مخاطبان جهاني در فضاهاي جهاني اعم از سايبر و غير آن پرداخت.

 

 

 

 

يكشنبه 19 دی 1389 - 9:56


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری