دوشنبه 5 خرداد 1399 - 11:37
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

اكرم اماني

 

فارابي، خيال و خلاقيت هنري

 

 فارابي، خيال و خلاقيت هنري

ناديا مفتوني

سوره مهر، 1389

شابك:2-871-506-964-978

قيمت:1600 تومان

ابونصر محمدبن طرخان فارابي از نظر برخي تاريخ نگاران پارس نژاد و از نظر برخي ديگر ترك نژاد است. همه منابع دست اول كه اطلاعاتي درباره فارابي ثبت كرده اند حدود سيصدسال با او فاصله دارند. اختلافاتي درباره نسب و نژاد فارابي ميان اين منابع به چشم مي خورد .

فارابي علاوه بر مقام فلسفي و شهرت به معلم ثاني و ارسطوي دوم، موسيقي دان و آهنگساز و نوازنده برزگي بوده است. وي چند رساله درباره موسيقي دارد كه از جمله آنها مي توان به كتابهايي همچون المدخل في الموسيقي، الايقاعات و الموسيقي كبير اشاره كرد.

كتاب حاضر –فارابي ، خيال و خلاقيت هنري- كه در صدد معرفي آن برآمديم بيشتر به ابعاد هنري شخصيت فارابي پرداخته است؛ و مولف پس از اشاره اي كوتاه درباره زندگي فارابي، به تعريف اصطلاح فلسفه هنر و جايگاه خيال شناسي در مقدمه مي پردازد.

كتاب در دوگفتار، گفتار اول چيستي و چگونگي خيال و گفتار دوم مفهوم سازي خلاقيت هنري تنظيم شده است.

مباحث كتاب در يك بررسي تطبيقي ميان ديدگاه فارابي و مهمترين پيشينه او، افلاطون و ارسطو و نيز دو فيلسوف مهم پس از او، ابن سينا و سهروردي ارائه مي شود. اما تنها نام فارابي در عنوان كتاب گنجانده شده است، زيرا انديشه هاي فارابي جنبه محوري بحث ها را تشكيل مي دهد و از تازه ترين جهات مسائل بشمار مي آيد.

نويسنده معتقد است كه برخي ديدگاه هايي كه در اين كتاب پيرامون فارابي مطرح مي شود، تاكنون از سوي فارابي شناسان مورد توجه نبوده و از طرف اهل فلسفه هنر نيز اشاره اي به آن نشده است. به اين ترتيب پرداختن به فارابي از زاويه جديد به خودي خود داراي ارزش تاريخي است. همچنين مولف اذعان مي دارد كه فارابي نقطه عطف انديشه هايي است كه در كتاب مورد تحليل قرار مي گيرد و از نوعي روشن فكري و بلندنظري برخوردار است...

نويسنده در گفتار اول پس از طرح مسئله كه خيال چيست؟ و چه ويژگيهايي دارد و ... به بررسي چيستي و چگونگي خيال نزد افلاطون، ارسطو، فارابي، ابن سينا و سهروردي و بررسي تطبيقي نظريات خيال مي پردازد.

وي مي گويد: «بررسي تطبيقي روي آوردها، روشها و مباني حكما در نظريه خيال، سيرتحول اين نظريه را روشن مي كند و ميزان تاثير گذشتگان برآيندگان و همچنين سهم هريك ازحكما را درابداع و نوآوري نشان مي دهد.»

اما مفهوم سازي خلاقيت هنري عنواني است كه در گفتار دوم به آن پرداخته شده است.

درباره اين فصل نويسنده چنين مي گويد: نظريه خيال نتايج و آثار معرفتي گوناگوني در حوزه هاي مختلف همچون عرفان، روان شناسي و فلسفه دارد كه محل پرداختن به آنها جاي ديگري است. در اين بحث تنها به ثمرات نظريه خيال در مفهوم سازي خلاقيت هنري معطوف هستيم...

 در ادامه عناويني همچون؛ توضيح درباره عشق و عقل، خلاقيت در صورت و معني، خلاقيت هنري در خيال اشراقي، خلاقيت اشراقي در مفهون جهان شناختي و ... آمده است.

 

 

يكشنبه 12 دی 1389 - 11:17


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری