دوشنبه 12 خرداد 1399 - 23:51
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

پاي منبر معرفت

 

حجت الاسلام داود كميجاني

 

تقويت فرهنگ عاشورا - 5

 

گسترش مشارکت مردم

 

 مراسم مذهبي شيعي عمدتاً ماهيتي خود جوش و مردمي داشته و دارد. هر چند دولت­ها در دوره­هايي از تاريخ به نوعي در چگونگي و کيفيت اينگونه مراسم تأثيرگذار بوده­اند اما هيچگاه اين مراسم، مخصوصاً مراسم سوگواري حسيني ماهيتي دولتي به خود نگرفته است.

در اين دوران که نهاد روحانيت و نهاد حکومت در ايران يکي شده است، برخي آگاهانه يا ناآگاهانه تلاش دارند که هيئات مذهبي را به طريقي به سوي دولتي شدن سوق دهند. اما با توجه به تجربيات تاريخي نامطلوب (مخصوصاً‌ در دوران صفويه) و مردمي بودن ماهيت هئيات مذهبي و مراسم حسيني، بايد از دولتي نمودن مراسم مذهبي در جوامع شيعي شديداً اجتناب نمود. البته نه به اين معنا که دولت هيچ همياري به هيئات نداشته باشد، بلکه منظور اين است که مديريت و اجراء و حتي بودجه هيئت بايد مردمي باشد. مديران هيئات بايد تلاش کنند تا هر چه بيشتر از امکانات مردم محله بهره­ بگيرند و با بهره­گيري بهينه از امکانات موجود، خود را حتي المقدور از کمک­هاي دولتي بي­نياز نمايند تا مجبور به رعايت ملاحظات سياسي خاصي نگردند.

علاوه بر اين نبايد هيچ کمک مشتاقانه­اي را از مردم رد نمود، حتي اگر به کمک آنان نيازي نباشد. اين کمک­ها چه مادي و چه معنوي و حتي اگر تنها در حد همراهي در فعاليت­هاي هيئت باشد، بايد با اشتياق پذيرفته شود‌ و تا زماني که نظم هيئت صدمه نمي­بيند، از نيروهاي بيشتري براي انجام امور هيئت استفاده گردد. حتي اگر در هيئت تعداد نيروهاي داوطلب کمک زياد بود، مي­توان از خدمات آنان به نوبت استفاده شود. اين امر اثر بخشي هيئات را در جامعه و عموم مردم بيشتر نموده و انسجام اجتماعي را در بين شيعيان بيشتر مي­نمايد.

باري، في الجمله بايد گفت که آرمان­هاي يک ملت، ترسيم کنندة هويت و فرهنگ جاري آن ملت مي­باشد و تشيع در طول تاريخ خويش با آرمان­هاي حسيني هويت گرفته است. سوگواري حسيني در حقيقت ابزاري براي زنده ماندن و تقويت اين آرمان­گرايي شيعي مي­باشد، لذا فقدان يا ضعف آن جامعه تشيع را به چالش مي­کشاند. امام خميني (ره) در بيان مجز ولي گويا در اين خصوص فرموده­اند «ما به محرم و صفر زنده­ايم»، لذا بايد براي حفظ و تقويت اين مايه حيات خويش کوشا بوده و در جهت کارايي و اثر بخش آن تلاش نماييم.

  

 

يكشنبه 5 دی 1389 - 12:10


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری