چهارشنبه 7 خرداد 1399 - 18:57
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

گفتگو

 

بابك راكخواه

 

با جديت و برنامه ريزي بيشتري فعاليت‌هاي ستاد اقامه نماز را دنبال مي کنيم

 

با تشكيل هيئت داوري در نوزدهمين اجلاس سراسري نماز كه با عنوان «نماز، مسجد و خانواده» برگزار شد، پس از ارزيابي فعاليت دستگاه‌هاي مختلف در اين زمينه، از سازمان تبليغات اسلامي به دليل حجم گسترده و تنوع برنامه‌هاي اختصاصي و عمومي ويژه نماز تقدير شد.

در همين راستا، گفتگويي را با احمد‌رضا حسنخاني، مسئول دبيرخانه ستاد اقامه نماز سازمان تبليغات اسلامي پيرامون فعاليت‌هاي ستاد اقامه نماز انجام داديم.

 

در ابتدا اگر امكان دارد مختصري از برنامه‌ها و فعاليت‌هاي ستاد اقامه نماز سازمان تبليغات اسلامي را بيان کنيد؟ 

بنده هم به نوبه خود اين موفقيت را به تمامي همكاران شاغل در بخش‌هاي مختلف تبريك مي گويم. بدون شك اين موفقيت حاصل تلاش‌هاي دوستان مختلف است كه بحمدالله سازمان همانگونه كه انتظار مي رفت به جايگاه واقعي خود در ستاد اقامه نماز رسيد اگر چه هنوز نيازمند جديت و برنامه‌ريزي بيشتر در اين زمينه هستيم. اين در حالي است كه پيشتر سازمان تبليغات اسلامي كمتر در معرض ديد كارشناسان و ارزيابان محترم ستاد اقامه نماز قرار مي گرفت و سيل انبوه خدمات سازمان و موسسات وابسته در جهت توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز به دلايلي کمتر مورد توجه قرار مي گرفت.

بدون شك براي رسيدن به اين جايگاه برنامه ريزي و هماهنگي هاي مختلفي در طول اين چند سال شكل گرفت. همانگونه كه مستحضريد ستاد مركزي اقامه نماز سازمان تبليغات اسلامي از سال 1386 در اداره كل امور فرهنگي مستقر گرديد پيش از اين تاريخ نيز در معاونت آموزشي و پژوهشي بحث ستاد فعال بود و فعاليتهاي خوبي داشت.

از جمله اقدامات مهم ما در ستاد موارد زير را به صورت اختصار مي توان بيان نمود:

1- رصد وضعيت اقامه نماز و دريافت گزارش و آمار از فعاليت‌هاي انجام شده

2- تمركز بخشي به فعاليت‌هايي كه به توسعه و ترويج نماز مي پرداخت چرا كه اغلب فعاليت‌ها در بخش هاي مختلف به صورت پراكنده و جزيره اي انجام مي شد.

3- ارتباط گيري با ادارت كل استاني و موسسات وابسته از طريق رابطين اقامه نماز

4- تشكيل جلسات ستاد مركزي اقامه نماز با حضور رابطين اقامه نماز بخش هاي مختلف

5- ارتباط مستمر با ستاد اقامه نماز كشور و شركت مستمر در جلسات كارشناسي

6- تعامل با كارشناسان و صاحبنظران اين حوزه و استفاده از نظرات ايشان.

 

برنامه هاي ستاد اقامه نماز در سال گذشته حول چه محورهايي برگزار مي شد؟

برنامه هاي سال گذشته طبق سه راهبرد توسط ستاد اقامه نماز كشور تعريف و به استان‌ها ارائه شد كه اين راهبردها عبارت بودند از: تمهيد امکان و شرايط اقامه‌ي نماز، تبليغ و ترويج فرهنگ اقامه نماز، آگاه‌سازي و توانمندسازي افراد در امر نماز كه سازمان و موسسات وابسته در هر كدام از اين راهبردها فعاليت‌هاي خوبي را اجرا نمود كه برخي از آنها عبارتند از:

الف: برنامه‌ها و فعاليت‌هاي مرتبط با راهبرد اول (تمهيد امکان و شرايط اقامه‌ي نماز):

1.اقامه نماز جماعت مطلوب در وقت فضيلت با رعايت 20 دقيقه زمان قانوني در کليه مراکز وابسته

2.تعمير، تجهيز و بهسازي نمازخانه‌هاي موجود سازمان

3.احداث نمازخانه در واحدهاي مختلف

4.بازديد از نمازخانه‌هاي ادارات، مدارس و... و رفع نيازهاي نرم‌افزاري در حد توان سازمان

5.اعزام ائمه جماعات به مراکز مختلف

6.تشکيل جلسات شوراي اقامه نماز

ب:برنامه‌ها و فعاليت‌هاي مرتبط با راهبرد دوم (تبليغ و ترويج فرهنگ اقامه نماز):

1.برگزاري دوره توسعه و ترويج فرهنگ نماز (ويژه کارمندان سازمان)

2.برگزاري دوره توسعه و ترويج فرهنگ نماز (ويژه کارمندان ديگر سازمان‌ها)

3.آموزش خانواده کارکنان در زمينه نماز و شيوه‌هاي دعوت فرزندان به نماز

4.دوره تخصصي ويژه ائمه جماعات و روحانيون مستقر پيرامون توسعه و ترويج فرهنگ نماز

5.تغذيه فکري ائمه جماعات دستگاه‌هاي دولتي

6.دوره آموزش روانخواني قرآن کريم و تجويد الصلاه

7.طرح گفتمان ديني با موضوع نماز

8.برگزاري مسابقات متنوع از جمله کتابخواني با موضوع نماز

9.تهيه و توليد منابع نوشتاري، ديواري و شنيداري ويژه توسط موسسه و ترويج فرهنگ نماز

10.تغذيه فکري ائمه جماعات مساجد

ج: برنامه‌ها و فعاليت‌هاي مرتبط با راهبرد سوم (آگاه‌سازي و توانمندسازي افراد در امر نماز):

1.اختصاص غرفه‌اي با موضوع نماز در نمايشگاه فرهنگ مناسبت‌هاي مذهبي و ديگر نمايشگاه‌ها

2.تشويق و تقدير از همکاران فعال در امر اقامه نماز

3.توليد خبر و اطلاع‌رساني اخبار و برنامه‌هاي مرتبط با نماز

4.مشارکت با ديگر سازمانها و نهادها در برگزاري فعاليت‌هاي نماز

5.توزيع منابع نوشتاري، ديداري و شنيداري با موضوع نماز

 

 براي ايجاد آمادگي لازم به منظور اجراي برنامه‌ها و فعاليت‌ها در تمامي سطوح سازماني چه اقداماتي انجام گرفته است؟

در اين مورد با درخواست معرفي نماينده از بخش‌هاي مختلف سازمان جهت شرکت در جلسه ستاد و تشکيل دبيرخانه ستاد اقامه نماز سازمان تبليغات اسلامي و موسسات وابسته در اداره کل امور فرهنگي و همچنين احصاء برنامه‌هاي معاونت‌هاي مختلف و نيز موسسات وابسته در موضوع نماز جهت برنامه‌ريزي تشکيل جلسات ستاد اقامه نماز سازمان در معاونت فرهنگي كه منجر به ابلاغ برنامه‌ها و مصوبات جلسات به موسسات وابسته و ادارات کل استان و تأکيد به بخش‌هاي مختلف جهت تشکيل و راه‌اندازي شوراي اقامه نماز شده است و تأکيد ويژه‌اي به ارزيابان طرح‌هاي مختلف فرهنگي سازمان جهت بررسي وضعيت برنامه‌ها و فعاليت‌هاي نماز در استان‌ها و موسسات صورت گرفته است.

 

بفرماييد پس از سياست گذاري در ستاد اقامه نماز، نحوه‌ اجراي برنامه‌ها و فعاليت‌ها، چگونه به واحدهاي مجري در دستگاه ابلاغ شده است؟

در قالب شيوه نامه و ابلاغيه ها به استانها و موسسات وابسته ابلاغ شد. به اين ترتيب كه طرح جامع توسعه و ترويج فرهنگ نماز سال 88 ابلاغ شد. عناوين فعاليت‌هاي فرهنگي و آموزشي دستگاه‌هاي اجرايي در زمينه ترويج و توسعه فرهنگ نماز و ابلاغ و ارسال فرمهاي گزارش عملکرد به همراه شاخص‌هاي ارزيابي براي استانها و نيز موارد طرح شده در جلسات در قالب صورتجلسه براي مديران بخش‌ها و حوزه‌هاي مختلف.

 

نظارت بر نحوه‌ اجراي برنامه‌ها و فعاليت‌ها (روش، مراحل، شاخص‌هاي نظارتي) در سطوح مختلف سازماني چگونه انجام گرفته است؟

باتوجه به محتوا و موضوع هر فعاليت نظارت نيز متفاوت مي‌باشد مثلاً درخصوص برگزاري نماز جماعت در بخش‌هاي مختلف بازديدي در سال گذشته انجام شد و بخش‌هايي که احياناً نماز جماعت اقامه نمي‌شد مشخص شده و به رياست سازمان گزارش داده شده و ايشان نيز طي نامه‌اي از بخش‌هاي مختلف علت را جويا و خواستار رفع مشکل شدند که طي جلساتي که با بخش‌هاي مختلف داشتيم مجدداً نظارت انجام شد. يا در مورد ايجاد، تجهيز و بهسازي نمازخانه‌ها به همين ترتيب پس از بازديد موارد اعلام شد و خواستار رفع آنها شديم که مقرر شده در سالجاري بازديد مجدد از موارد فوق صورت گيرد.

درخصوص موارد ديگر نيز گزارش‌هايي که از استانها اخذ مي‌شود گوياي توجه به اهميت و جايگاه امر نماز در فعاليت‌هاي سازمان را دارد به گونه‌اي که در بيشتر استان‌ها اين فعاليت‌ها در قالب جلسات شوراي اقامه نماز استان برنامه‌ريزي و پيگيري مي‌شود. و باتوجه به رسالت تبليغي و ذاتي سازمان که نشر معارف ديني است بدون شک اهتمام جدي بدين امر وجود دارد.

 

 

چه فعاليت‌هايي در موسسات وابسته شكل گرفت ؟

موسسه تبيان در راستاي جهت دهي ديني به كاربران مجازي و افزودن بر آگاهي ها و دانسته هاي آنها در موضوعات ديني تهيه ويژه‌نامه نماز را در دستور كار قرار داد. به گونه اي كه تمام بخشهاي تبيان در توليد مطالب و اجزاء آن درگير شدند. مثلاً دفتر قم تبيان که مسئول گنجينه‌هاست محتواي صوت، فيلم و انيميشن و تصوير مناسب نماز را جمع‌آوري نموده و در گنجينه‌ها قرار داد و يا دفتر مشهد که پرتال مساجد را مديريت مي‌کنند با محوريت مساجد و کانون‌هاي فرهنگي مساجد مواردي را آماده نمود.

با توجه به حوزه كاري خبرگزاري در خصوص تهيه گزارش، اخبار و اطلاع رساني آنها خبرگزاري از سال گذشته با شركت در جلسات خلا اطلاع رساني در موضوعاتي چون برگزاري نماز جماعت مدارس، آسيب شناسي اقامه نماز صبح در مساجد و مواردي از اين دست كه كمتر مورد توجه ديگر رسانه ها قرار گرفته بود را در اولويت كاري خود قرار داد.

فعاليت‌هاي خبرگزاري مهر در ارتباط با موضوع نماز به طور اجمالي به 5 محور اصلي تقسيم مي شود كه در ذيل هر محور نيز موضوعات متنوع‌تري مطرح مي شود. آن محورها عبارتند از:1 ـ مصاحبه با كارشناسان و مسئوليني كه حوزه مسئوليت آنها ارتباط با موضوع نماز دارد.2ـ گزارش از نشست‌ها ، همايش‌ها و ...، جمع بندي و تحليل نشست‌ها، همايش‌ها و ...3ـ تحليل در موضوعات مناسبتي مانند آموزش نماز آيات و در موضوعات غير مناسبتي بركات نماز مورد تحليل قرار مي گيرد 4ـ معرفي كتاب 5ـ رويدادهاي فرهنگي

موسسه تسنيم نور كه فعاليت اصلي اش در جهت برگزاري اردو و ساماندهي، پرورش، هدايت نوجوانان در قالب طرح سپهر ايراني است. نيز بحث نماز را به خوبي در اوقات فراغت جوانان و مخاطبان طرح سپهر ايراني دنبال نمود. بحث نماز اول وقت در اردوها از اهميت زيادي برخوردار است كه معمولاً كمتر مورد توجه قرار مي گيرد لذا در فرايند اردو تعريف شد که حتماً نمازهاي در اوقات سه‌گانه در وقت خودش خوانده شود و جهت باشکوه برگزار شدن آن تمامي مربيان کارهاي خود را تعطيل و در نماز شركت ‌کنند و سعي شد که ترغيب در نماز بصورت غيرمستقيم باشد. در بحث نمازها با امام جماعت هماهنگ شده احکام نماز (وضوـ نمازـ طهارت...) بصورت تئاتر در نماز اجرا تا بهتر براي دانش‌آموزان تفهيم شود.

بازخوردي که از نامه‌هاي سپهريان گرفته مي‌شود اين است تقريباً تقيد به نماز اول وقت از اردوها شکل گرفته و استمرار خواهد داشت. جذابيت‌هاي نمايشهاي بين نماز نيز در اين عامل دخيل بوده است. در ضمن تقريباً يک بار تمام دانش‌آموزان صحت نماز خود را براي روحاني اردوگاه قرائت کرده‌اند.

سازمان دارالقرآن الكريم نيز با هدف ترويج و توسعه مفاهيم قرآني در دوره آموزشي روانخواني قرآن صحت نماز را آموزش مي دهد. اصولاً روان خواني قرآن كريم نقطه عطف آموزش كلام وحي و عبور از مرحله اول آموزش اين كتاب عزيز به مرحله دوم بوده و صحت قرائت نماز نيز باب ورود به تجويد مقدماتي قرآن كريم و در پي آن نيكو خواندن هر چه بيشتر كلام الله مجيد است و اين مرحله آموزشي، به دليل وجوب صحت نماز بر هر فرد مسلمان از اهميت خاصي برخوردار مي باشد. طي بررسي هاي به عمل آمده و مشاهدات عيني اساتيد حتي بسياري از متدينين جامعه در قرائت نماز اشكال دارند لذا طرح مزبور به صورت وسيع در قالب نهضت قرآن آموزي در كليه دارالقرآن هاي سراسر كشور برنامه ريزي و اجرا شده است.

در حوزه هنري نيز شاهد برنامه هاي بسيار خوب و اثر بخش با استفاده از ظرفيت هاي هنري بوده ايم كه پرداختن به آن مجالي جدا مي طلبد.

 

ارزيابي كلي شما از وضعيت كلي نماز در سطح دستگاه و واحدهاي تابعه چيست؟

از جمله رسالت‌ها و وظايف اصلي سازمان تبليغات اسلامي اشاعه و ترويج معارف ديني است از جمله موضوعاتي كه از بدو تاسيس سازمان در برنامه ريزي‌ها لحاظ مي گرديده بحث نماز است. اگر چه شايد تا چند سال گذشته اين برنامه ها و طرح‌ها نمود بيروني نداشت و متوليان سازمان نيز در صدد طرح و عنوان نمودن آن نبودند زيرا اين برنامه ها را جزو رسالت هاي ذاتي خويش مي دانستند با اينحال پس از تشكيل ستاد اقامه نماز سازمان فعاليت‌ها به سمت علمي شدن و طرح و برنامه اي شدن پيش رفت. در مجموع ارزيابي مطلوبي ازفعاليت‌هاي سازمان در حوزه ترويج و توسعه امر نماز را دارم.

 

آيا بهبودي در وضعيت نماز دستگاه نسبت به سنوات قبل ايجاد شده است؟

الحمد الله در دو سال گذشته اتفاق مباركي در سازمان افتاد و آن تشكيل منظم جلسات ستاد مركزي اقامه نماز با حضور نمايندگان بخش هاي مختلف و موسسات وابسته به سازمان بود كه منشاء بركات فراوان وانسجام بخشي به فعاليت‌ها شد. در ضمن به استانها نيز تاكيد داشتيم كه جلسات شوراي اقامه نماز با حضور افراد تاثير گذار هر استان انجام شود كه اطلاعات خوبي از اين جلسات به ما رسيده است. تهيه و ابلاغ برنامه توسعه و ترويج فرهنگ نماز سازمان به بخش‌هاي مختلف، مشخص نمودن رابطين استاني و موسسات وابسته، تهيه گزارشات استاني و تجميع آنها و ... از جمله توفيقات سازمان در سال گذشته بود.

 

 ميزان مشاركت و همكاري معاونين و مديران دستگاه با ستاد اقامه نماز چگونه بوده است؟

از آنجا كه سازمان تبليغات نهادي فرهنگي ديني است همه مسئولين و مديران در هر بخش حساسيت خاصي نسبت به امر نماز دارند و هر فعاليتي تا كنون انجام شده با همكاري و مساعدت اين عزيزيان شكل گرفته است.

 

راهكارهاي پيشنهادي شما براي بهبود وضعيت نماز در دستگاه چيست؟

انسجام‌بخشي به فعاليت‌ها و جزيره اي عمل ننمودن هر يك از بخش ها مي تواند به بهبود وضعيت نماز كمك شاياني نمايد.

 

 

دوشنبه 29 آذر 1389 - 10:40


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری

 

از اين نويسنده يا گزارشگر