چهارشنبه 7 خرداد 1399 - 17:14
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

ضياء آراسته

 

كاري بايد كرد !

 

كاري بايد كرد ! – مجموعه انتظار مطهر ( جلد دوم )

نويسنده : محسن عباسي ولدي

نوبت چاپ و شمارگان : اول ، بهار 1384 – 2000 نسخه

ناشر : معاونت پژوهشي و آموزشي سازمان تبليغات اسلامي

 

كاري بايد كرد . اين همان نتيجه‌اي است كه تمام دنيا به آن رسيده است . محسن عباسي نويسنده كتاب حاضر با اين جمله مباحث خود را در ذيل عناويني همچون شيوه‌هاي فرهنگي امروز ؛ كارآمد يا ... ، چه بايد كرد ؟ شناخت فرهنگ ، لازمه خدمت به آن ، عدم شناخت دين ، مشكلي بس بزرگ ، يك خاطره ، بالاخره مشكل چيست و عدم شناخت دين؛ ناآگاهي از روش‌هاي تربيتي آغاز مي‌كند . سناريوي يازده سپتامبر كه كليد زده شد دو برج دو قلو در دل نيويورك ، خاك يكديگر را در آغوش كشيدند و از صفحه اين شهر بزرگ حذف شدند . اين جا بود كه معاويه زمان ، دو پيرهن آلوده و به خون آغشته شده ، در دست گرفت كه قواره هر كدام از آن دو به صد و ده طبقه مي‌رسيد . همه به اين نقطه ‌رسيده‌اند كه بايد كاري كرد ؛ ولي اين كار ، ديگر نه به دست آمريكا و نه سازمان ملل و نه ... انجام نخواهد گرفت .

بايد كاري كرد . شيعه هم مي‌داند بايد كاري كرد و مي‌داند كه كار آخر را مهدي – روحي فداه –  خواهد كرد و ضربه آخر را ذوالفقاري خواهد زد كه در دستان يوسف زهرا – سلام‌اله عليها – فرزند حيدر كرار خواهد بود ؛ اما شيعه منتظر هم هست و مي‌داند كه در زمانه انتظار بايد كاري ديگر كرد . چه كار بايد كرد ؟ به نظر نويسنده قبل از پاسخ به اين پرسش بايد پرسيد براي چه كسي يا چه چيزي ؟ بايد كاري كرد . بايد در قدم اول با دين اين قدرت برتر آشنا شويم . بايد كمر همت بربنديم ، فرياد غيرت بركشيم و با يك نعره‌ي يا علي قدم در وادي معرفت دين مهدي – روحي فداه – بگذاريم .

نويسنده كتاب در بخش شيوه‌هاي فرهنگي امروز ، كارآمد يا ... به اين مساله تاكيد مي‌كند كه بعيد است معلمي ، استادي و يا يك روحاني با نسل جوان ارتباط داشته باشد ؛ ارتباطش هم نزديك و صميمي باشد و باز هم بگويد همان شيو‌ه‌اي كه در چند سال گذشته در پيش گرفته شده ، كافي و وافي است . ما هنوز هم با جوان امروز ، به گونه‌اي برخورد مي‌كنيم كه زمان جنگ برخورد مي‌كرديم ؛ در حالي كه ديگر بسياري از مولفه‌هاي زمان جنگ وجود ندارد .

در بحث شناخت فرهنگ ، لازمه خدمت به آن محسن عباسي بر روي اين موضوع تاكيد مي‌كند كه شيعه‌شناسان غربي به اين نتيجه رسيده‌اند براي اينكه بتوان به شيعه ضربه زد شيعه را براحتي مي‌توان بسوي مبالغه در مقام اهل بيت ( ع) كشاند و اين نتيجه فقط حاصل يك شناخت دقيق غربيان است .  نويسنده مي‌افزايد يكي از اصلي‌ترين مشكلاتي كه به جوانان ما لطمه مي‌زند ، عدم شناخت صحيح دين است . بيشتر جوانان دين را آنگونه كه بايد نمي‌شناسند . دين را آنگونه كه بايد به جوانان انتقال نداده‌ايم . يا خودمان هم نمي‌شناسيم يا اينكه شناخت خودمان فقط به درد خودمان مي‌خورد و قابل انتقال نيست .

به نظر نويسنده كتاب حاضر يكي از مشكلات ما اين است كه دين را نمي‌شناسيم ؛ به همين دليل ديده مي‌شود كه برخي مي‌ خواهند با روش‌هاي غيرديني دين را تبليغ كنند . وي مي‌ افزايد تا وقتي كه مبلغان ديني ما با دين آنگونه كه هست آشنا نباشند ، ما در مسير معرفي دين موفق نخواهيم شد . استاد مطهري در اين زمينه مي‌گويد :‌" اولين شرط براي يك نفر مبلغ ، شناسايي خود مكتب است . شناسايي ماهيت پيام است . يعني كسي كه مي‌خواهد پيامي را به جامعه برساند بايد خودش با ماهيت آن پيام آشنا باشد . بايد فهميده باشد كه هدف اين مكتب چيست . اصول و پايه‌هاي اين مكتب چيست ، راه اين مكتب چيست و به كجا مي‌رسد ، معارف اين مكتب چيست ، توحيد و معاد اين مكتب چيست ، احكام و مقررات اين مكتب چيست . آخر مگر كسي مي‌تواند پيامي را به مردم برساند ؛ بدون آنكه خودش آن پيام را شناخته و درك كرده باشد ؟ "

مشكل دوم از نظر عباسي اين است كه مخاطبين ما هم دين را نمي‌شناسند . مطلبي از دين گفته مي‌شود ، اما مخاطب چيز ديگري تصور مي‌كند . مي‌گويي به سمت دين بيايد ؛ اما او از دين ، عقب افتادگي ، محدوديت ، عزا ، غم ، خشكه‌مقدسي ، رياكاري را در نظر مي‌گيرد . به همين دليل هم به سمت دين نمي‌رود . يعني از واژه‌اي استفاده مي‌شود كه دو معنا دارد يكي در ذهن گوينده و ديگري در ذهن مخاطب .

نويسنده در پايان كتاب نتيجه‌گيري مي‌كند كه بيشتر ما دين را آنگونه كه هست نمي‌شناسيم ؛ پس ديني هم عمل نمي‌كنيم . عمل ما را به حساب دين‌مان مي‌گذارند و دين ، چهره‌ي زشتي در ذهن جوان پيدا مي‌كند . اگر دين ، آنگونه كه هست شناخته شود و در پي آن شناسانده شود و آنگونه كه بايد عمل شود ، خيلي از مشكلات ما حل مي‌شود . اگر مطالعه آثار شهيد مطهري در جامعه‌ما تبديل به يك فرهنگ شود ، دو مساله اول تا اندازه‌ي زيادي حل خواهد شد ؛ يعني شناختن و شناساندن دين ؛ عمل كردن به دين هم بستگي به عزم و اراده‌ي خودمان دارد .

كاري بايد كرد ، توسط محسن عباسي ولدي در چاپ اول خود با تيراژ 2000 نسخه و توسط معاونت پژوهشي و آموزشي سازمان تبليغات اسلامي به چاپ رسيده است .

 

 

 

 

 

دوشنبه 22 آذر 1389 - 11:46


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری