يكشنبه 10 اسفند 1399 - 13:46
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

گفتگو

 

محمد عبدالهادي

 

در دوركاري هيچ پرداختي اعم از مستقيم و غير مستقيم حذف نخواهد شد

 

گفتگو با مهدي فتحعلي؛ مشاور معاون اداري و مالي و سرپرست اداره‌كل امور اداري سازمان تبليغات اسلامي

 

تعريف سنتي دوركاري، كار در مكان‌هايي غير از مكان‌هاي كاري متعارف كارفرما، استفاده از فناوري اطلاعات يا فناوري مخابرات و احتمالاً اوقات كاري انعطاف‌پذير را شامل مي‌شده است. در بررسي اين مشخصه‌ها، مي‌بينيم كه كاربرد فناوري مخابرات واطلاعات، امروزه پيش‌شرط تقريباً هرنوع كاري است. انجام كارهاي شخصي بر محيط‌هاي رابط كاربر و شبكه‌هاي داده‌اي استوارند.

فناوري سيار، مثل تلفن همراه، برقراري تماس و انجام كار در هر مكاني را عملاً ممكن ساخته و در نتيجه تغييرات فني و سازماني، توصيف عمومي كار را در راستاي دوركاري  گسترش داده است.

علاوه بر نكات بالا، دريافته‌ايم كه تأمين نيازهاي خدمتگيران، نيازمند همكاري دو جانبه در سطحي عميق‌تر مي‌باشد. اين امر در قالب عملكردي دريك زنجيره‌ي ارزش افزوده، يا در شبكه‌ي ارزش افزوده نمود مي‌يابد كه اگر منابع انساني را هدفمند و به درستي توسعه دهيم، منابع فيزيکي هم در اختيار ما خواهد بود.

در رابطه با بحث دوركاري گفتگويي با مهدي فتحعلي مشاور معاون اداري و مالي و سرپرست اداره‌كل امور اداري سازمان انجام شده كه در اين گفتگو به تمام سوالات و شبهات پرسنل شاغل در سازمان پاسخ داده شده است.

 

 

در رابطه با هدف دوركاري توضيح دهيد. 

دوركاري يا كار در خانه كه با هدف كاهش تردد و رفت و آمد كاركنان و افزايش بهره وري و ايجاد انعطاف كاري از سوي وزراي عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك و بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تصويب و در تيرماه سالجاري به تمامي دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شده، در حقيقت انجام فعاليت و وظايف كارمند بدون اينكه در محل كار سازمان حضور فيزيكي داشته باشد، مي باشد.

 

 چه شغل هايي مشمول دوركاري است ؟

در آئين نامه شغل خاصي تعيين و ابلاغ نشده اما در يكي از مواد آئين نامه دستگاه‌ها موظف شده‌اند فعاليت‌هاي مربوط به مشاغل عمومي و اختصاصي قابل دوركاري را احصا و انجام دهند.

 

 در سازمان متولي و مسئول تعيين مشاغل و اشخاص دوركار چه واحدي است ؟

بمنظور تعيين مشاغل دوركاري در آئين نامه كارگروهي متشكل از 7 نفر پيش بيني شده و تقريباً همه امور مربوط به دوركاري مشتمل بر برنامه ريزي ، هدايت و نظارت بر امور دوركاري به آن كار گروه واگذار شده است.

 

 آيا كارگروه در سازمان تشكيل شده است ؟

 بلي، كارگروه با تركيب آقايان حسيني (معاون اداري ومالي) ، قاسمي (مديركل دفتر رياست و روابط عمومي) ، محمدي (مديركل دفتر طرح و برنامه ) ، روحاني‌فر ( مديريت انفورماتيك ) ، صدرالدين، اينجانب و مدير واحد متولي فعاليت دوركار ( حسب مورد )‌ 7 نفر عضو كارگروه تعيين و ابلاغيه هم صادر شده است.

 

وظايف و اختيارات كارگروه چيست ؟

 وظايف و اختيارات كارگروه در آئين نامه مشخص گرديده كه به شرح زير مي باشد :‌

1-  احصا و تعيين امور  و فعاليت هايي كه تمام يا بخشي از آنها قابل انجام از طريق دوركاري مي باشد وارائه آنها به بالاترين مقام دستگاه براي تاييد.

2-  تعيين ساز و كارهاي لازم براي سنجش و اندازه گيري كمي و كيفي فعاليت هايي كه از طريق دوركاري صورت مي پذيرند.

3-  تاييد توجيه فني – اقتصادي امور و فعاليت هاي قابل انجام از طريق دوركاري براساس گزارشهاي دريافتي از واحدهاي متولي فعاليت هاي مورد نظر .

4-    تاييد صلاحيت كارمندان متقاضي دوركاري .

5-    تعيين امكانات و تجهيزات مورد نياز براي انجام دوركاري.

6-    تعيين ساز و كارهاي لازم براي امنيت اطلاعات مورد استفاده در فرآيند دوركاري.

7-    تعيين دوره هاي زماني براي فعاليت هاي دوركاري هر كارمند.

8-    نظارت بر اجراي فرآيند دوركاري در دستگاه اجرايي .

9-    تهيه گزارش هاي مديريتي نهايي فعاليت هاي انجام شده از طريق دوركاري.

 

آيا انجام فعاليتهاي دوركاري براي همه يا برخي كارمندان اجباري است ؟

خير ، اصلاً اجباري در كار نيست. بلكه انجام طرح دوركاري صرفاً به دو روش زير قابل اجرا مي باشد :

          1- درخواست كارمند و موافقت سازمان.

          2- پيشنهاد سازمان و موافقت كارمند.

 

 در صورتيكه براي يك فعاليت چند كارمند متقاضي دور كار باشد سازمان چگونه انتخاب مي كند ؟

 كليه تصميم گيري‌ها منوط به نظر كارگروه است اما در آئين نامه در چنين شرايطي اولويت را به افراد معلول، زنان باردار يا داراي فرزند كمتر از 6 سال تعيين كرده است.

 

اگر كارمند براي انجام كار در خانه نياز به امكانات و تجهيزات داشته باشد چگونه آنرا تامين مي‌كند؟‌

 در يكي از مواد آئين نامه دوركاري دستگاههاي اجرايي مكلف به تامين امكانات و تجهيزات مورد نياز شده هر چند در هر صورت منوط به تصميم كارگروه مي باشد.

 

 موضوع امنيت و حفاظت از اطلاعات و آمار در خانه چگونه حل شده است ؟

 در اين رابطه سازمان موظف به اقدامات لازم براي امنيت شبكه‌هاي اطلاعاتي مورد استفاده براي طرح دوركاري و محافظت از داده ها و اطلاعات شده و البته از سوي ديگر هم كارمندان دوركار موظف به رعايت ضوابط حفاظتي و عدم در اختيارگذاردن داده ها و اطلاعات مربوط به فعاليتهاي خود به اعضاي خانواده و يا ساير افراد شده اند.

 

باتوجه به اينكه براي كارمند در منزل هزينه هايي چون آب، برق ، وسايل سرمايي و گرمايي تحميل   مي شود چگونه اين هزينه ها جبران مي شود ؟

 در ماده 8 آئين نامه مبلغ 5%  حقوق موضوع ماده 76  قانون مديريت خدمات كشوري با عنوان كمك هزينه هاي جانبي پيش بيني شده است.

 

 آيا به كارمندي كه كار در خانه را انتخاب نموده پرداختهاي رفاهي مستقيم و غير مستقيم تعلق مي گيرد يا حذف خواهد شد؟

خير، هيچ پرداختي اعم از مستقيم و غير مستقيم حذف نخواهد شد و اين موضوع در تبصره ذيل ماده 8  آئين نامه با صراحت قيد گرديده است.

 

پرداخت اضافه كار كارمند چگونه خواهد بود آيا حذف مي شود ؟

خير ، همانگونه كه در سئوالات قبلي هم اشاره نمودم هيچ حقوق ، مزايا ، اضافه كاري ، رفاهي و غيره كسر نخواهد شد. البته در ارتباط با اضافه كاري و ساير پرداختها بر اساس حجم و كيفيت كار تعريف شده و يا پيشنهاد مدير واحد متبوع و تاييد رئيس كارگروه صورت خواهد گرفت ، پانچ ساعت حضور و غياب ملاك نخواهد بود.

 

كارمند دوركار چه مواردي را بايد رعايت كند ؟

در ماده 9 آئين نامه دقيقاً مواردي را كه بايد كارمند دوركار رعايت نمايد احصاء شده كه بشرح زير مي باشد:

الف – بادستگاه يا واحد سازماني متبوع خود هماهنگي كامل داشته و از انضباط كاري لازم درخصوص حضور و تحويل به موقع محصول ( خدمت ) كاري خود برخوردار باشد.

ب – همواره امكان دسترسي سهل و آسان به كارمند وجود داشته باشد ، به طوري كه حداكثر به فاصله يك روز كاري پس از درخواست تلفني دستگاه متبوع ، كارمند جهت انجام امور مورد نظر و هماهنگي به واحد مربوط مراجعه نمايد، مگر آنكه با هماهنگي قبلي در مرخصي باشد.

ج – امور محول شده را خود به انجام رسانده و از واگذاري تمامي يا بخشي از آن به شخص يا اشخاص ثالث پرهيز نمايد.

د – كيفيت و كميت مورد انتظار و لازم در انجام امور محول شده (‌مطابق نظر مدير بلافصل ) را به طور دقيق مدنظر قرار داده و رعايت نمايد.

هـ - چنانچه به دلايل مشكلات شخصي يا بيماري ، امكان انجام كار وجود نداشته باشد ، كارمند دوركار موظف است مطابق با آيين نامه استفاده كاركنان از مرخصي ، مراتب را به اطلاع مدير بلافصل رسانده و براي مدت مورد نظر درخواست مرخصي نمايد.

و – چنانچه امكانات و تجهيزات مورد استفاده براي دوركاري به گونه اي ايراد پيدا نمايد كه امكان ادامه فعاليت ميسر نباشد، ضمن توقف فعاليت ، مراتب را سريعاً به اطلاع برساند.

 

كارمندي كه دوركاري را انتخاب مي نمايد چه روزهايي و تا چه زماني آيا تا پايان خدمت بايد دوركار باشد؟

خير ، هيچ كارمندي تا پايان خدمت دوركار نمي شود بلكه دوره زماني از سوي كارگروه تعيين خواهد شد والبته حداقل دوره آئين نامه 6 ماه قيد شده هر چند اداره كل اداري با توجه به جديد بودن طرح پيشنهاد ، دوره موقت 3 ماهه را پيشنهاد نموده است و اينكه چه روزهايي دوركار نمايد متناسب با واحد ذيربط و كارمند است بطور مثال مي توان گفت يك كارمند در هفته 2 روز در محل كار حاضر شود و 3 روز را در منزل كار كند.

 

 آيا مي توان كارمندي را در ساعاتي از روز دوركار نمود ؟

 خير ، چون حداقل يكي از اهداف دوركاري ( كاهش رفت و آمد و تردد ) محقق نخواهد شد.

 

برخي كارمندان اعتقاد دارند سازمان با اجراي طرح دوركاري تصميم به حذف كارمند دارد، در اين رابطه نظرتان را بيان كنيد

اولاً همانگونه كه همه همكاران و كارمندان محترم سازمان آگاهي دارند اين طرح يك طرح ملي است و مصوبه ابلاغي از سوي دولت بوده و مسئولين ذيربط و حتي شخص رياست محترم جمهوري ، به اجراي آن تا حد 40% هم تاكيد       داشته اند.

ثانياً اين طرح در قالب آئين نامه قانوني بوده و عدول از آن قابل پيگيري از مراجع ذيصلاح است.

ثالثاً برنامه ها ، فعاليتها ، شرح وظايف ، احكام پرسنلي و هر آنچه كه يك كارمند در محل كار خود دارد را در طرح دوركاري خواهد داشت و صرفاً مكان ارائه خدمت تغيير مي نمايد . چگونه است كه شخصي كه مرخصي هفتگي ، ماهانه و يا بدون حقوق حتي سالانه اخذ مي نمايد هيچگونه نگراني براي حذف ندارد اما صرف تغيير مكان خدمت و آنهم با وجود ارتباط مستمر موجب اين نگراني شده است.

رابعاً اگر قرار به حذف كارمند باشد با اجراي طرح دوركاري چه اتفاقي مي افتد كه در شرايط فعلي و عادي وجود ندارد خصوصاً اينكه اجراي طرح كار در خانه صرفاً با ابلاغ رسمي اداره كل اداري انجام مي گيرد.

خامساً حتي اگر تمامي توضيحات ارائه شده قانع كننده نباشد اين جمله كه انجام دوركاري اجباري نيست مي تواند نگراني كارمندان را بطور كامل رفع نمايد.

 

 كارمندان درخواست استفاده از طرح را چگونه ارائه نمايند ؟

در اين رابطه فرمهاي اوليه اي در اختيار واحدها قرار گرفته همكاران محترم مي توانند نسبت به تكميل آن اقدام و پس از تاييد مدير ذيربط از سوي ايشان به كارگروه ارسال و كارگروه نيز پس از تاييد مراتب ابلاغ رسمي خواهد شد البته در اين رابطه فرم تعهدنامه اي كه به پيوست آئين نامه از سوي دفتر هيئت دولت تهيه شده مي بايست توسط كارمند تكميل و ارائه گردد.

 

 

يكشنبه 14 آذر 1389 - 10:13


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری

 

از اين نويسنده يا گزارشگر