چهارشنبه 7 خرداد 1399 - 18:9
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

اكرم اماني

 

شرق(گزيده مطبوعات ايران/10)

 

شرق(گزيده مطبوعات ايران/10)

سيدفريد قاسمي

شركت سهامي كتابهاي جيبي وابسته به انتشارات اميركبير،1389

 

يكي ديگر از سري مجموعه كتابهاي گزيده مطبوعات ايران شرق است كه به قلم فريد قاسمي مي باشد.

مجله شرق يك مجله فرهنگي ادبي و علمي است كه سه دوره حيات را از سرگذرانده است: دوره اول 1303، دوره دوم 1305، دوره سوم 1309 و 1310.

نخستين شماره مجله به مديريت محمدرمضاني با سردبيري علي دشتي و زيرنظر هيات تحريريه در شهريور 1303 در 64 صفحه با قطع رقعي انتشار يافت و در سرمقاله آن دليل اينكه چرا مجله شرق تاسيس و انتشار يافته است را توضيح مي دهد.

نويسنده پس از ارائه شناسنامه و تاريخچه كامل مجله شرق نام گردانندگان و نويسندگاني را كه با مجله در ارتباط بوده اند را مي آورد.

از جمله نويسندگان صاحب نامي كه براي اين مجله قلم مي زدند مي توان به بزرگاني همچون: سعيد نفيسي، عباس اقبال آشتياني ، آقابزرگ علوي، پروين اعتصامي، ميرزامحمدقزويني، ملك الشعراء بهار، رضازاده شفق، علي اكبر دهخدا، سيدجمال الدين اسدآبادي و ... اشاره كرد.

نويسنده در ادامه مطالبي منتخب از مجله شرق را برگزيده و بعنوان نمونه در كتاب آورده است كه به يكي از آنها در ذيل اشاره شده است:

تنهايي بهتر- نورالدين محمدعوفي

آورده اند كه شهيد شاعر روزي نشسته بود و كتابي مي خواند جاهلي به نزديك او درآمد و گفت: خواجه تنها نشسته است گفت: تنها اكنون گشتم كه تو آمدي از آنكه به سبب تو از مطالعه كتاب بازماندم شاعر چنين گفته است:

صحبت ابلهان چو ديگ تهي است

اندورن خالي و برون سيهي است

 

 

دوشنبه 1 آذر 1389 - 16:13


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری