پنجشنبه 8 خرداد 1399 - 17:32
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

اكرم اماني

 

خورشيد ايران(گزيده مطبوعات ايران/12)

 

خورشيد ايران (گزيده مطبوعات ايران/12)

سيدفريد قاسمي

شركت سهامي كتابهاي جيبي وابسته به انتشارات اميركبير، 1389

 

 

173 سال از حيات مطبوعات ايران مي گذرد. در اين گستره زماني هزاران عنوان نشريه ادواري چاپي در كشور ما به طبع رسيده است.

شماري از نشريه هاي يادشده خواندني، ماندني و سزاوار معرفي اند و ضرورت دارد كه برگزيده اي از مطالبشان كه خواندنش براي همه عصرها و نسل ها مفيد است، ارائه شود تا امروزيان با آگاهي از چاپ كرده هاي پيشينيان با تلاش هاي آنان بيشتر آشنا شوند و از آثارشان بهره ور گردند.

مجموعه كتابهاي گزيده مطبوعات ايران نيز با همين رويكرد تهيه و تنظيم شده است، شماره دوازدهم از سري مجموعه اين كتابها به بررسي و معرفي نشريه خورشيد ايران مي پردازد.

نويسنده در ابتدا با ارائه كامل شناسنامه نشريه به معرفي گردانندگان، نويسندگان و تاريخچه اين نشريه مي پردازد.

نشريه خورشيد ايران نشريه اي اجتماعي، سياسي و فكاهي در سالهاي 1331-1302 در تهران و شيراز و بصورت هفتگي به چاپ مي رسيده است. صاحب امتياز آن بهاءالدين پازارگاد و سردبيران ت. پازارگاد ، قاسم شريف حسيني و عماد رهنما بوده اند.

بعد از شرح مختصري از زندگي بهاءالدين پازارگاد بعنوان صاحب امتياز و گرداننده نشريه، به معرفي نويسندگاني كه با اين مجموعه همكاري كرده اند اشاره شده است.

 نويسنده اذعان مي دارد كه نگارندگان مطالب خورشيد ايران به جز بهاءالدين پازارگاد و چندتن ديگر، در هردوره تغيير كرده اند.

از جمله نويسندگاني كه با نشريه همكاري كرده اند مي توان به كساني همچون: فريدون توللي، حسين طبيب زاده، كاظم پزشكي، باغچه بان، محمدتقي بهار، محمد تدين، مرتضي كيوان، افراشته، مهدي نراقي، منصور دبيري، شاملو و ... اشاره كرد.

در ادامه گزيده هايي از نشريه انتخاب و بعنوان نمونه آمده است. در ذيل به نمونه اي از مطالب نشريه اشاره شده است:

منازعه

«سقراط از مردم مي پرسيد كه شما طالب چگونه نفسي هستيد: عاقل يا جاهل. مي گفتند عاقل. مي پرسيد: نيكوكار يا بدكار؟ مي گفتند نيكوكار. مي گفت پس سعي كنيد كه هميشه صاحب نفس عاقل و نيك باشيد.

مي گفتند: نفس ما عاقل و نيك است. سقراط مي گفت : پس چرا از صبح تا شام باهم منازعه و فحاشي مي كنيد؟»

در بخش اشعار نشريه نيز مخبر فروغ چنين مي گويد:

اي نويسندگان ايراني

اي همه شهرها در سخنداني

اي كه از راه خامه برنامه

مي نماييد گوهرافشاني

گرچه در پند و حكمتيد همه

صاحب فكر و راي و لقماني

بپذيريد از (فروغ) اين پند

دور گرديد از غرض راني ...

 

 

شنبه 29 آبان 1389 - 14:25


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری