سه‌شنبه 24 تير 1399 - 18:29
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

ريحانه فتحي ثاني

 

گلچيني از قطعات خط مير عماد در بيناب آمد

 

پانزدهمين شماره از دو ماهنامه فرهنگي و هنري بيناب ويژه خوشنويسي با مطالبي همچون از الفبا تا هنر خوشنويسي، خط نقاشي در هنر اسلامي و گلچيني از قطعات خط ميرعماد (موجود در موزه ملي ايران) از سوي انتشارات سوه مهر وابسته به سازمان تبليغات اسلامي منتشر شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان تبليغات اسلامي، در بخش يادداشت سردبيري بيناب، به قلم الياس صفاران، مي‌خوانيم:

«فارغ از اين نظريه‌هاي هنري، اين ويژه نامه كوشيده است تا در حد امكان جوانب گوناگون مقولات خط و خوشنويسي را، گاه در كنار و به دنبال هم و گاه به طور مجزا در قالب خود مطرح كند. به عبارت ديگر، در مقالاتي مقوله‌ »خط» به ويژه سير تطورش در تمدن بشري، فارغ از هنر خوشنويسي مورد مطالعه قرار گرفته و در نوشته‌هاي ديگر، صرفا به «خوشنويسي» در قلمرو اسلامي و ايران پرداخته شده است. در اين ميان، سهم دوره‌هاي مختلف تاريخي، به ويژه صفويه و قاجاريه نيز ديده شده است.»

همچنين، دبيران و منشيان دوره‌ قاجاريه يكي ديگر از مطالب آمده در اين نشريه است كه از سوي هوشنگ خسروبيگي تدوين شده است. در اين بخش مي خوانيم:

«اصطلاح دبير تقريبا با همين ويژگي‌ها و كاركردها به دوره‌ اسلامي راه يافت. دبيران به عنوان كاركنان اصلي «ديوان انشا» يا «رسايل» در دوره‌ اسلامي همچون اهميت و جايگاه خاص خود را حفظ كردند. ديوان انشا يا رسايل به عنوان مهم‌ترين ديوان پس از ديوان استيفا در تشكيلات اداري حكومت‌هاي پس از اسلام باقي ماند.

در تازه‌ترين مطالب آمده در اين بخش مطالب ذيل را مي‌خوانيم:

«سخن سردبير، ياداشت سردبير، از الفبا تا هنر خوشنويس/ غلامرضا رهپيما، استادان بزرگ خوشنويسي دوره‌ ايلخاني/ علي اصغر مقتدايي، تاريخچه‌ كوتاه خوشنويسي عربي/ ترجمه‌ الهه يوسف خاني، تعامل هنر و فناوري در خط و خوشنويسي فارسي/ ميترا معنوي راد، خط نقاشي در هنر اسلامي/ عبدالله قوچاني، دبيران و منشيان دوره‌ قاجاريه/ دكتر هوشنگ خسروبيگي، قلمدان و تكنيك ساخت آن دوره‌ صفويه و قاجاريه/ دكتر الياس صفاران، مجد ساريخاني، خوشنويسي قاليچه‌هاي سجاده‌اي/ دكتر الياس صفاران و دكتر هرا صفاران، گلچيني از قطعات خط ميرعماد (موجود در موزه‌ ملي ايران)/ مهناز رحيمي فر، مروري بر تاريخ خط و آشنايي با انواع خطوط اسلامي/ محمدعلي مرزي، منشا يداي خط/ ترجمه‌ دكتر زهرا صفاران، هنر زراندودگري يا تذهيب در خدمت خوشنويسي و كتابت قرآن/ مجيد ساريخاني و چكيده‌‌هاي فارسي و لاتين.»

گفتني است، دوماهنامه‌ فرهنگي و هنري بيناب پژوهشكده ‌فرهنگ و هنر اسلامي حوزه‌هنري وابسته به سازمان تبليغات اسلامي، از سوي انتشارات سوره مهر وابسته به سازمان منتشر شد.

 

 

 

 

 

شنبه 29 آبان 1389 - 14:20


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری