دوشنبه 5 خرداد 1399 - 2:24
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

گفتگو

 

احمد محمد اسماعيلي

 

تلاش مي‌کنم با اجراهايم صلح جهاني را به وجود بياورم

 

گفتگو با اصغر خليلي کارگردان نمايش زندگي ميان آتش

 

مقدمه : نمايش زندگي ميان آتش نظير کارهاي گذشته اصغر خليلي به تبعات جنگ درزندگي آدمهاي جامعه و به خصوص زنان مي پردازد . حضور کودک معلول در اين نمايش زاويه جديدي از تاثيرات جنگ را بر آدمهاي بي گناه روايت مي کند . نمايشي که با ارائه ساختاري ميني مال تلاش مي کند پيامش را به مخاطب به شکل ملموس و قابل باوري ارائه کند .

 

  

در کارهاي شما بازي با زمان تبديل به يکي از نشانه هاي آشناي کارهاي شما شده است . پرداختن به اين شيوه به دليل ويژگي هاي متن هاي شما است ؟

نياز داستان نمايش زندگي در ميان آتش چنين نيازي را به وجود آورده بود که در زمان گذشته و حال حرکت کنيم .داستان اصلي اين کار يک طرح خلاصه شده دو خطي بود که آ ن را مورد استفاده قرار دادم . احساس کردم که اگر زمان را درگير اين اتفاق کنم متن بيشتر ديده مي شود و در بخش هاي مختلفي تاريخي قصه نمايش تعدد زمانها در طي شصت سالي که از اشغال فلسطين مي گذرد در هر برهه زماني قدرت دست گروه و يا حزب خاصي بوده است و اين اتفاقات به شکل هاي متفاوت رخ داده است . اين شکست زمان در ميزانسن ها و طراحي صحنه نمايش هم مورد استفاده قرار گرفته است و ترکيب صحنه اجرايم مثاتر از شکست زمان است . اين شيوه نمايشي در تئاتر مورد علاقه ام است و در اين نمايش اين موقعيت مقداري از حيطه علاقه مندي صرف خارج شده و جنبه کار بردي پيدا کرده است .

 

اين شيوه و قطع هاي مرتب در هرصحنه که با تاريک شدن صحنه ها اجرا مي شود به کار جنبه تصويري و سينمايي هم بخشيده است ؟

در تمام نمايش هايي که تابحال اجرا کرده ام ساختار سينمايي وجود دارد. بنابراين سعي مي کنم در نمايش هايم از تکنيک هاي سينمايي نه به مفهوم مولتي مديايي  آن استفاده کنم .در يکي از نمايش هايم مقداري پايم را فراتر گذاشتم ازنماهاي مديوم ، لانگ و کلوز آپ استفاده کرده بودم . مسائلي که در سينما کارکرد زيادي دارد . شايد دليل عمده و مهم بروز چنين کاري از سوي من تحصيلات سينمائيم باشد و در ادامه در رشته تئاتر به تحصيل پرداخته ام .برش زمان و تقسيم بندي زمان در کارهاي تصويريم نيز به شکل گسترده اي مورد استفاده قرار گرفته است . در نمايش يک سري برش از قصه نمايش به مخاطب عرصه مي شود و اينها را به يکديگر متصل کرديم .

 

طول مدت هر صحنه مشخص است ؟

دقيقا مدت زمان هر صحنه مشخص است و با کورنومتر به صورت خيلي دقيقي زمان هر صحنه آن را محاسبه کرده بودم .

 

در ابتداي نمايش مدت زمان هر صحنه بسيار کوتاه است که بتدريج اين زمان بيشتر مي شود . به کار گيري چنين شيوه اي به خاطر ارتباط بهتر مخاطب با نمايش انجام شد ؟

بله، با کورنومتري که درنمايش براي محاسبه هر صحنه مورد استفاده قرار مي دادم . در شب اول اجرا يکي از صحنه ها شايد با شش ثانيه تاخير شروع شد و چون فکر کردم اين مدت زمان هر چند کوتاه ريتم پيش برنده داستان را کوتاه مي کند ( صحنه اي که زن خم مي شود و سبدي را از روي زمين بلند مي کند) اين مکث و تاخير را در اجراي بعدي حذف کردم . تا زمان بندي هايم تغيير پيدا نکند .

 

به شيوه اي عمل کرديد که يک فيلم نامه دکوپاژ شده براي فيلمبرداري آماده مي شود ؟

بله ، چنين ويژگي وجود داشت . درحين طراحي کار موقعي که ديالوگ ها را مي خواندم با گرفتن زمان  ، مدت هر صحنه را تعيين مي کردم ….

 

آيا بر اين اساس گفتگو ها را کم و زياد مي کرديد ؟

بله ، ابتدا تمام گفتگو هاي نمايش را نوشتم و در ادامه تقسيم بندي زماني هر صحنه را طراحي کردم

 

با پيگيري چنين شيوه اي در کارهايتان تلاش مي کنيد به يک زبان واحد در نمايش هايتان برسيد ؟

اغلب نمايش هايم علاوه بر اجراي داخلي اجراهاي برون مرزي هم دارد و به کار گيري چنين تکنيک هاي تصويري بخشي از آن مرتبط است که اغلب مخاطبان اجراهايم در خارج از کشور فارسي زبان نيستند و خودم را مقيد کرده ام که به يک زيبا شناسي دروني نزديک بشوم . بيس  اصلي اين اتفاق  با راهنمايي دکتر الستي برايم اتفاق افتاد که در دوران تحصيل در سينما استاد راهنمايم بود و زمان بندي در سينما را برايم به صورت خيلي مشخصي مورد تاکيد قرار داد وبعد از اين تاکيد ها بود که ايده اجرايي آن در ذهنم به وجود آمد .

 

عواقب جنگ بر آدم هاي نمايش هاي شما يکي ديگر از نقاط مشترک کارهاي شما محسوب مي شود . چقدر به اين قضيه اعتقاد داريد ؟

به ارائه دو موضوع در کارهايم علاقه دارم . موضوع اولي نقش زنان است و موضوع دوم جنگ .  نقش زن در جنگ ترکيبي است که در چند کار آخرم حضور ملموس و گسترده اي دارد . حتي نمايشي که به صورت مشترک با تئاتر روهر کشور آلمان کار کرده ام  باز هم موضوع جنگ و زنان در آن وجود داشت . با نوشتن و اجرايم نمايش نامه هايم اين قصد را دارم که يک جهان عاري از جنگ را به مخاطبان معرفي کنم . صلح جهاني بهترين و ايده آل ترين شرايط انساني است . بهر حال تلاشم را انجام مي دهم که چنين جرياني بر دنياي پر آشوب امروز دنيا حاکم بشود .

 

 

سه‌شنبه 25 آبان 1389 - 11:52


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری