پنجشنبه 15 خرداد 1399 - 12:9
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

گزارش

 

ريحانه فتحي ثاني

 

از دل برود هرآنکه از ديده برفت

 

 

افزايش کتابخانه هاي مدارس و تجهيز و بروز رساني آنها به عنوان يکي از مکان هايي که دانش آموز زمان و سطح دسترسي بيشتري با کتاب دارد، مي تواند يکي از راه حل هاي مناسب براي افزايش ويترين هاي کتاب در کشور به شمار رود. البته نبايد از اهميت فرهنگ سازي مطالعه در همان مکان نيز در کنار اين افزايش فرصت فرهنگي غافل ماند. چرا که تا احساس نياز را در دانش آموزان بوجود نياوريم نمي توانيم از آن ها انتظار قدم گذاشتن در مسير کتابخانه مدارس را هم داشت.

به گزارش روابط عمومي سازمان تبليغات اسلامي، يکي از راه هاي ايجاد اين نياز مي تواند افزايش ويترين هاي کتاب درآن مکان آموزشي باشد. استفاده از نمايشگاه هاي سيال در مدارس و برپايي نشست هاي معرفي و نقد و کتابخواني مي تواند در جذب و پرورش مخاطبان خاص بسيار موثر واقع شود. برنامه هايي هم راستا که اين مخاطبان را به سمت پژوهش براي بالا بردن علم و آگاهي و بصيرت انسان ها در زمينه ها و ابعاد مختلف جامعه بشري هدايت مي کند. آنگونه که او را در مواجهه با حرکت هاي فرهنگي در کشور به شهروند فعال تبديل کند.

شهروندي که مي داند اگر سهل خواني را مي پسند و به سمت کتب هاي سهل مي رود، نبايد ذائقه خود را در ان سطح نگاه دارد.

اين دسته از شهروندان آگاه که تعدادشان در جامعه بسيارند بايد ياد بگيرند که اين سهل خواني را بايد مرحله گذاري کنند و از سوي ديگر متوليان فرهنگي نيز بايد نحوه قدم گذاشتن از يک مرحله به مرحله بالاتر را به او و  به سهم خود بياموزاند و مسير راه را به او نشان بدهند تا مبادا در همان مرحله سهل خواني بماند.

اگر اين اتفاق بيقتد و ذائقه مخاطب رشد نيابد چشممان را باز مي کنيم و مي بينيم کتاب هاي سطحي که حتي الفباي داستان نويسي هم درآنها به نحو شايسته اي رعايت نشده، گوي سبقت در استقبال و فروش را از کتابي که نويسنده از منايع اي ارزنده براي به تحرير درآوردنش بهره جسته و به نحو شايسته اي اصول داستان نويسي را گام به گام در مسير داستان پيموده است، مي ربايد و اينگونه مي شود که در گذر زمان نويسندگاني که خوب مي نويسند به همراه آثارشان به حاشيه رانده مي شوند و به کتاب هاي سطحي و سهل شرطي مي شوند.

بنا به نظر يک يکي از کارشناسان کشورمان شايسته است، نويسندگي در کشور ما شغل شناخته شود و نظام صنفي خود را بيابد و دولت با تمام توان از آن حمايت کند.

حمايت دولت از نويسندگان مي تواند افزون بر بخشيدن منزلت اجتماعي به حضور آن ها، قلم را از مهجوريت در مي اورد و ديگر نويسنده مجبور نمي شود که در حاشيه آن را بدست بگيرد تنها بدليل آنکه از ان نان نمي تواند بخورد و  شغلش محسوب نمي شود.

محمدرضا رحيمي، در اين باره معتقد است که دولت خود را ملزم به حمايت همه جانبه از صنعت نشر کشور به عنوان اصلي ترين حلقه اتصال ميان انديشه و مردم مي داند.

در اين باره نيکو است که به سخنان وزير آموزش و پرورش نيز گريزي بزنيم. حاج بابايي در ارتباط با تجهيزکتابخانه هاي مدارس گفت: نمايشگاه ياد يار مهربان زمينه و الگويي براي توجه بيشتر و جدي تر به کتابخانه هاي مدارس شهر تهران است.

 وي در ادامه از افتتاح 40 هزار نمايشگاه کتاب در 40 هزار مدرسه کشور در هفته جاري خبر داد و گفت:‌ براي خريد کتب مرتبط با نيازهاي دانش آموزان از بين 32 هزار عنوان کتاب معرفي شده از سوي 603 ناشر تاکنون حدود 14 هزار عنوان کتاب انتخاب شده است.

ببدون شک اين اقدام فرصتي براي تسهيل دسترسي دانش آموزان به کتاب به شمار مي رود منتها بايد از خاطر نبرد که تنها اين اقدام کافي نيست، چرا که ممکن است اگر اقدامات پايه اي ديگر همچون فرهنگ سازي مطالعه، تبليغ کتاب، سيستم هاي تشويقي در راستاي افزايش اشتياق آنان به امر مطالعه و مشاهده الگوهاي مطلوب مطالعه در فضاهاي موثر همچون خانواده پشتيبان اين حرکت فرهنگي نشود ممکن است همان کتاب ها در همان کتابخانه ها خاک بخورد.

برپايي نمايشگاه هايي همچون ياديار مهربان که  اکثر ما را به ياد کتاب اين يار مهربان مي اندازد، از حرکت هاي مفيد فرهنگي در کشور به شمار مي رود چرا که شکلگيري و برپايي اين حرکت هاي فرهنگي خود از شاخصه هاي توسعه که به قصد رفع نيازهاي ثانويه بوجود آمده اند، در يک کشور به شمار مي روند.

حرکت هايي که اگر از پايتخت شروع شود و به همان جا هم ختم شود، مي تواند فاصله فرهنگي ميان استان هاي مختلف کشور را به دنبال خود يدک خواهد کشيد اما گسترش اين حرکت ها به منزله افزايش رسانه است رسانه اي که يک دانش آموز ابتدايي تا يک بزرگسال مي تواند از آن پارامترهاي فرهنگي را دريابد و با هنجارها و ناهنجاري ها و با عرف و قانون کشور خود بيش از پش آشنا شود و آموخته هاي خود را در تعاملات دوستانه و فرهنگي خود لحاظ کند.

بنا به گفته حاج بابايي، با وجود تمام رسانه هاي آموزشي، هيچگاه دوران کتاب به پايان نمي رسد چرا که کتاب يک رسانه آسان است.

يکي ديگر از نمايشگاه هاي کتاب در کشور نمايشگاه بين المللي کتاب تهران است که از کودک تا افراد سالخورده مي توانند بنا به ظرف وجود خود از آن بهره بگيرند.

در اين راستا، معاون اول رئيس جمهور هم درباره نمايشگاه بين المللي کتاب تهران به عنوان يکي ديگر از حرکت هاي فرهنگي در کشور، گفت: نمايشگاه بين المللي کتاب تهران فرصتي براي تسهيل دسترسي عموم مردم به کتاب است و اين مسئله بايد با اهتمام وزارت ارشاد به سياستي پايدار تبديل شود و کتاب در تمام طول سال و ديگر نقاط کشور، به آساني و فراواني در اختيار جويندگان قرار گيرد.

بسيار عبارت «از دل برود هرآنکه از ديده برفت» را شنيده ايد. بنا به آنچه گفته شد، حرکت هاي مختلف فرهنگي با محوريت کتاب مي تواند يکي از شيوهاي مثبت تشويقي باشد تا مردم به خريد و مطالعه کتاب مشتاق شوند؛ اشتياقي که در کنار فعاليت متوليان فرهنگي پله هاي ترقي را بپيمايد و خواننده را نسبت به مطالعه شرطي نمايد.. اگر اين اتفاق بيفتد صنعت نشر ما نيز از توليد کتاب هاي سهل فاصله مي گيرد و به سمتي مي رود که افراد و آثار در جايگاه شايسته خودشان قرار بگيرد.

 

يكشنبه 23 آبان 1389 - 11:56


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری