شنبه 10 خرداد 1399 - 4:27
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

نظام پيشنهادات

 

سيد داوود تديني

 

ويژگي‌هاي يك پيشنهاد مطلوب

 

 

تحول واجب است، يك مجموعه مادامي كه نو به نو تحول پيدا نكند، مي‌ميرد.

(مقام معظم رهبري مدظله‌العالي)

 

شناخته‌ترين ابزار دستيابي به مشاركت عبارت است از سيستم پيشنهادها يا طرح بسيج انديشه‌ها كه يكي از عوامل مؤثر در تغيير شرايط كار و ايجاد زمينه مناسب براي مشاركت كاركنان بوده و در واقع تجلي‌گاه ابتكارات و خلاقيت‌هاي فردي و گروهي در بين كاركنان براي به وجود آوردن و گسترش روحيه مشاركت در ميان آنان در جهت ايجاد پويايي و بهبود فرآيند و كيفيت ارائه خدمات است.

يك پيشنهاد مطلوب بايستي:

1- در قالب شكايت نباشد. (شكايت بايد در قالب يك پيشنهاد سازنده ارائه شود.)

2- درخواست شخصي نباشد.

3- بيان بديهيات و اموري كه جزء شرح شغل و وظايف فرد محسوب مي‌گردد،‌نباشد.

4- مبهم و كلي نباشد.

5- در قالب شعار نباشد.

6- اقتباس مستقيم از پيشنهاد ديگران نباشد.

7- از قلمرو سازمان خارج نباشد.

8- تكراري نباشد.

در هنگام ارائه پيشنهاد مي‌بايست موارد زير مدنظر قرار گيرد:

1- پيشنهاد، شفاف و گويا به همراه جزئيات لازم باشد. مشخصات پيشنهاددهنده به صورت خوانا و جامع تكميل شده باشد. قسمت وضعيت پيشنهادي به صورت كامل تشريح شده باشد.

2- ارائه راهكارهاي عملي و اجرايي.

3- ارائه دلايل منطقي براي تغيير وضعيت فعلي.

4- برآورد كلي «هزينه- فايده» وضعيت پيشنهادي.

5- منبع و روش اجرايي- در صورت اقتباس پيشنهاد از مراكز يا مؤسساتي خاص، ذكر آن ضروري مي‌نمايد.

6- هر پيشنهاد در يك فرم مجزا ارائه شود. عنوان پيشنهاد واضح، روشن و دقيق بوده و با شرح پيشنهاد همخواني داشته باشد.

 

و ما توفيقي الّا بالله

(سوره هود- آيه 88)

 

چهارشنبه 12 آبان 1389 - 15:9


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری