جمعه 9 خرداد 1399 - 2:49
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

گزارش

 

ريحانه فتحي ثاني

 

قرآن پژوهي در آيينه پژوهشكده باقرالعلوم

 

قرآن پژوهي يكي از منوهاي كاربرگ‌هاي فرهنگ علوم انساني و اسلامي سايت پژوهشكده باقرالعلوم (ع) به نشاني اينترنتي  http://www.pajoohe.com/fa است كه در دو بخش علوم قرآن و تفسير قرآن به معرفي پژوهش هاي انجام شده در اين حوزه مي‌پردازد.

به گزارش روابط عمومي سازمان تبليغات اسلامي، استغاثه، ارتداد، صبر، اعراب، حقوق فرزندان، صالح نبي، بشارت هاي خدا، اعجاز قرآن از نگاه مستشرقان، بقر (گاو)، چشم و بصر، قسم بندگان، آسيه (زن فرعون)، وصيّت، شمس و قمر، ظن (گمان)، مكر، قنوت، اسماء حسني، فراموشي(نسيان) و فراموشكاران از جمله پژوهش‌هاي آمده در اين حوزه قرآن پژوهي است.

اولين پژوهش مندرج در اين صفحه اول اين بسته اينترنتي «استغاثه» نام دارد كه در اين‌باره مي‌خوانيم:

ماده‌ي "استغاثه" در قرآن 4 بار به‌كار رفته كه دو مورد آن درباره طلب باران آمده و دو مورد ديگر مربوط به دادخواهي و طلب ياري از ناحيه‌ خداوند است که يکي از اين دو مورد درباره ‌استغاثه سپاهيان اسلام از خداوند در جنگ بدر، و ديگري به ‌استغاثه پدر و مادر به درگاه خداوند براى هدايت فرزند خويش برمي‌گردد. همچنين از سياق برخى آيات مانند 214 بقره، مفهوم استغاثه استفاده مى‌شود.

كلمات كليدي پژوهش  قرآن، دعا، استغاثه، تضرع، نداء، انبياء، دادخواهي، سختي و گرفتاري، امداد و اجابت نام دارند كه  استغاثه در قرآن، استغاثه كنندگان در قرآن، عوامل استغاثه، آثار استغاثه وعدم اجابت استغاثه از تيترهاي اصلي اين مطلب به شمار مي‌آيند كه كلمات كليدي آن قرآن، صبر، صابران، انبياء و پايداري و استقامت نام دارند.

در توضيح كلمه صبر در ابتداي اين مقاله پژوهشي مي‌خوانيم: صبر در لغت به حبس، امساک و در محدوديت قرار دادن اطلاق مي گردد؛ و در اصطلاح علم اخلاق به حفظ نفس از اضطراب، اعتراض و شكايت و همچنين به آرامش و طمأنينه گفته مي‌شود. صبر موارد مختلفي دارد، از جمله: صبر در خوداري از سخن گفتن را «کتمان» و صبر در اجتناب از خوردن و آشاميدن را «صوم (روزه)» گويند.

صبر از ديدگاه قرآن، اقسام صبر، انگيزه­ صبر، مراتب صبر، مصاديق صبر و صابران، فضيلت و ارزش صبر در آيينه‌ قرآن و پاداش و منزلت صابران از عنوان‌هاي اصلي اين پژوهش به شمار مي‌روند.

حقوق فرهنگي از ديگر مقالات مثرح است كه درباره مطالعه آن به اختصار درمي‌يابيم حقوق جمع «حق» است که در لغت به معناي واجب، ثبوت مطابق با واقع، و مطابقت و وقوع شى‏ء در محل خودش آمده که اين معنا در تمام مصاديق قابل تطبيق مي باشد‏. برخي نيز براي «حق» وجوه مختلفي شمرده‌اند:

 1. به معنى ايجاد كننده‏ چيزى از روي حکمت؛

 2. خود موجودي كه به مقتضاى حكمت ايجاد شده؛

 3. اعتقاد مطابق با واقعيت؛

 4. واجبي که اتيان شود.

البته در منطق قرآن هر چيزى «حق» نيست، هر چند مردم آن را حق بپندارند؛ بلكه حق عبارت است از چيزى كه خدا آن را محقق و داراى ثبوت كرده (در عالم ايجاد يا در عالم تشريع)؛ بنابراين «حق» در عالم تشريع و در ظرف اجتماع دينى عبارتست از چيزى كه خداوند آن را به عنوان «حق» قرار داده؛ مانند: حقوق مالي، حقوق برادران و حقوقى كه پدر و مادر بر فرزند دارد. در اين مقاله از حقوقي بحث مي‌شود که فرزند مستحق آن است.

عنوان اصلي آن حقوق فرزندان در قرآن نام دارد كه به حقوق فرزندان همچون حيات، نفقه، نفقه­ مادر، تربيت، دفاع، مشورت با فرزند و ارث مي‌پردازد.

عناوين مقالات مصرح در صفحه دوم اين كاربرگ طلاق، تفاخر، حيض، اصحاب اعراف، قرآن و استشراق orientalism، سر و اسرار، تاثيرناپذيري قرآن از عهدين، مثال‌هاي قرآن، مهجوريت و احياي قرآن، قسم هاي خداوند، جهل و جهالت، اعجاز تشريعي، مشيت الهي، منت، حكام ازدواج، احترام به قرآن، اصحاب فيل،‌ قساوت قلب، سجده، حس گرايي، رشد، لغو، لجاجت، غفران، اصول فهم قرآن، امكان فهم قرآن، موانع فهم قرآن، عالم برزخ، طمع و روش فهم قرآن نام دارد.

مقاله امكان فهم قرآن با كلمات كليدي قرآن، فهم، تفكر و تفسير به مباحثي همچون هادي و مبيّن بودن قرآن، تدبر در قرآن و مخاطب قراردادن عموم مردم مي پردازد.
بازديدكنندگان اين سايت در صفحه سوم از هفتم اين كاربرگ مي‌توانند مطالبي همچون  منابع فهم قرآن مرگ طبيعي، ترك نماز، خيانت، ريا، كظم غيظ (فرو بردن خشم)، اعتكاف، مرگ برزخي، منافقون، وعيد هاي خدا، مهاجران، رزق، مرگ دنيوي، قارون، عزيز (اسماءالهي)، نمرود، مرگ ناگهاني، انفاق، قوم عاد، حرص، حكيم، وعده هاي خدا، بلعم بن باعورا، قوم تُبّع، قوم سبأ، مؤمن، ميزان، عقوق والدين، وهن (سستي) و هجرت را مطالعه كنند.

تقسيم بندي سوره‌ها، تبسم، ازدواج، مرگ، اطمينان قلب، عيب جويي، نماز، مترفين، رجاء، جهنم، بركت، عدالت، سخن چيني (نمامي)، بهشت، اصلاح ذات البين، انابه، كتمان حق، تزكيه، ذكر، عبادت، قرض الحسنة، شجاعت، حيا، صدقه، قناعت، مسرفان، ربا، شهوت راني، كذب و عفت هم از عناوين صفحه چهارم اين قرآن پژوهي بخش معارف علوم انساني و اسلامي محسوب مي‌شود.

   از صفحه پنجم از اين بخش علاقمندان مي‌توانند مقالات زهد، رضا(خشنودي، موافقت)، بني قريظه، اصحاب يمين، حسد، حجاب، بني اميه، توبه، بني نضير، شرح صدر، خواب و رؤيا، آل داود (ع)، خشوع، آل ابراهيم، استغفار، ايمان، عدم تناقض در قرآن، حلم، تفسير اجتماعي، آغاز نزول قرآن، اَرامش (طمأنينه)، بني قينقاع، حليم، طالوت، حقوق پناهندگان در قرآن، بني اسرائيل، سنت هدايت، استكبار، بخت النصر و اعجاز علمي مطالعه كنند.

سنت اجتماعي امداد مؤمنين، عزيز مصر، ذوالقرنين، برصيصا، بني هاشم، عدالت اجتماعي در قرآن، اعجاز بياني قرآن، آل عمران، سنت امتحان، فرعون، قوم لوط، تحدي، خمر (شراب)، شفاعت، سنت هاي اجتماعي از ديدگاه قرآن، اخبار غيب در قرآن، صرفه، اسباط، شيطان، مصحف امام علي (ع)،‌ قوم ثمود، حورالعين، حضرت داوود (ع)، بديع، آصف بن برخيا، نزول دفعي، حمد، جمع قرآن در عصر عثمان، لوط و ارض محوريت مطالب صفحه ششم به شمار مي‌روند.

مطالب آخرين صفحه هم استهزاء در قرآن، عهد، تأويل، خشيت revealed، باطل null and void، كيفيت نزول قرآن، آسمان، اعراب گذاري قرآن، ابليس، ايثار، استدراج، تكاثر، اسراف، رجعت، ظاهر وباطن، اسوه، امام، نسخ، تحريف نشدن قرآن، اعجاز، اتحاد، وحي، بديع و آرايه هاي ادبي در قرآن، آيۀ تطهير، تناسب، آيات مكي و مدني، اسباب نزول

بيت المعمور و اهل كتاب نام دارد.

مخاطبين با مراجعه به بخش قرآن پژوهي كاربرگ معارف انساني و قرآني مي‌توانند با نام نويسندگان و كلمات كليدي آشنا شده و چكيده و متن كامل مقالات را مطالعه كنند.

گفتني است، علاقمندان براي مطالعه اين بخش مي‌توانند به لينكhttp://www.pajoohe.com/fa  مراجعه كنند. عرفان، اديان، كلام جديد، كلام اسلامي، مديريت، ارتباطات، جامعه شناسي، اخلاق، ادبيات عرب، فلسفه عرب و فرق و مذاهب از ديگر مطالب آمده در اين بخش از سايت پژوهشكده باقرالعلوم وابسته به سازمان تبليغات اسلامي، محسوب مي‌شوند.

 

 

 

 

 

چهارشنبه 5 آبان 1389 - 10:53


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری