جمعه 16 خرداد 1399 - 20:36
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

م رستمي

 

تقدم

 

تقدم

ناشر: شركت‌ سهامي كتاب‌هاي جيبي (اميركبير)

به كوشش: سيدفريد قاسمي

چاپ اول: 1389

173 سال خورشيدي (1215 تا 1388) از حيات مطبوعات ايران مي‌گذرد. در اين گستره زماني هزاران عنوان نشريه ادواري چاپي در كشور ما به طبع رسيده است. كه نشريه تقدم كه از تاريخ شهريور 1306 تا فروردين ماه 1308 به صورت ماهانه منتشر مي‌شد يكي از آن‌ها است.

نشريه تقدم را ميرزا احمدخان فرامرزي به اتفاق برادرش عبدالرحمن فرامرزي بنياد نهاد. آن دو در آغاز در نظر داشتند جريده‌اي با مسلك ادبي، علمي، سياسي، اجتماعي، فكاهي و كاريكاتوري انتشار دهند اما چندي نگذشت كه تغيير عقيده دادند و در صدد نشر مجله‌اي ادبي، علمي، اجتماعي و فرهنگي برآمدند.

در كتاب حاضر سيدفريد قاسمي ضمن معرفي اين نشريه ادبي، علمي و... به بررسي تاريخچه و زندگي گردانندگان و نويسندگان آن پرداخته و هر يك را به صورت كامل توضيح داده است.

در اين نشريه مطالب متنوع اجتماعي، ادبي و فرهنگي ارئه گرديده كه نويسنده در كتاب به پاره‌اي از آن‌ها پرداخته است.

ذوق سليم، از جمله مطالب برگزيده كتاب حاضر است كه در قسمتي از آن مي‌خوانيم:

«ذوق سليم يكي از مهم‌ترين عوامل پيشرفت است و اهميتش كمتر از اهميت علم و صحت عمل نيست هر كس فطرتاً داراي اين ذوق نباشد نمي‌تواند به آساني تحصيل كند ليكن به واسطه كوشش و مواظبت مي‌توان تا به يك اندازه به دست آورد. هر وقت توانستيد مسرتي به كسي برسانيد از مسرور نمودن او خودداري ننماييد. با تمام مردم با ادب و حسن خلق رفتار كنيد.»

همچنين در حوزه موضوعات فكاهي و طنز نيز مطالبي آورده شده است. «اسب بي‌نظيري را براي «ابومسلم خولاني» هديه فرستادند، صاحب منصبان و رؤساي قشون همه از يال و پيكر آن تعجب مي‌كردند ابومسلم پرسيد كه اين اسب براي چه خوب است گفتند براي روبه‌رو شدن با دشمن، گفت: خير! گفتند براي جهاد در راه خدا، گفت: نه، گفتند پس براي چه خوب است؟ جواب داد براي سوار شدن و از همسايه بد فرار كردن.»

نويسنده در زمينه اخلاق به آراء علماي اخلاق اشاره كرده و مي‌نويسد: «وجدان تركيبي است از ترس حكومت و مجازات‌هاي قانوني و ادبي. نيز مي‌گويند: وجدان قوه‌اي است كه انسان از محيط و طرز تربيت كسب مي‌كند و به واسطه اختلاف عادات و عقايد و آداب حساسيت وجدان تفاوت خواهد كرد زيرا بعضي عادات و آداب كه در يك دين و نزديك قوم خوب و پسنديده است در آيين ديگر بد و نكوهيده است.»

از ديگر آثار برگزيده‌اي كه در اين مجموعه وجود دارد مي‌توان به فلسفه حيات، مثل فرانسوي، اسلام در چين، غريب‌ترين زندان‌هاي دنيا، عوامل ترقي و انحطاط، بدبخت و وجدان چيست اشاره كرد. معالجه امراض روحي و ديوانه‌ عاقل از جمله ديگر عناويني است كه در اين كتاب به چشم مي‌خورند.

نويسنده كتاب در پايان به زندگي‌نامه چند تن از نويسندگان «تقدم» از جمله: محمود دبستاني، يحيي دولت‌آبادي، غلامرضا رشيدياسمي، ميرزا محمدعلي سديد و رضا گنجه‌اي پرداخته است.

تقدم را احمد فرامرزي و برادرش عبدالرحمن تأسيس كردند.

احمد فرامرزي حدود چهار دهه در مطبوعات ايران حضوري فعال داشت گاه در عرصه نويسندگي و سال‌هايي در مقام گردانندگي و سرآغاز مديريت مطبوعاتي او با عجله تقدم آغاز شد.

انگيزه انتشار اين مجله را عبدالرحمن فرامرزي در بخشي از آغاز شماره اول چنين آورده است. «واضح است يك مملكتي تا افرادش سر از خواب جهالت بر نداشته و به حقوق و وظايف آدميت پي نبرند ممكن نيست آن مملكت پا به مدارج ترقي گذاشته و بتواند دوش به دوش ممالك راقبه ديگري قدم بزند. براي بيداري ملت و شور عامه از سباب (خواب) جهل و غفلت وسايل چندي است كه بدون شبهه مطبوعات در رأس آن‌ها قرار گرفته است. مطبوعات بهترين تازيانه‌اي است كه ملل خواب‌آلوده را از خواب بيدار مي‌كند، بهترين چراغي است كه گم شدگان راه ضلالت و بي‌خبري را به شاهراه توفيق و حقيقت راهنمايي مي‌نمايد...

 

 

يكشنبه 25 مهر 1389 - 12:48


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری