پنجشنبه 19 تير 1399 - 8:51
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

نظام پيشنهادات

 

سيد داوود تديني

 

آيا مي‌دانيد بخشي از عوامل سازماني در ايجاد خلاقيت و نوآوري مؤثرند؟

 

 

از تنبلي و بي‌حوصلگي بپرهيز! چه اينكه اين دو تو را از دست يافتن به نصيبت از دنيا و آخرت باز خواهد داشت.

«امام صادق(ع)»

اگر چه ممكن است افراد خاصي نسبت به سايرين خلاق‌تر باشند؛ ولي به احتمال زياد خلاقيت در موقعيت‌هاي خاص نسبت به ديگر موقعيت‌ها بيشتر رخ مي‌دهد. برخي از اين ويژگي‌هاي موقعيتي كه بر خلاقيت به مقدار زياد اثر مي‌گذارند عبارتند از:

1- استقلال در كار:

استقلال يك عامل مهم در ظهور خلاقيت در سازمان‌هاست. درجه بالايي از استقلال و اختيار براي تصميم‌گيري خلاق لازم است. در بسياري از سازمان‌ها مشكلي كه براي تشويق خلاقيت وجود دارد اين است كه مديران به ايده‌هاي انفرادي و گروهي كه مستلزم استقلال هستند عادت نكرده‌اند.

2- سيستم پاداش:

افراد خلاق و تصميم‌گيرندگان تمايل دارند بدانند كه سيستم پاداش و بازخورها چگونه است. اگر مدير به عقايد  كاركنان علاقمند باشد و نظرات سازنده‌اي درباره اينكه چگونه آن‌ها ممكن است بهبود داده شوند را ارائه دهد و به دلايل مخالفت خود اشاره كند، افراد به ارائه ايده‌هاي هر چه بهتر تشويق مي‌گردند. افرادي كه ايده‌هاي خلاق ارائه مي‌دهند دوست دارند كه به آن‌ها پاداش داده شود.

3- فرهنگ:

فرهنگ بايد رهبري و مديريت شود و فرهنگ مورد نياز بايد كارايي بالايي داشته باشد تا افراد را قادر به خطا كردن و توسعه يافتن كند. اين فرهنگ بايد همه را دربر گيرد. ارزش‌هاي مشترك بايد از فرهنگ پشتيباني كند. تا زماني كه فرهنگ مناسب جا افتد، (ارزش‌هاي مشترك) بايد به عنوان نگرش غالب سازمان در نظر گرفته شوند و به طور مستمر تقويت شوند.

4- دسترسي به اطلاعات:

دسترسي آزاد به اطلاعات، ذهن انسان را مجهز و آماده پروراندن فكر و عقايد جديد و ابتكاري خواهد كرد. بنابراين بايد تبادل آزاد و واقعي اطلاعات در سازمان وجود داشته باشد، تا زمينه مساعد براي خلاقيت بوجود آيد.

5- ارتباط با محيط (مديريت محيط تعاملي):

محيطي كه سازمان در آن به فعاليت مشغول است و نوع تعامل بين محيط و سازمان، بر خلاقيت و نوآوري مؤثر است. چگونگي كميت و كيفيت ارتباط با محيط بر توانايي سازمان براي خلاق بودن تأثير مي‌گذارد، سازمان‌هايي كه با محيط خارج بيشتر ارتباط دارند خلاق‌تر هستند. چرا كه، در نتيجه اين ارتباطات، از فرصت‌هاي بدست آمده جهت ايجاد ايده‌هاي نو استفاده مي‌كنند.

6- رهبران:

محققان به اين نتيجه رسيده‌اند كه سبك‌هاي دموكراتيك و مشاركتي، نوآوري را تشويق مي‌كنند. همچنين توانايي رهبر براي فراهم كردن يك چشم‌انداز سازماني كه اعضاي سازمان، خودشان را متعهد به آن بدانند بر نوآوري تأثير مثبت دارد. همچنين انتقادپذيري رهبران، عاملي مؤثر در جهت تقويت خلاقيت است.

خلاقيت= قدرت ايجاد انديشه نو- عملي فردي

نوآوري= كاربردي ساختن افكار نو و تازه- عملي گروهي.

 

شنبه 17 مهر 1389 - 12:18


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری