شنبه 14 تير 1399 - 2:49
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

گزارش

 

روابط عمومي اداره كل تبليغات اسلامي استان قم

 

آغاز طرح نهضت سوادآموزي توسط معلمان قرآني در قم

 

 

طرح نهضت آموزش فرد به فرد سوادآموزي با مشارکت اداره کل تبليغات اسلامي و نهضت سوادآموزي در قم آغاز شد.

به گزارش روابط عمومي اداره کل تبليغات اسلامي قم، مسئول دارالقرآن الکريم اداره کل تبليغات اسلامي استان قم در مراسمي که با هدف توجيه معلمان قرآني شرکت کننده در اين طرح برگزار شد اظهار داشت: از قم به عنوان شهر کتابخانه بزرگ جهان اسلام ياد ميشود و وجود بيسوادي در اين استان نقص بزرگي است.

حجتالاسلام سيد جواد عظيمي ادامه داد: همان طوري که بيسوادي در جامعه اسلامي به عنوان يک نقص مطرح است، بيسوادي قرآني نقص بزرگتري است، از اين رو تفاهم نامهاي بين سازمان تبليغات اسلامي و نهضت سوادآموزي قم انعقاد شد تا در راستاي رفع بيسوادي کلاسيک و قرآني قدمهاي مثبت و ارزشمندي برداشته شود.

 وي ادامه داد: معلمان قرآني بهترين قشر جامعه هستند که ميتوانند در راستاي رفع بيسوادي قرآني و کلاسيک ايفاي نقش کنند چراکه آنها هم از سابقه چندين ساله آموزش برخوردارند و هم در کلاسهاي نهضت قرآن آموزي مشارکت دارند.

حجتالاسلام عظيمي ابراز اميدواري کرد که با درايت معلمان قرآني و هماهنگيهاي دستگاههاي ذيربط، قم به عنوان استان نمونه در مبارزه با بيسوادي قرآني و کلاسيک معرفي شود.

مسئول دارالقرآن الکريم اداره کل تبليغات اسلامي قم در بخش ديگري از سخنان خود اهانت به قرآن کريم را محکوم کرد و گفت: دست جنايتکار صهيونيسم در خيانت ددمنشانه به آئين انسانيت، از آستين چند کشيش مزدور و فريب خورده در آمده و با اهانت به ساحت مقدس قرآن، اوج رذالت و پستي خود را به جهان نشان دادند.

وي ادامه داد: در طول تاريخ موارد زيادي از اهانت به قرآن کريم و اسلام مشاهده شد اما نه تنها از عظمت قرآن و اسلام کاسته نشد بلکه حقانيت دين مبين اسلام بيش از پيش ثابت شده است.

حجتالاسلام عظيمي گفت: خداوند خودش ميفرمايد که ما خود اين قرآن را نازل کرديم و قطعا ما خود نگهدار آنيم.

مسئول دارالقرآن الکريم اداره کل تبليغات اسلامي استان قم خاطرنشان کرد: حوادثي از قبيل آتش زدن قرآن کريم نشان ميدهد که دشمنان تلاش ميکنند دين مقدس اسلامي و قرآن کريم را از بين ببرند اما بايد گفت که نور قرآن هرگز با اين تحرکات نابخردانه خاموش شدني نيست.

پرداخت 85 هزار تومان به ازاي باسوادي هر شهروند

کارشناس مسئول نهضت سوادآموزي استان قم نيز در اين گردهمايي با اشاره به شيوه فعاليت معلمان قرآني تصريح کرد: معلمان قرآني بايد بيسوادان گروه سني 10 تا 49 سال را شناسايي کنند و تصويري از شناسنامه و کارت ملي اين افراد را از طريق رابطان نهضت سوادآموزي و سازمان تبليغات اسلامي به نهضت سوادآموزي ارسال کنند.

عليرضا طاوسي گفت: نهضت سوادآموزي نيز شرايط بيسوادان را بررسي ميکند و در صورت تائيد، کتابها و سي ديهاي آموزشي را در اختيار معلمان قرآني قرار ميدهد تا نسبت به آموزش اين افراد اقدام کنند.

وي اجراي اين طرح را به صورت فرد به فرد عنوان کرد و افزود: مدت زمان اجراي دوره مقدماتي 180 ساعت و دوره تکميلي 280 ساعت است و شرکت کنندگان در اين دوره پس از اتمام کلاسها در امتحانات نهضت سوادآموزي شرکت ميکنند و پس از کسب حد نصاب نمرات قبولي، کارنامه براي آنها صادر ميشود.

طاوسي ادامه داد: نهضت سوادآموزي به ازاي قبولي هر شرکت کننده در طرح مقدماتي مبلغ 85 هزار تومان و براي دوره تکميلي 110 هزار تومان پرداخت ميکند.

کارشناس مسئول نهضت سوادآموزي استان قم خاطرنشان کرد: در هنگام برگزاري دوره نهضت سوادآموزي، طرح قرآن آموزي نيز توسط معلمان قرآني اجرا ميشود.

طاوسي در بخش ديگري از سخنان خود بيسوادي را معضل اجتماعي عنوان کرد و يادآور شد: همه دستگاهها و نهادها بايد براي حل معضل بيسوادي تلاش کنند.

وي ادامه داد: حدود 30 سال براي از بين بردن معضل بيسوادي در کشور تلاش ميشود ولي هنوز هم برخي افراد جامعه دچار اين معضل هستند، به خاطر اينکه نهضت سوادآموزي در اجراي اين طرح تنها بوده است.

مسلمانان در ارتباط با قرآن کم کاري کردند

مديرکل تبليغات اسلامي استان قم نيز در اين مراسم گفت: مسلمانان در ارتباط با اسلام و قرآن خيلي کم کاري کردند و اگر فعاليت بيشتري انجام ميدادند امروز کسي جرئت نميکرد کلام خدا را آتش بزند.

حجتالاسلام عباس اسکندري با اشاره به اهانت به ساحت مقدس قرآن کريم در آمريکا اظهار داشت: اين روزها جهان اسلام و به ويژه ايران اسلامي به دليل حرکت بسيار سخيفانه و نابخردانه يک عامل صهيونيستي در لباس کشيش مسيحي با عنوان مراسم قرآن سوزي، با شور عظيم قرآني مواجه است.

وي ادامه داد: گرچه قرآن کريم کتاب مقدس ديني و کلام خالق هستي است و انسان از اينکه به اين کتاب شريف اهانت شود بيتاب ميشود اما بيش از اينکه اين موضوع ما را رنج دهد، عقب ماندگي، کوته فکري و پستي جوامع به اصطلاح پيشرفته، آن هم با ادعاي پيشوايي هدايتي جامعه مثل کشيش رنجآورتر است.

حجتالاسلام اسکندري تاکيد کرد: حرکت آتش زدن قرآن کريم نه تنها به ضرر مسلمانان نيست بلکه به نفع آنان است، به خاطر اينکه گاهي اتفاقاتي رخ ميدهد که براي انسان خوشايند نيست اما در باطن منجر به خير ميشود و اين حرکت نابخردانه باعث شد که توجه جهانيان به سمت قرآن کريم جلب شود و اهل انديشه و خرد با مطالعه اين کلام الهي به دين مبين اسلام گرايش پيدا کنند.

مديرکل تبليغات اسلامي استان قم با اشاره به ريشه تفکر اسلام هراسي در جهان اظهار داشت: از زماني که موج انقلاب اسلامي ايران در جهان ايجاد شد تمامي کساني که بنده پول و مقام و شهوت بودند احساس خطر کردند، به خاطر اينکه اين موج، موج آزادي، پاکي، و تقواست و هر کس در برابر اين واژهها راه ديگري را انتخاب کرد ميبايست در مقابل اين حرکت بايستد.

وي گفت: در سال 2005 قرآن کريم به عنوان پرفروشترين کتاب در ايتاليا مطرح بود و مسيحيان در روز کريسمس اين کلام الهي را به همديگر هديه ميدادند از اين رو طبيعي است که صهيونيستها بايد از اين اقدامات به وحشت بيفتند.

حجتالاسلام اسکندري ادامه داد: امروز موج اسلام خواهي در جهان به وجود آمده و توجه به اسلام و قرآن و اخلاق و معنويت پايههاي دستگاههاي زر و زور و تزوير استکبار را ميلرزاند.

غربيها از ابتذال به ستوه آمدند

مديرکل تبليغات اسلامي قم در بخش ديگري از سخنان خود سرخوردگي مردم کشورهاي غربي از فرهنگ منحط غرب و جاذبه اسلام و قرآن را دو عامل و دستاورد پيشرفت اسلام برشمرد و گفت: بعد از رنسانس که معنويت از کشورهاي غربي زدوده شد، مردم اين کشورها دچار نوعي سرخوردگي از فرهنگ برهنگي و منحط غرب شدند و از ابتذال به ستوه آمدند؛ تا جايي که اخيرا در مقالهاي نوشته شده بود که عدم ارتکاب آلودگي جنسي براي جوانان مجرد تا قبل از ازدواج نوعي افتخار و ارزش براي آنان محسوب ميشود.

حجتالاسلام اسکندري ادامه داد: توجه به اسلام و اخلاق و معنويت نيز ذي قيمتترين و پرارزشترين کالايي است که در کشورهاي غربي خريداران زيادي دارد، به گونهاي که در سال 2007 ميلادي کتاب مثنوي مولوي پرفروشترين کتاب در آمريکا بوده است.

معرفي باطن قرآن، دشمنان را نابود ميکند

وي خطاب به اهانت کنندگان قرآن کريم گفت: آنچه را که شما ديديد و به وحشت افتاديد، ظاهر قرآن کريم و يک روي سکه است؛ قرآن باطني دارد که شما هنوز به آن دست پيدا نکردهايد و آن اهل بيت عصمت و طهارت است.

حجتالاسلام اسکندري تصريح کرد: شما هنوز نتوانستيد بفهميد که امام علي(ع) و حضرت فاطمه(س) کيستند، اگر روزي ما شيعيان اين آموزهها و باطن قرآن کريم را معرفي کنيم و انديشههاي بيشتري را متوجه اين کوثر زلال الهي کنيم، آن وقت هيچ خبري از شما در جهان نخواهد بود و اين موج شما را نابود خواهد کرد.

مديرکل تبليغات اسلامي استان قم عصر کنوني را بهترين زمان براي خدمت به اسلام و قرآن دانست و تصريح کرد: هيچ کاري باشرافتتر از قرآن آموزي و سوادآموزي نيست و همه کساني که در اين زمينه تبحر دارند بايد با همت و تلاش مضاعف فعاليت کنند.

 

سه‌شنبه 30 شهريور 1389 - 10:0


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری