يكشنبه 26 خرداد 1398 - 1:9
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

يادداشت

 

محمد نصرت آبادي

 

آتشي بر خرمن سوزندگان قرآن

 

 

بي‌ترديد در پي سوزانده شدن قرآن كريم از سوي عناصري حقير در برخي نقاط آمريكا در سالگرد حادثه يازدهم سپتامبر فصل نويني از مناسبات جهان غرب با دنياي اسلام رقم زده شد؛ همچنانكه خود حادثه يازدهم سپتامبر در سال 2001 نيز از چنين خصوصيتي برخوردار بود و رويارويي اسلام و غرب را وارد فاز جديدي ساخت.

هرچند برخي تحليلگران برآنند كه اكنون و در زمان نگارش اين مقاله كه فقط 9 سال از آن حادثه مي‌گذرد، ‌هنوز پرده‌هاي ابهام از صورت آن حادثه كنار نرفته و اسناد جزئيات پشت پرده آن فعلاً از طبقه‌بندي محرمانه سرويس‌هاي قدرت‌هاي درگير خارج نشده است، تا بتوان قضاوت دقيقي در اين مورد ارائه كرد كه آيا نقش آفرينان آن اتفاق فقط و فقط سازمان القاعده بوده و يا دست‌هاي پنهان سياست بازان غرب و آمريكا نيز آتش‌بيار اين معركه بوده اند، ‌اما هرچه پيشتر مي‌رويم حوادثي كه اتفاق مي‌افتد، گمان اين دسته از تحليلگران را بيشتر به كرسي حقيقت مي نشاند كه سياست سازان و بازيگران آمريكايي و صهيونيستي خود صحنه‌گردان اين نمايش بوده‌اند؛ اشغال افغانستان و عراق و بازي كردن نقش داروغه منطقه توسط آمريكا و متحدان غربي‌اش به بهانه آن حادثه و به راه انداختن پروپاگانداي اسلام هراسي را مي توان كليدهاي حل اين معما دانست.

آمريكا و سياستمداران جهان استكبار، تا پيش از حادثه يازدهم سپتامبر همواره در رويارويي با ملت هاي مسلمان، با چهره اي مزورانه و رياكارانه عنوان مي كردند كه ما با اسلام دشمني و خصومتي نداريم و تنها با برخي از دولت هاي اسلامي حامي تروريست ها(!) مشكل داريم. آنها نياز به دستاويزي داشتند كه اين نقاب خسته كننده را از صورت خود بردارند و ملت هاي خودشان را هم قانع كنند كه تروريسم از اساس و ريشه‌ي انديشه اسلامي نشأت مي گيرد و چه نشسته ايد كه اين انديشه اينك شمشيرش را به قلب جهان آزاد در نيويورك و به سينه برج هاي دوقلو فرو كرده است. اينگونه بود كه موج تبليغاتي جديدي از سوي رسانه هاي غربي و صهيونيستي عليه اسلام به راه افتاد و اين موج تبليغاتي، كليت اسلام را نشانه گرفته بود.

اگر چنين سابقه و زمينه اي كه گفتيم از حادثه 11 سپتامبر به اين سو رخ نموده نمي بود، آتش زدن قرآن كريم توسط مشتي رجاله غربي بي شخصيت، هرگز غبار آزردگي را به سيماي جهان اسلام نمي نشاند، زيرا قرآن كريم خورشيدي است كه انكار خفاشان شب پرست چيزي از تلألو و محبوبيت آن نمي كاهد و به قول شاعر: كي شود دريا به پوز سگ نجس؟

اما با وجود چنين سابقه و زمينه اي از «اسلام‌هراسي» كه بلندگوهاي تبليغاتي جهان استكباري به راه انداخته اند، خيال خام پختن است كه توطئه قرآن سوزي را كار عده اي هتاك كوته فكر، و كژانديشي يك كشيش ابله بپنداريم و ژست هاي دولتمردان آمريكايي را در مخالفت لفظي با اين عمل جدي بگيريم. آنچه كه دل مسلمين را به خشم مي آورد، توطئه هاي شوم و خواب هاي خامي است كه سياست بازان غربي براي ريشه كن كردن اسلام ديده اند اما همچنان كه خود قرآن كريم نيز تصريح كرده است:

يريدون ليطفئوا نورالله بأفواههم و الله متم نوره و لوكره الكافرون

 آنان مي خواهند نور خدا را با دهانشان خاموش كنند اما خداوند نورش را گسترده مي سازد اگرچه خوشايند كافران نباشد. (سوره صف، آيه8)

 

سه‌شنبه 23 شهريور 1389 - 12:37


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری