دوشنبه 16 تير 1399 - 10:6
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

يادداشت

 

روابط عمومي اداره كل تبليغات اسلامي استان سيستان وبلوچستان

 

رمضان، ماه وزش نسيم مهرخداوندي

 

در آغازين روزهاي ماه ضيافت الهي ، ماه تنزيل قرآن ، ريزش باران وحي ،وزش نسيم مهر خداوندي ، خداوندتبارک وتعالي را سپاس مي گويم که به ما توفيق دادتا درماه رحمت الهي ، ماه مبارک رمضان خدمتتان چندسطري از گفتارگهربار ائمه معصومين(عليهم السلام)وهمچنين نگاشته هايي دروصف ماه ميهماني پروردگارعالم ،ماه رمضان خدمت شما عزيزان وعلاقه مندان تقديم نمايم.

خداوند بزرگ به مقتضاي ربوبيت خود، براي تربيت بشر ورساندن او به کمال شايستة خويش يک سلسله عبادات ووظايف اخلاقي معين فرموده است تا آدمي در ساية عمل به آن عبادات وبه کار بستن وظايف به کمالي که براي آن آفريده شده است، برسد وبهرة خود را از نعمات خداوندي به دست آورد. زيرا مادامي که بشر گرفتار رذيله هاي اخلاقي است وکردارهاي زشت وناروا گريبانگير اوست، نيروهاي معنوي وقواي روحاني او همچنان در مرحلة استعداد باقي مانده وپا به عرصة فعليت نخواهد گذاشت وتا چنين نشود واستعدادها ظهور نکند، به واسطة نداشتن سنخيت با عالم معنا درک آن لذايذ ونعمت ها براي او امکان پذير نخواهد بود.

ماه مبارک رمضان ، فرصت مغتنمي فرا راه انسان قرار مي دهد تا مجموعه ايي از عبادات را به عنوان تکليف انساني بجا آورده ودر پرتو صفاي باطن، نورانيت زمين را نيز فزوني بخشد.

خاکيان در اين ايام وليالي که فاصلة زمين به حداقل خود مي رسد ، آنچنان بال وپر مي گيرند که برتر از ملايک، حضور گرم ذات اقدس پروردگار را نيز حس مي کنند.

همة اين دستاوردها را بايد مديون «روزه» و«امساک» دانست که مهمترين عبادت ماه رمضان است! روزه، ابعاد گوناگوني داردوآثار فراواني از نظر مادي ومعنوي در وجود انسان مي گذارد که از همه مهمتر ، بعداخلاقي وفلسفة تربيتي آن است. از فوايدمهم روزه اين است که روح انسان را «تلطيف» و ارادة انسان را «قوي» وغرايز وي را تعديل مي کند وجريان پالايش درون به مدد ارادة قوي فرد، تحقق مي يابد.

در حقيقت ، بزرگترين فلسفة روزه همين اثر روحاني ومعنوي آن است. انساني که انواع غذاها را در اختيار دارد وهر لحظه تشنه وگرسنه شد به سراغ آن مي رود، همانند درختاني است که پناه ديوارهاي باغ بر لب نهرها مي رويند، اين درختان ناز پرورده، بسيار کم مقاومت وکم دوامند، اگر چند روزي آب از پاي آنها قطع شود، پژمرده مي شوند ومي خشکند. اما درختاني که از لابلاي صخره ها، در دل کوهها وبيابان ها مي رويند، وبا انواع محروميت ها دست به گريبانند، محکم وبا دوام وپر استقامت وسخت جانند!

روزه نيز با روح وجان انسان همين عمل را انجام مي دهد وبا محدوديت هاي موقت به وي مقاومت وقدرت اراده وتوان مبارزه با حوادث سخت مي بخشد وچون غرايز سرکش را کنترل مي کند، نور وصفايي بر قلب انسان است.

از سوي ديگر روزه، يک درس مساوات وبرابري در ميان افراد اجتماع است، با اجراي اين دستور، افراد متمکن هم وضع گرسنگان ومحرومان اجتماع را به طور محسوس در مي يابند وهم با صرفه جويي مي توانند به کمک آنها بشتابند.

همچنين ماه رمضان ، ماه اجتماعات عظيم مردمي وايام تبليغ فرهنگ اسلامي است.

روزه يکي از برنامه هاي مترقي ومتعالي دين مبين اسلام است ،که ضامن سعادت دنيا وآخرت وبهداشت جسم وتزکيه نفس واخلاق وابعاد ديگر خوشبختي انساني است وروزه که بايد آن را يک موهبت بزرگ الهي دانست.

بايداهميت فلسفه وفضايل وحتي آثار بجا مانده آن را از ديدگاه پرفروز عابدان واقعي ، آنان که اين نعمت والا را قدر دانسته وحق آن را درست ادا کرده اند ارزيابي کرد، تا با سرمشق قرار دادن آنها، ما نيز به فيض اکمل برسيم.

حال از بوستان با طراوت ائمه معصومين(عليهم السلام)وچيدن چند شاخه از گفتار گهربارشان ماه پرفضيلت رمضان را از منظر روايات وبيانات ونصايح پربار ائمه(ع)را به نظر شما خواننده محترم مي رسانم.

قال رسول الله(صلي الله عليه وآله وسلم):

انما سمي الرمضان لانه يرمض الذنوب.(ميزان الحکمه،ج 4،ص176)

براستي که رمضان ناميده شدزيرا گناهان را از بين مي برد.

قال ابوجعفر(عليه السلام):

لاتقولوا هذارمضان، ولاذهب رمضان ولاجاءرمضان، فان رمضان اسم من اسماءالله عزوجل لايجيءولايذهب وانما يجي وويذهب الرزائل ولکن قولوا شهررمضان فالشهرالمضاف الي الاسم والاسم اسم الله وهوالشهرالذي انزل فيه القرآن، جعله الله تعالي مثلاً ووعداً وعيداً.(وسائل الشيعه،ج7،ص232)

نگوييد اين رمضان است ونگوييد رمضان رفت ويا آمد، زيرا رمضان نامي از اسماء الله است که نمي رود ونمي آيد که شيء زائل ونابود شدني مي رود ومي آيد،بلکه بگوييد ماه رمضان ، پس ماه را اضافه کنيد در تلفظ به اسم،که اسم، اسم الله بوده، وماه رمضان ماهي است، که قرآن در او نازل شده است، و خداوند آن را مثل وعده ووعيدقرار داده است.

قال رسول الله(صلي الله عليه وآله وسلم):

سمي الرمضان لشده الحر.(بحارالانوار،ج55،ص341)

ناميده شد رمضان بخاطر شدت گرما

رمضان به معناي شدت گرما وتابش آفتاب بررمل... معنا شده است انتخاب چنين واژه اي براستي از دقت نظر ولطافت خاصي برخوردار است چرا که سخن از گداخته شدن وشايدبه تعبيري دگرگون شدن در زير آفتاب گرم وتحمل ضربات بي امانش، زيرا که رمضان ماه تحمل شدائد وعطش مي باشد.

وعطش ديگر حاصل از نفس سرکشي که پيوسته مي گدازد وسوزشش براستي جبران ناپذير است.

 فلسفه روزه

حديث:عن هشام بن الحکم قال:سالت اباعبدالله(ع)عن عله الصيام، اماالعله في الصيام ليستوي به الغني والفقير، وذلک لان الغني لم يکن ليجدمس الجوع فيرحم الفقير، لان الغني کلما ارادشيئاً قدرعليه، فارادالله عزوجل يستوي بين خلقه وان يذيق الغني مس الجوع والالم، ليرق علي الضعيف ويرحم الجائع. (بحارالانوار،ج93،ص371)

ترجمه:ازهشام بن حکم است که گفت:ازاباعبدالله(ع) سؤال کردم درباره علت روزه، فرمود: اما علت روزه بدان سبب است که فقير وغني در يک سطح شوند زيرا غني درد گرسنگي را نچشيده است تا به فقير رحم کند زيرا غني هرگاه چيزي را بخواهد توانايي آن را دارد. پس خداوند عزوجل به اين وسيله خواست که بين آفريده هايش و بندگانش برابري کند وحس گرسنگي ودرد را به غني بچشاند، تا دلش بر ضعيفان به رحم آيد وبر انسان گرسنه مهرباني کند.

حديث:في خطبه فاطمه صلوات الله عليها في امرفدک:

...فرض الله الصيام تثبيتاً للاخلاص(بحارالانوار،ج93،ص368)

ترجمه:درخطبه حضرت فاطمه صلوات الله عليها درباره امرفدک:... خداوند روزه را براي تثبيت اخلاص واجب کرد.

حديث:حضرت علي(عليه السلام)فرمودند: يکي از يهوديان خدمت رسول خدا(ص) رسيد.وازمسائلي پرسش کرد يکي از پرسش ها اين بود، اگربپرسند: به چه دليلي خداوند روزه را براي امت تو 30روز قرارداده، وبر امم ديگر بيش از اين؟ پيامبر فرمودند: به دليل اينکه آدم وقتي از درخت(ممنوعه)خورد. 30روز در بدنش باقي بود. پس خداوند بر فرزندان او 30روز گرسنگي وتشنگي را واجب کرد وکسيکه روزه اش را افطار ميکند فضلي است از جانب خداوند بر بندگانش، وآدم هم اينگونه بود. پس خداوند بر امت من واجب کرد، پس اين آيه را تلاوت کردند:کتب عليکم الصيام...درروزهاي معدود ومعين.

يهودي گفت:اي محمد راست گفتي. پس پاداش فرد روزه دار چيست؟ پيامبر(ص)فرمودند: هيچ مؤمني نيست که ماه رمضان را فقط به حساب خدا روزه بگيرد مگر اينکه خداوند 7خصلت براي او واجب کند. 1- اينکه حرام را از بدنش ذوب مي کند2 – او را به رحمت خدا نزديک مي کند3 – به تحقيق مي پوشاند گناه واشتباه پدرش، حضرت آدم را  4 – خداوند سکرات مرگ را بر او آسان مي کند 5 – از گرسنگي وتشنگي روز قيامت خداوند او را در امان مي دارد 6 – خداوند به او برات از آتش را عطا مي کند 7 – واز طيبات بهشت بر او مي خوراند.(بحارالانوار،ج93،ص369)

با بينشي صحيح وژرف در اعمال عبادي انسان به نکات ظريفي برخورد مي کند که جز مصلحت وخيرانديشي در قوانين الهي چيز ديگري نمي بيند. روزه يکي از جمله اعمال عبادي است که هم جنبة فردي وهم جنبة اجتماعي آن انسان را به تفکر وا مي دارد که چگونه ساعاتي امساک از خوردن وآشاميدن، آثاري بس ارزنده بنا به قول ائمه اطهار(عليهم السلام)دارد؟! فلسفه چند ساعت نخوردن در ايام معدود ومعين با ساعاتي مشخص چيست که اينگونه بندگان را منضبط، حق شناس ومطيع مي سازد. واز طرفي غني وفقير را ملزم به اين کار مي کند تا شايد اقشار مرفه جامعه بناچار به سختي زندگي فقرا پي ببرند وفرصت خوبي است تا آنها لمس کنند تشنگي وگرسنگي که قشر ضعيف جامعه در طي سال مدام تحمل مي کنند وبه فکر چاره اي باشندواز سوي ديگر انسانها درجة اخلاص خود را محک مي زنند تا در گذر يک سال(که درپيش دارند) اين درجه تنظيم شده ورنگ نبازد. ومي تواند نردبان قرب باشد که بندگان در اين ضيافت از يکديگر سبقت مي گيرند تا آراسته تر در محضر خداي سبحان حاضر شوند وحظ کافي را ببرند.

مؤمن فرصت مناسب وطلايي را نياز دارد تا«يرمض الذنوب» شودواز پلکان ترقي سبک بال بالا رود وتوشه اي براي سپري کردن يک سال خود به نحو نيکويي کسب کند.انشاالله

 

(مطالب نوشته شده برگرفته ازره توشةراهيان نور«رمضان تجلي معبود»)

 

سيدعلي فاطمي نصرالهي

 روابط عمومي اداره تبليغات اسلامي سراوان

 

 

دوشنبه 25 مرداد 1389 - 10:30


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری