پنجشنبه 19 تير 1399 - 10:35
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

نظام پيشنهادات

 

روابط عمومي اداره كل تبليغات اسلامي استان كردستان

 

راهكارهاي ارتقاي نظام اداري

 

روابط و مقررات‌ سازمان‌ براي‌ ايجاد نظم‌ و همنوا كردن‌ عمليات‌ سازمان‌ ضروري‌ است. ولي‌ گاهي‌ اوقات‌ ضوابط‌ و مقررات‌ منشأ بروز تخلف‌ مي‌شود و آن‌ زماني‌ است‌ كه‌ ضوابط‌ و مقررات‌ ناقص‌ اجرا و يا براي‌ عده‌اي‌ اعمال‌ و براي‌ عده‌اي‌ ديگر ناديده‌ گرفته‌ شود. براين‌ اساس‌ قوانين‌ و مقررات‌ كه‌ در سازمان‌ و جامعه‌ براي‌ حل‌ مشكلات‌ و سالم‌سازي‌ محيط‌ تدوين‌ مي‌شود اگر خوب‌ اجرا نشود مشكل‌ساز خواهد شد و اين‌ موضوع‌ به‌خاطر اين‌ است‌ كه‌ وقتي‌ براي‌ عده‌اي‌ مقررات‌ و ضوابط‌ درست‌ اجرا نگرديد اين‌ دسته‌ افراد احساس‌ بي‌عدالتي‌ و تبعيض‌ كرده‌ و سعي‌ در برقراري‌ تعادل‌ و جبران‌ نارسائيها و كم‌توجهي‌ مديريت‌ در اين‌ زمينه‌ مي‌كنند.

• آنچه كاركنان را تشويق مي كند كه بيشتر تلاش كنند،به طورنزديك بستگي به رفاه شخصي و مسائل رفاهي کارکنان دارد

•  انگيزش حالتي در افراد است که آنان را به انجام رفتار وعمل خاصي متمايل مي سازد. بحث وبررسي در خصوص ارضاي نيازها وعوامل دلگرمي و اثربخشي بيشتر کارکنان وايجاد محيط صميمي و پرجاذبه براي آنان در محيط هاي سازماني توجه هر فرد دلسوز به را به خود معطوف مي دارد . چرا که با تلاش وهمفکري و هماهنگي است که مي توان بطور طبيعي اميدوار بود از طريق اعمال يک مديريت صحيح و علمي،  سازمان واقعا در جهت توسعه وپيشرفت، قدمهاي اساسي بردارد

چرا و چگونه پاره اي موارد ازطريق ايجاد انگيزش وارضاي نيازهاي منطقي ومعقول کارکنان در دلبستگي به کار و بالا بردن روحيه آنها تاثير مثبت حاصل شده و يا بالعکس در اثر کم توجهي تا چه حد در روحيه وانگيزه افراد اثر سوء گذاشته است؟

افزايش بهره‌وري سازمان و توسعه روزافزون آن، مستلزم رشد و بهره‌وري كاركنان و نيز تقويت نيروي انگيزش آنان مي‌باشد. برخي انديشمندان دانش مديريت، از انگيزش به عنوان موتور محرك يا نيروي پيش‌برنده انسان، يادكرده‌اند.

•    تمهيدات ادامه تحصيل کليه کارکنان در رشته تحصيلي متناسب با شغل آنان تا بالاترين درجات تحصيلي نيز تأثير بسزايي در انگيزش نيروي انساني خواهد داشت. سطح تحصيلي بالاتر کارکنان، کارآيي آنان را افزايش داده و علاقه به کار و انگيزه در کارکنان جهت احساس مالکيت در کار و اينکه امور اداره را همچون امور شخصي خود تلقي نموده و به آن بها دهند نيز ايجاد مي گردد

چگونگي و روش هاي اجرايي ادامه تحصيل کارکنان نيز از اهميت بسزايي برخوردار مي باشد. در صورتي که روش هايي طراحي شود که در آن تبعيض بين کارکنان به چشم بخورد مطمئنا نتيجه عکس داشته و کاهش انگيزه نيروي انساني را به دنبال خواهد داشت.

•    از ديگر عوامل تأثير گذار در افزايش رضايت مندي و بهره وري  کارکنان، مطلوبيت محيط کاري و رفتار مطلوب همکاران مي باشد، که البته از درجه اهميت کمي برخوردار است

نتيجه:

ميتوان نتيجه گرفت که توجه به عوامل انگيزشي کارکنان و نيازهاي آنها و توجه به
تفاوت هاي فردي هر يک از کارکنان يکي از مهم ترين عواملي است که در بهره وري نيروي انساني مي توان به آن دست يافت ويکي از شرايط مهم و اساسي براي رسيدن به هدف در هر کاري برانگيختن و ايجاد انگيزه درافرادي است که آن کار را انجام مي دهند . عوامل متعددي در انگيزه کاري پايين در سازمانها وجود دارند و به همين دليل مديريت بدنبال راهها و تکنيک هايي بايد باشد که بتواند انگيزه هاي کارکنان خود را افزايش دهد .
همچنين بايد اقدامات مؤثر در نگهداري و پويايي نيروي انساني كه نهايتاً به بهسازي آن منجر مي‌شود، صورت‌گيرد و مديريت براي‌پرورش توانائي‌ها، ايجادانگيزش، افزايش روحيه و تعهد به اهداف، مشاركت دادن كاركنان در تصميم‌گيريها و همچنين مشكل‌گشائي افراد و سالم‌سازي جوّ سازمان، وقت كافي اختصاص دهد تا توانائي و اثربخشي منابع توسعه يابد.

راه حل ها:

نيروي انساني رکن اصلي و بنياني تشکيل دهنده سازمان است که با تربيت صحيح و هدايت آن، مي توان جامعه اي هدفمند و محيط کاري سالم را به وجود آورد. جهت دست يافتن به اين مهم، وجود مديريتي توانا و آگاه نسبت به دانش مديريت و مسائل روز دنيا از اهميت به سزايي برخوردار است.
همانطور که در ادبيات مديريت بيان شده هر فرد براي انجام فعاليت به دو عامل اصلي دانش و انگيزه نياز دارد که در پرتو برخورداري از اين دو عامل مي توان انجام موفق هر فعاليت هدفمندي را پيش بيني کرد .

۱- پيشنهاد مي گردد شرح وظايف هر شغل و پست سازماني طي فرآيند مهندسي مجدد، اصلاح و به کارکنان تفهيم گردد تا هر يک از کارکنان با وظايف خود به طور دقيق آشنا شوند. پس از اين مرحله استاندارد هر يک از کارها تهيه و تعيين و تدوين گردد.

۲- در خصوص پاداش ها و تشويقات، پيشنهاد مي گردد عوامل و موضوعاتي که مي تواند منجر به تشويق و پاداش کارکنان شود، به دقت بررسي و تدوين گردد و در صورتي که هر يک از کارکنان عوامل مورد نظر را به درستي به انجام برسانند، مورد تشويق واقع شوند .
۳- پيشنهاد مي شود براي کليه کارکنان در کليه سطوح و پست هاي سازماني، امکان ادامه تحصيل در سطح بالاتر، بدون هر گونه تبعيض برقرار و سهميه ويژه اي در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي به اين امر اختصاص يابد. همچنين مجوز مرخصي و مأموريت آموزشي و تقبل کامل هزينه تحصيلي آن دسته از کارکناني که در دانشگا ه ها پذيرفته شده اند نيز برقرار شود.
4- به کارکنان در انجام امور قسمت خود آزادي عمل داده شود.منظور از آزادي عمل ، فکر کردن و عمل نمودن در مورد حيطه کاري خود مي باشد. در اين صورت کارکنان احساس رضايت مي کنند و با انگيزه مضاعف از کار خود ابراز خشنودي مي نمايند.
5- پيشنهاد ديگر رعايت اصل شايسته سالاري مي باشد. شايسته سالاري را مي توان انتخاب بهترين ها در مناسب ترين جايگاه تعريف کرد.سازمان بايد با معيارهاي منطقي و علمي بدنبال شايسته شناسي و بعد شايسته گماري ، و در آينده شايسته پروري نمايد.
باتوجه به مطالب ارائه شده و باتوجه به اهميت نيروي انساني براي همه سازمان، لازم است اين مسئله مورد توجه خاص قرارگيرد و با اعمال سياستهاي لازم براي افزايش  کارآمدي كاركنان، شاهد شكوفائي هرچه بيشتر پرسنل و سازمان در راستاي نيل به اهداف آن باشيم.

6-توجه به تمايل و خواست مستخدم مبني بر بازنشستگي پيش از موعد.   
7- فراهم نمودن زمينه  بازنشستگي پيش از موعد برخي نيروهاي ناكارامد و متخصص  با دادن امتياز (پنج تا 10 سال سنوات ارفاقي) وبجاي آنان جذب افراد متخصص با تحصيلات عالي و جوان


 

  طالب محموديان

كارشناس  فرهنگي  تبليغات اسلامي  سقز 

 

 

 

 

سه‌شنبه 29 تير 1389 - 12:41


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری