يكشنبه 22 تير 1399 - 21:45
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

گزارش

 

سازمان تبليغات اسلامي

 

ليست كتاب هاي بالاي پنج چاپ انتشارات سوره مهر88

 

 

عنـــــــــــــــــــوان

مترجم/ نويسنده

نوبت چاپ

 

موضوع

دفتر مربوطه

1        

دا ـ جلد سخت (نهال ـ نوري)

سيده زهرا حسيني

100

خاطرات

هنر مقاومت

2        

فرمانده من

گروه مؤلفان

40

خاطرات

هنر مقاومت

3        

من او ـ جلد سخت

رضا اميرخاني

32

داستان

آفرينش‌هاي ادبي

4        

ارميا (جلد سخت)

رضا اميرخاني

21

داستان

آفرينش‌هاي ادبي

5        

حماسه ياسين

سيدمحمد انجوري‌نژاد

21

خاطرات

هنرمقاومت

6        

خاطرات بابانظر ـ جلد سخت

سيد حسين بيضايي

مصطفي رحيمي

20

جنگ

هنر مقاومت

7        

رفاقت به سبك تانك

داوود امريان

19

داستان

هنر مقاومت

8        

اگر بابا بميرد

محمدرضا سرشار

18

داستان

آفرينش‌هاي ادبي

9        

پا به پاي باران

بهبودي – سرهنگي

18

خاطرات

هنر مقاومت

10     

در كمين گل سرخ

محسن مومني

18

خاطرات

آفرينش هاي ادبي

11     

نامه‌هاي فهيمه

عليرضا كمري

17

نامه‌ها

هنرمقاومت

12     

اصيل‌آباد

محمدرضا سرشار

16

داستان

سوره مهر

13     

داستان‌هاي شهر جنگي(جلد سخت)

حبيب احمدزاده

16

داستان

هنر مقاومت

14     

فرزندان ايرانيم

داوود اميريان

16

خاطرات

هنر مقاومت

15     

من و كتاب

دفتر برنامه‌ريزي

16

كتاب و مواد خواندني

سوره مهر

16     

جايزه

محمدرضا سرشار

15

داستان

آفرينش‌هاي ادبي

17     

گرداب سكندر

محمدرضا سرشار

15

داستان

آفرينش‌هاي ادبي

18     

از تخلستان تا خيابان

علي‌رضا قزوه

14

شعر

آفرينش‌هاي ادبي

19     

آقاي شهردار

داوود اميريان

14

جنگ

هنر مقاومت

20     

پاوه سرخ

داوود بختياري دانشور

14

جنگ

هنر مقاومت

21     

خاطرات عزت‌شاهي

محسن كاظمي

14

خاطرات

ادبيات انقلاب

22     

سفر به گراي 270 درجه

احمد دهقان

14

داستان

آفرينش‌هاي ادبي

23     

شطرنج با ماشين قيامت

حبيب احمدزاده

14

داستان

آفرينش‌هاي ادبي

24     

معلم فراري

رحيم مخدومي

14

جنگ

هنر مقاومت

25     

گريه هاي امپراطور

فاضل  نظري

13

شعر

آفرينش‌هاي ادبي

26     

من مي‌گويم شما بگرييد

عليرضا قزوه

13

شعر

آفرينش‌هاي ادبي

27     

ناگفته‌هاي جنگ

احمد دهقان

13

جنگ

هنر مقاومت

28     

احمد احمد ـ جلد سخت

محسن كاظمي

12

خاطرات

ادبيات انقلاب

29     

تكه‌اي از آسمان

حسين فتاحي

12

جنگ

هنر مقاومت

30     

خاطرات مرضيه حديدچي (دباغ)

محسن كاظمي

12

خاطرات

ادبيات انقلاب

31     

مدال و مرخصي

هدايت‌ااه بهبودي

12

جنگ

هنر مقاومت

32     

پرواز سفيد

داوود بختياري

11

خاطرات جنگ

هنرمقاومت

33     

حرمان هور

علي‌رضا كمري

11

خاطرات

هنر مقاومت

34     

هفت روز آخر

محمدرضا بايرامي

11

خاطرات

هنر مقاومت

35     

اقليت

فاضل نظري

10

شعر

آفرينش‌هاي ادبي

36     

آنجا كه خانه‌ام نيست

محمدرضا سرشار

10

داستان

سوره مهر

37     

آن‌ها

فاضل نظري

10

شعر

آفرينش‌هاي ادبي

38     

پروانه در چراغاني

مرجان فولادوند

10

زندگي‌نامه

هنرمقاومت

39     

جنگ پابرهنه

رحيم مخدومي

10

جنگ

هنر مقاومت

40     

خرمشهر كو جهان‌آرا (بانوي ماه 5)

مرتضي سرهنگي و هدايت‌الله بهبودي

10

سرگذشتنامه

سوره مهر

41     

دسته يك‌ـ جلد سخت

اصغر كاظمي

10

جنگ

هنر مقاومت

42     

مهاجر كوچك

محمدرضا سرشار

10

داستان

آفرينش‌هاي ادبي

43     

باغ انگور باغ سيب باغ آيينه ‌(بانوي ماه ٤)

مرتضي سرهنگي و احد گودرزياني

9

سرگذشتنامه

سوره مهر

44     

چكامه‌هايي در شيوه‌هاي عزاداري

سيد احمئ خاتمي

9

سوگواريها

سوره مهر

45     

دشت شقايق‌ها

محمدرضا بايرامي

9

جنگ

هنر مقاومت

46     

زنده‌باد كميل

محسن مطلق

9

خاطرات

هنر مقاومت

47     

سفر بر مدار مهتاب (بانوي ماه 3)

مرتضي سرهنگي و هدايت‌الله بهبودي

9

سرگذشتنامه

سوره مهر

48     

غروب آبي رود

جهانگير خسروشاهي

9

زندگي‌نامه شهيد

آفرينش‌هاي ادبي

49     

مرتضي آيينه زندگي‌ام بود (بانوي ماه 2)

مرتضي سرهنگي

‌هدايت‌الله بهبودي

9

جنگ

سوره مهر

50     

نيمه پنهان يك اسطوره (بانوي ماه ١)

احد گودرزياني

9

سرگذشت‌نامه

سوره مهر

51     

هستم اگر مي‌روم

محمدرضا سرشار

9

داستان

آفرينش‌هاي ادبي

52     

همپاي صاعقه

حسين بهزاد-گلعلي بابايي

9

جنگ

هنر مقاومت

53     

روزهاي آخر

احمد دهقان

8

خاطرات

هنر مقاومت

54     

كنار رود خين

اشرف‌السادات مساوات (سيستاني)

8

خاطرات

هنر مقاومت

55     

مرد نخستين

محموداكبرزاده

8

زندگي‌نامه

آفرينش‌هاي ادبي

56     

نبرد درالوگ

محمود جوانبخت

8

خاطرات

هنر مقاومت

57     

يكشنبه آخر

معصومه رامهرمزي

8

خاطرات

هنر مقاومت

58     

با كاروان نيزه

عليرضا قزوه

7

شعر

آفرينش‌هاي ادبي

59     

براده‌ها

سيد حسن حسيني

7

طنز

آفرينش‌هاي ادبي

60     

پاييز59

سيده رقيه مير ابولقاسمي

7

خاطرات جنگ

هنرمقاومت

61     

تأملي ديگر در باب داستان

محسن سليماني

7

داستان

‌نويسي

آفرينش‌هاي ادبي

62     

چزابه

فتح‌ا... جعفري

7

خاطرات

هنرمقاومت

63     

دشت عباس

شهيد محمدرضا خليلي

7

خاطرات جنگ

هنر مقاومت

64     

فرمانده جديد

حسين نيري

7

زندگي‌نامه شهيد

هنرمقاومت

65     

فرمانده شهر

داوود بختياري دانشور

7

جنگ

هنر مقاومت

66     

فوتبال و جنگ

محمود جوانبخت

7

جنگ

هنر مقاومت

67     

قصه‌هاي ببر

محمدرضا سرشار

7

داستان

آفرينش‌هاي ادبي

68     

كوه مرا صدا زد

محمدرضا بايرامي

7

داستان

آفرينش‌هاي ادبي

69     

لبخند مسيح

سارا عرفاني

7

رمان

آفرينش‌هاي ادبي

70     

مردي با چفيه سفيد

اصغر فكور

7

داستان

هنر مقاومت

71     

مسافر

داوودبختياري

7

خاطرات جنگ

هنرمقاومت

72     

نامه‌هاي دلتنگي 7

علي شيرازي

7

خاطرات

هنرمقاومت

73     

نوشداروي طرح ژنريك

سيدحسن حسيني

7

شعر

آفرينش‌هاي ادبي

74     

نوني صفر

سيد حسن شكري

7

خاطرات

هنر مقاومت

75     

حمام روح

سيد حسن حسيني

6

شعر

آفرينش‌هاي ادبي

76     

خانه كوچك زندگي بزرگ (بانوي ماه6)

مرتضي سرهنگي

6

گفتگو با همسر شهيد

سوره مهر

77     

زندگي در مه

يعقوب مرادي

6

خاطرات جنگ

هنر مقاومت

78     

سنگ اندازان غار كبود

داوود غفارزادگان

6

داستان

ادبيات انقلاب

79     

غريبه

داوود بختياري دانشور

6

جنگ

هنر مقاومت

80     

فال خون

داوود غفارزادگان

6

داستان

آفرينش‌هاي ادبي

81     

اسير كوچك

حسين نيري

5

خاطرات جنگ

هنرمقاومت

82     

اي كاش گل سرخ نبود

منيژه آرمين

5

داستان

آفرينش‌هاي ادبي

83     

پنهان زير باران

سيدقاسم ياحسيني

5

خاطرات

هنرمقاومت

84     

جاده‌هاي سربي

محمدمهدي بهداروند

5

خاطرات

هنر مقاومت

85     

جنگ دوست‌داشتني-جلد سخت

سعيد تاجيك

5

خاطرات

هنر مقاومت

86     

چه كسي ماشه را مي‌كشد

رحيم مخدومي

5

زندگي‌نامه

هنرمقاومت

87     

خاطرات فاطمه‌آباد

محمدرضا محمدي‌پاشاك

5

جنگ

هنر مقاومت

88     

خاطرات يك سرباز

كمال شكوفه

5

خاطرات

هنر مقاومت

89     

در كوچه‌هاي خرمشهر

عبدالرسول رضاگاه

5

خاطرات جنگ

هنرمقاومت

90     

رجعت سرخ ستاره

علي معلم دامغاني

5

شعر

آفرينش‌هاي ادبي

91     

روزي مردي برخاست

محمدرضا محمدي‌پاشاك

5

زندگي‌نامه

آفرينش‌هاي ادبي

92     

سه دختر گل‌فروش

مجيد قيصري

5

داستان

آفرينش‌هاي ادبي

93     

شب و قلندر

منيژه آرمين

5

داستان

آفرينش‌هاي ادبي

94     

طلسم سنگ

سيدحسن حسيني

5

 

آفرينش‌هاي ادبي

95     

گردان 4 نفره

احمد دهقان

5

قصه

آفرينش‌هاي ادبي

96     

هم‌صدا با حلق اسماعيل

سيد حسن حسيني

5

شعر

آفرينش‌هاي ادبي

97     

همه چيز درباره جنگ

مرتضي سرهنگي

5

جنگ

هنر مقاومت

98     

يادداشت‌هاي سوسنگرد

غلامرضا صادق زاده

5

خاطرات

هنرمقاومت

99     

يك دريا ستاره

سيد قاسم ياحسيني

5

خاطرات

هنر مقاومت

 

 

سه‌شنبه 8 تير 1389 - 13:21


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری