سه‌شنبه 24 تير 1399 - 17:58
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

ريحانه فتحي ثاني

 

فصلنامه مطالعات معنوي منتشر شد

 

نخستين پيش شماره فصل‌نامه معنوي، الهياتي و انتقادي پژوهشكده باقرالعلوم (ع) وابسته به سازمان تبليغات اسلامي، منتشر شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان تبليغات اسلامي، فصل‌نامه مطالعات معنوي در شش بخش به نقد علمي آرا و آثار تأثيرگذار معاصر در قلمرو بررسي و نقد آراي معنوي مي‌پردازد.

سردبير اين فصلنامه، محمدحسين كياني؛ در بخش سرمقاله با اشاره به ضرورت پرداخت به مطالعات معنوي در كشور، آورده است:

«مطالعات معنوي تلاش مي‌كند تا ديباچه‌اي براي مطالعه در حوزه معنوي باشد؛ مطالعه‌اي كه به طور اخص به بررسي هر جهان‌بيني و ايدئولوژي معاصري مي‌پردازد كه مدعي ايجاد و ظهور هر نوع معنويت بي‌سابقه‌اي است و به طول كلي، به پژوهش در باب انواع و اقسام مباحث مرتبط با معنويت مي‌پردازد.»

مطالعات معنوي براي نيل به معنويت و سعادت حقيقي كه همانا از آن به عنوان يكي از مهم‌ترين اهداف خود ياد كرده، در ابتداي خود دست محمدهادي طلعتي را فشرده است.

اين صاحب قلم در مقاله «رهيافت‌هاي معناگرايانه در اومانيسم مسيحي و اومانيسم سكولار» با تعريف و تشريح انواع اومانيسم، به رهيافت‌هاي مختلف معناگرايانه در اومانيسم مسيحي و سكولار از منظر تئوريسين‌هاي برجسته جهان، مي‌پردازد.

اين نويسنده در بخش تأملي بر رهيافت‌هاي معناگرايانه اومانيسم مسيحي، اومانيسم سكولار از منظر انسان‌گرايي ديني اسلام، مي‌نويسد:

«بحث معنويت‌گرايي اومانيستي ارتباطي وثيق با مباحث هستي‌شناسي و معرفت‌شناسي مي‌يابد. بايد انسان در جهان هستي، حد خود را بشناسد و ربط و نسبت خود را با ساير موجودات در نظر آورد تا بتواند با بينشي دقيق در مسير كمال گام بردارد. از ديدگاه اسلام نيز انسان در عين اين كه از كمالات ويژه‌اي برخوردار است، اما با ضعف‌هايي نيز روبه‌روست كه بايد آن‌ها را نيز مدنظر قرار دهد.

در مقام دوم؛ نقش جنبش‌هاي معنوي نو ظهور در جنگ نرم، حميدرضا مظاهري به بررسي شورش‌هاي خياباني بعد از انتخابات سال 88، پرداخته است. وي در اين نوشتار سعي دارد پاسخگوي سؤالاتي همچون «آيا جنبش‌هاي معنوي نو ظهور در جنگ نرم عليه نظام جمهوري اسلامي ايران نقش و كاركردي دارند؟» و «آنچه به نام اديان جديد يا جنبش‌هاي معنوي نو پديد در كشور ما گسترش مي‌يابد چيست و چه پيامدهايي دارد؟» باشد.

وي در پايان مقاله خود به اين نتيجه رسيده كه يكي از مهم‌ترين ابزارهاي جنگ نرم، جنبش‌هاي معنوي نو پديد است كه مي‌توانند با ايجاد تغييراتي در فرهنگ ديني، فرهنگ سياسي پشتوانه نظامي جمهوري اسلامي را دگرگون كنند، از اين روي براي حفظ نظام و پاسداري از كيان ملي لازم است روند رو به گسترش  آن‌ها در كشور مهار شود، بررسي نظريه اعتقادي اكنكار» عنوان مقاله سوم مطالعات معنوي است كه محمدحسين كياني با توضيح و تفسير اكنكار از منظرهاي گوناگون و چگونگي ارتباط آن با ديگر اديان، در پايان نوشته است: مكتب اكنكار به سبب اين همه ادعاهايي كه همه براي بزرگ جلوه دادن تعاليم خود بر ديگران اديان است و بدون آوردن هيچگونه دليل پسنديده‌اي نمي‌تواند در ميان پيروان ديگر اديان، اعتمادسازي كند و آنان را به سمت خود جلب كند».

همچنين، وي تنها تبليغ سفر روح، فقدان معنويت دوره معاصر را براي حل مشكلات انسان دوره كنوني كافي ندانسته است.

آزاده مدني ديگر نويسنده‌ اين فصلنامه در مقاله «انسان عارف يا انسان خود محور» به نقد زندگي و آراي اشو با تأكيد بر ايده انسان كامل پرداخته است و در دو تأييد وي تنها بر پايه مطالب منتشر شده از او مدد گرفته و نه شايعات و اخبار زندگي‌اش.

در اين مقاله به بحث انسان كامل در ميان آراي او بيشتر توجه شده است وي در پايان نشر خود‌ آورده است:

«اشو نيز از خدا بسيار نام مي‌برد، اما خداي او تعريفي خاص ندارد و مفهوم چندان مشخصي نيست. خداي او نقش چنداني در هدايت بشر ندارد و كسي نيز در گمراه كردن بشر تلاشي نمي‌كند.»

و در جاي ديگر هم گفته است:

«او در هيچ جاي آثار خود، به اين نكته اشاره نمي‌كند كه اگر بنا به ادعاي او انديشه‌هاي بودا، مسيح (ع)، محمد (ص) و... بعد از زمان حياتشان كارايي خود را از دست مي‌دهند، به چه دليل، انديشه‌هاي خود او ممكن است تا قرن‌ها شراب شورش به بار آورد!!»

در پايان، محمدجواد رودگر در مقاله «آزادي معنوي» هم مفاهيم و مباني آزادي و پس اقسام آزادي را بررسي مي‌كند و آنگاه آزادي معنوي بر اساس آيات و احاديث را مورد كاوش و پردازش قرار دهد.

وي در بخش ديگر مقاله از عوامل و موانع آزادي معنوي در اسلام بحث مي‌كند كه «دين» و «شريعت» منبع اصلي آن‌هاست و از ديدگاه عالمان و حكيمان الهي هم بر اساس اشعارشان مقوله آزادي، تحليل و ارزيابي مي‌كند.

نخستين پيش شماره فصلنامه معنوي، الهياتي و انتقادي مطالعات معنوي از سوي پژوهشكده باقرالعلوم (ع) وابسته به سازمان تبليغات اسلامي، منتشر شد.

 

دوشنبه 7 تير 1389 - 10:2


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری