يكشنبه 22 تير 1399 - 21:27
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

گزارش

 

ريحانه فتحي ثاني

 

كتاب‌هاي چاپ اولي اميركبير در حوزه تاريخ

 

 

1. تاريخ امپراتوري ايران

نويسنده: ليندزي آلن

مترجم: عيسي عبدي

تعداد صفحات: 366

بها: 000/70

كتاب حاضر درواقع نگاهي تازه به تاريخ فرهنگي و سياسي هخامنشيان است. بررسي سلسلة شاهان، رويدادهاي درباري و همچنين ارزيابي آثار فرهنگ مادي، هنر و معماري عصر در كانون توجه مؤلف است. نويسنده به زمينة برآمدن پادشاهي هخامنشيان تا براندازي آن توسط اسكندر فاتح مي‌پردازد.

 

2. ايران در اوايل عهد ايلخانان

نويسنده: جورج لين

مترجم: سيد ابوالفضل رضوي

تعداد صفحات: 472

بها: 000/100

در نگاه مؤلف كتاب دهه‌‌هاي آغازين حكومت ايلخانان، دگرگوني‌هايي را در جامعة ايراني ايجاد كرد كه در دوران اسلامي بي‌سابقه بود. در قرن هفتم هجري، عصري كه اصطلاحاً دورة فاجعه ناميده شده است، ايران به‌عنوان يك كانون فكري و فرهنگي در سطح منطقه ظاهر شد و نقش سياسي پررنگي را در غرب آسيا برعهده گرفت. در پي غارتگري‌هاي اسلاف هولاكو، ورود وي به ايران نه به‌عنوان يك فاتح بلكه به‌عنوان يك منجي قلمداد مي‌شد و با استقبال عمومي همراه بود.

3. شهر، سياست و اقتصاد در دوره ايلخانان

نويسنده: سيد ابوالفضل رضوي

تعداد صفحات: 480

بها: 000/85

پژوهش‌هايي كه پيرامون اوضاع سياسي و اقتصادي عصر ايلخانان صورت گرفته، اغلب با رويكرد پيشيني و تحت تأثير عملكرد مغول‌ها در دوران تهاجم، عهد ايلخاني را عصر انحطاط حيات اقتصادي ـ اجتماعي مي‌دانند و معمولاً با رهيافت سياسي و نظامي صرف به تحولات اين عصر مي‌نگرند. اين اثر با در نظر داشتن تأثير دوران هجوم مغول بر چگونگي ساختار حيات شهري عصر ايلخانان، ميان دوره هجوم و عصر حكومت‌گري مغول‌ها فرق مي‌گذارد و وجوه ساختاري شهر، سياست و اقتصاد را در پرتو ملاحظات خاص عهد ايلخانان بررسي مي‌نمايد.

 

4. شرق (گزيدۀ مطبوعات ايران/ 10)

نويسنده: سيدفريد قاسمي

تعداد صفحات: 121

بها: 000/16

در اين كتاب با تاريخچه و گردانندگان نشرية شرق و نيز برگزيده‌اي از مطالب آن آشنا مي‌شويم.

 

5. مردم‌شناسي (گزيدۀ مطبوعات ايران/ 13)

نويسنده: سيدفريد قاسمي

تعداد صفحات: 151

بها: 000/17

در اين كتاب با تاريخچه و گردانندگان نشرية مردم‌شناسي و نيز برگزيده‌اي از مطالب آن آشنا مي‌شويم.

6. تقدم (گزيدۀ مطبوعات ايران/ 11)

نويسنده: سيدفريد قاسمي

تعداد صفحات: 128

بها: 000/16

در اين كتاب با تاريخچه و گردانندگان نشرية تقدم و نيز برگزيده‌اي از مطالب آن آشنا مي‌شويم.

 

7. خورشيد ايران (گزيدۀ مطبوعات ايران/ 12)

نويسنده: سيدفريد قاسمي

تعداد صفحات: 132

بها: 000/16

در اين كتاب با تاريخچه و گردانندگان خورشيد ايران و نيز برگزيده‌اي از مطالب آن آشنا مي‌شويم.

 

8. سفري به دربار سلطان صاحبقران (گزيدة سفرنامه‌ها 1)

تلخيص: محمدعلي علومي

تعداد صفحات: 152

بها: 000/17

دولت پروس و آلمان، در سال 1859 ميلادي كه كمابيش مقارن با اواسط سلطنت ناصرالدين شاه بود، هيئتي را به سرپرستي «بارون مينوتولي» به ايران اعزام كرد ضمن ايجاد سفارت پروس در ايران، روابط و مناسبات اقتصادي و سياسي ميان ايران و آلمان را برقرار كنند.

دكتر «هنريش بروگش» نيز به عنوان مستشار، همراه اعضاي سفارت بود. او كه نويسندۀ اين سفرنامه است، در اصل استاد دانشگاه برلين و يكي از بزرگ‌ترين شرق‌شناسان روزگار خود بود.

 

9. سفرنامة دكتر پولاك (گزيدة سفرنامه‌ها 2)

تلخيص: محمدعلي علومي

تعداد صفحات: 133

بها: 000/17

دكتر ادوارد پولاك، كه در يك دوره از زندگي خود، طبيب خاص ناصرالدين‌شاه بود، ويژگي‌هايي دارد كه كتاب او را ممتاز و متمايز از بسياري كتاب‌هاي ديگر از اين نوع مي‌سازد.

دكتر پولاك ذهني روشمند، جزئي‌نگر و تحليلي داشت. هرچه را كه در دربار شاه مشهور قاجار و يا در زندگي ديگر مردم مي‌ديد، به سرعت رده‌بندي و تقسيم مي‌كرد و درعين‌حال، بينشي طنزآميز نيز داشت.

 

10. انديشة ايرانشهري در عصر اسلامي

نويسنده: تقي رستم‌وندي

تعداد صفحات: 484

بها: 000/85

كتاب حاضر اثري است در حوزة فكر و انديشة ايراني و كنكاشي در دو هزار سال تاريخ تحول فكري ايرانيان. مؤلف كه از پژوهش خود به‌عنوان پايان‌نامه دكتري رشتة علوم سياسي در دانشگاه تربيت مدرس دفاع كرده، با نگاهي تحليلي به دو دورة تاريخ ايران، يعني عصر باستاني و اسلامي، كوشيده تا محورهاي مشتركي را كه موجب پيوند فكري ايرانيان در هر دو دوره مي‌شود، بيابد.

 

11. دولت و حكومت در ايران

نويسنده: شاپور رواساني

تعداد صفحات: 498

بها: 000/65

ساختار دولت و حكومت در ايران در دوره‌اي كه از اوايل قرن 19 م آغاز مي‌شود تحت تأثير عامل خارجي دچار تغييرات شده است. در كتاب حاضر چگونگي اين دخالت‌ها و سير تغييرات اقتصادي و اجتماعي در ساختار دولت و حكومت در ايران تا پيروزي انقلاب اسلامي كه دورة جديدي در تاريخ كشور ماست، بررسي شده است.

 

12. امپراتوري جهاني ايران

نويسنده: فيليپ براند جورج

مترجم: وحيد عسگراني

تعداد صفحات: 243

بها: 000/45

حدود 4000 سال قبل از ميلاد مسيح ساكنين جلگه‌هاي جنوب غربي ايران اولين شهرها را بنا كردند. اولين شهر، شوش يا همان پايتخت كشور عيلام بود. در پي آن، قرون پرفراز و نشيب جنگ‌ها و فتوحات و دوران پادشاهان و لشكركشان بزرگ كه سرنوشت اين سرزمين را رقم زدند، آغاز شد.

 

13. سياست و خردمندي

نويسنده: علي شريعتمداري

تعداد صفحات: 171

بها: 000/34

تأمل و نگاهي ژرف به زندگي سياسي ـ اجتماعي و خاطرات مبارزاتي دكتر علي شريعتمداري، استاد صاحب‌نام و باسابقة دانشگاه است. در خلال مرور يادها و خاطرات اين استاد با گوشه‌هايي از رويدادهاي سياسي ايران آشنا مي‌شويم كه در بستر تاريخ اين سرزمين پديد آمدند و زمينه‌ساز بزرگ‌ترين رويداد سياسي و تاريخي ايران يعني انقلاب اسلامي شدند.

 

 

 

چهارشنبه 2 تير 1389 - 15:49


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری