يكشنبه 11 خرداد 1399 - 17:28
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

نقد و تحليل

 

حجه الاسلام علي شكري
مديركل تبليغات اسلامي استان سمنان

 

بازخواني جديدي از تبليغ و اطلاع رساني ديني

 

 در سال 1360 به فرمان حضرت امام خميني(ره) رهبر کبير  و بنيانگذار انقلاب اسلامي ايران، سازمان تبليغات اسلامي با هدف گسترش فرهنگي ديني در جامعه تاسيس و همين روز از سوي شوراي انقلاب فرهنگي بنام روز تبليغ و اطلاع رساني ديني نامگذاري و در تقويم رسمي کشور درج شد.

اهميت اين موضوع، يعني تاسيس سازمان تبليغات اسلامي و نامگذاري روز تاسيس آن، بنام روز تبليغ و اطلاع رساني به بررسي جدي نيازاست. از اين روي بايد بازخواني جديدي در موضوع تبليغ و اطلاع رساني در کشور را انجام پذيرد که به برخي از آنها اشاره مي شود.

1-    صدور فرمان حضرت امام خميني(ره) مبني بر تاسيس سازمان تبليغات اسلامي بايد

 نخبگان، انديشمندان بويژه فرهيختگان حوزه فرهنگ را به تامل داردکه از منظر  مقام معظم رهبري چه چيزي دغدغه آن روز جامعه اسلامي بوده است که سبب صدور آن فرمان تاريخي و ماندگار شده است. به عبارت ديگر، فلسفه تاسيس اين سازمان در سال هاي اوايل پيروزي انقلاب شکوهمند اسلامي ملت بزرگ ايران چه بوده است؟

کاوش در کشف اين حقيقت، مي تواند براي نسل امروز جامعه ما کارساز و اهميت و ضرورت تاسيس اين سازمان را آشکار سازد.

2-  مسئله تبليغ و اطلاع رساني ديني از نيازهاي اساسي و ضروري جامعه ديروز و امروز ما و حتي جامعه جهاني است. گمان مي رود دغدغه امروز جامعه ما در حاکميت بخشي ارزش ها و تقويت باورهاي ديني- انقلابي، اگر چه بيشتر از سه دهه قبل نباشد به يقين مي  توان ادعا کرد کمتر از آن نخواهد بود.

3-در عصر حاضر، نقش تبليغات و اطلاع رساني بر کسي پوشيده نيست زيرا کمپاني هاي بزرگ تجاري، اقتصادي، خبر پراکني اعم از رسانه هاي ديداري، شنيداري و حتي مجازي با استفاده از تکنولوژي مدرن و فوق مدرن و بکارگيري هنر اطلاع رساني به اهداف کلان خود در حوزه هاي مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي مي انديشند و در اين مسير گام هاي بسيار موثري نيز برداشته اند که آثار آن هم اکنون در بخش هايي از کشورمان هويدا و آشکار است.

4-انتشار و گسترش آموزه هاي ديني و تحقق جامعه اسلامي جهاني و فراهم سازي زمينه حکومت مهدوي(ع)، نيازمند تبليغ و اطلاع رساني ديني است و اين هدف کلان و بزرگ و دست يافتني، بدون ساز و برگ مناسب و عده و عده امکان پذير و قابل انجام نخواهد بود.

با توجه به مطالب فوق به نظر مي رسد چند گام اساسي و  مهم بايد برداشته شود.

الف- تبيين و تعريف عرصه هاي فرهنگ ديني و تبليغ و متوليان آن

ب- طراحي ساز و کار و امکانات مناسبت

ج- تشکيل شوراي عالي تبليغ و اطلاع رساني ديني متشکل از مسوولان ارشد نظام مقدس جمهوري اسلامي و دست اندرکاران و متوليان آن به معناي عام، (نه آنچه به عنوان شوراي تبليغ به عنوان  هماهنگي بين مراکز اعزام کننده روحانيان اخيرا مطرح شده است).

از همين روي، فرهيختگان و انديشمندان در حوزه فرهنگي که دلسوزانه به پديده هاي فرهنگي جامعه مي نگرند تقاضا مي شود به مسئله تبليغ و اطلاع رساني ديني اهتمام ويژه اي داشته و زواياي پنهان و آشکار اين مسئله مهم و ضروري را بررسي آحاد جامعه و علي الخصوص دست اندرکاران و متوليان تبيين کنند.

 5-بکارگيري دو واژه يا دو پسوند درحوزه فرهنگ بنام فرهنگ عمومي و فرهنگ ديني در اسناد و قوانين بالا دستي از سوي قانون گذاران و تصميم سازان عالي رتبه کشوري بدون مفهوم و معنا نخواهد بود.

اگر بخواهيم اين دقت نظر را در اسناد و قوانين فرا دستي داشته باشيم بطور قطع ويقين در مي يابيم منظور از بکارگيري دو واژه عمومي و ديني تفاوت و تفکيک در اين دو حوزه است و اين تفاوت با تفکيک هم مي تواند درحوزه تصميم سازي، تولي- سياستگذاري، برنامه ريزي و حتي تاثيرگذاري نيز باشد. بهترين گواه بر اين مدعا تاسيس دو شوراي مشورتي بنام شوراي فرهنگ عمومي و ستاد ساماندهي شئون مذهبي از طرف شوراي عالي انقلاب فرهنگي است.

 

 

 

چهارشنبه 2 تير 1389 - 12:22


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری