سه‌شنبه 12 اسفند 1399 - 10:59
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

گفتگو

 

روح الله تيموري نسب

 

سازمان تبليغات اسلامي بايد به سمت فعاليت‌هاي حمايتي حركت كند، نه اجرا

 

 گفت‌وگو با مهندس جبار كوچكي‌نژاد (نماينده‌ي مردم رشت در مجلس شوراي اسلامي و عضو هيئت‌رئيسه‌ي كميسيون برنامه و بودجه‌ي مجلس هشتم)

 

مهندس جبار كوچكي‌نژاد در سال 1336 در شهرستان ارم‌سادات گيلان متولد شد. نماينده‌ي مردم رشت در دوره‌ي هشتم مجلس شوراي اسلامي مسئوليت‌هايي همچون رياست سازمان آموزش و پرورش و رياست دانشكده‌ي فني استان گيلان را برعهده داشته است. كوچكي‌نژاد هم‌اكنون در مجلس شوراي اسلامي عضو هيئت‌رئيسه‌ي كميسيون برنامه و بودجه مي‌باشد.

با نماينده‌ي مردم رشت در مجلس شوراي اسلامي گفتگوي كوتاهي ترتيب داده ايم كه از نظر مي‌گذرانيد.

 

 

·        با توجه به عضويت جنابعالي در كميسيون برنامه و بودجه، براي آشنايي هرچه بيشتر ما درباره‌ي عمده فعاليت‌هاي اين كميسيون توضيح دهيد. شاخص‌هاي اصلي تفاوت كميسيون برنامه و بودجه با ساير كميسيون‌هاي مجلس در چيست؟

در مجلس ما حدود 14 كميسيون داريم كه همه‌ي آنها در بخش‌هاي مختلف تقسيم‌بندي شده‌اند. كميسيون برنامه و بودجه هم شاخصش اين است كه مي‌بايست تخصص همه‌ي كميسيون‌ها را داشته باشد چرا كه طرح و برنامه‌‌هاي همه‌ي كميسيون‌ها در كميسيون برنامه و بودجه تصويب مي‌شود. مثل بودجه‌ي سالانه‌ي كشور كه بودجه‌ي كوتاه‌مدت كشور است و ما سالانه با نگاه به قوانين بالادستي اين بودجه را مصوب و بعد به كميسيون تلفيق ارجاع مي‌دهيم. در نتيجه كميسيون برنامه و بودجه عصاره‌ي كميسيون‌هاي ديگر است. مورد ديگر برنامه‌ي پنج‌ ساله‌ي توسعه‌ي كشور است كه برنامه‌ي ميان‌مدت كشور مي‌باشد كه ما هم‌اكنون در آستانه‌ي تصويب برنامه‌ي پنجم توسعه‌ي كشور هستيم و در اين برنامه وظايف دستگاه‌ها را مشخص مي‌كنيم. در نتيجه همه‌ي دستگاه‌ها در اين برنامه دخيل هستند. كميسيون برنامه و بودجه به‌عنوان كميسيون اصلي اين برنامه، تك‌تك 198 ماده‌ي برنامه را در بخش‌هاي مختلف بررسي مي‌كند، در نهايت بعد از اعمال نظرات خود برنامه‌ي پنجم را به كميسيون تلفيق ارجاع مي‌دهد. كميسيون برنامه و بودجه يك كميسيون جامع و بسيار حساس براي مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد. نيروهايي كه وارد كميسيون برنامه و بودجه مي‌شوند بايد ديدگاه‌هاي مختلفي داشته باشند. اين كميسيون مركب از نيروهايي است كه در بخش‌هاي مختلف آموزشي، اقتصادي، فرهنگي، اداري و خدماتي داراي تجربه هستند و شاكله‌ي اين كميسيون را كه مركب از 25 نفر مي‌باشند تشكيل مي‌دهند.

 

·        پس ما مي‌توانيم بگوييم كه كار تصويب برنامه و  بودجه‌ي كشور در بعد تقنيني در كميسيون برنامه و بودجه انجام مي‌شود؟

برنامه‌ي پنجم دومين برنامه‌ي افق 1404 است، برنامه‌ي 20 ساله‌ي كشور است. با توجه به سياست‌هاي كلي كه مقام معظم رهبري براي ما مديران و برنامه‌ريزان و ملت ايران تعيين كرده‌اند، مي‌بايست تمام تلاش خود را براي رسيدن به آن ديدگاه انجام دهيم. در نتيجه اين برنامه‌هاست كه به آن ديدگاه مي‌رسد. ما در برنامه‌ي چهارم مقداري عقب بوديم. علت عقب‌ماندگي بخشي به‌خاطر شرايط پيراموني و حوادث كشور و بخشي هم انحراف مديران از برنامه‌ است، كه همه‌ي اين عوامل در بحث انحراف از برنامه‌ي چهارم دخيل است. ما با استفاده از تجارب برنامه‌ي چهارم مشغول تدوين برنامه‌ي پنجم هستيم و معتقديم كه برنامه‌ي پنجم بايد راهگشاي دستگاه‌هاي اجرايي كشور باشد و اين دستگاه‌هاي اجرايي شامل دستگاه‌هاي فرهنگي، اقتصادي، خدماتي، اجتماعي و امنيتي مي‌باشد.

برنامه‌اي كه دولت به مجلس آورده است در بخش فرهنگي، علي‌رغم اينكه بحث دولت در سال جديد و دولت دهم، بحث حركت فرهنگي است و سفرهاي استاني آقاي رئيس‌جمهور هم سفرهاي فرهنگي است، ما در برنامه اين بخش را شفاف نمي‌بينيم، كميت‌ها را نمي‌بينيم، ديدگاه دولت در بخش دستگاه‌ها را نمي‌بينيم. به فرض سازمان تبليغات اسلامي در اين 5 سال بايد به كجا برسد؟ چه برنامه‌اي را بايد به سازمان تبليغات اسلامي بدهيم كه بتوانيم در بودجه‌ي سالانه‌ آن مبلغ را در نظر بگيريم. اين موارد روشن نيست. در نتيجه معتقديم مجلس بايد بر روي برنامه بيشتر كار كند و از نظر دستگاه‌ها بيشتر استفاده كند. مثلاً صداوسيما در اين برنامه مغفول مانده، اگر در بخش سازمان تبليغات اسلامي دستگاه‌هاي تبليغي را مي‌بينيم در مورد صداوسيما در دل بحث‌هاي كلي مستتر است. ما يك سياست‌گذاري كلي را از مقام معظم رهبري درباره‌ي برنامه‌ي پنجم داريم، مي‌بايست اين سياست‌گذاري‌ها را برنامه‌اي كنيم. كميسيون برنامه و بودجه بر روي اين برنامه كار مي‌كند و آن‌را به كميسيون تلفيق ارجاع مي‌دهد.

 

·        آيا نگاه اعضاي كميسيون برنامه و بودجه به فصول و مواد برنامه‌ي پنجم به‌ويژه در بخش فرهنگ نگاهي يكسان است؟

كميسيون برنامه و بودجه نگاه يكساني ندارد. در بخش‌هايي مثل امور اداري و بخش‌هاي ديگر حجم دولت در حال زياد شدن است. به‌ نظر من اين برخلاف برنامه‌هاي بالادستي است. ما قانون خدمات كشوري را به‌عنوان قانون مادر داريم. اصل 44 قانون اساسي را به‌عنوان قانون مادر داريم. برنامه‌ي پنجم نبايد ناقض قانون‌هاي بزرگ و مادر و اساسي باشد. اين برنامه با آن قوانين و برنامه‌‌ها در ار تباط است و ما آن برنامه‌ها و قوانين و سياست‌هاي كلي ارائه‌شده ازسوي مقام معظم رهبري درباره‌ي برنامه‌ي پنجم را در دست داريم. يعني هم قوانين بالادستي و هم سياست‌هاي كلي ارائه‌شده ازسوي مقام معظم رهبري. در نتيجه برنامه‌ي توسعه‌ي پنجم بايد در دل اينها باشد. در چارچوب اينها برنامه حركت كند. جاهايي كه نقض‌كننده‌ي برخي از سياست‌ها و قوانين بالادستي است، به يقين مجلس عكس‌العمل نشان مي‌دهد و آنها را حذف مي‌كند و احتمالاً ما در اين برنامه حذفيات زيادي در مواد برنامه از جمله در بخش فرهنگ خواهيم داشت. در بخش فرهنگي به‌ويژه با توجه به حساسيت‌هاي پيش‌آمده در جامعه اعتقاد ما اين است كه برنامه‌ي پنجم در ارتباط با دستگاه‌هاي مرتبط مي‌بايست شفاف‌تر باشد.

 

·        آيا از ميزان و كيفيت فعاليت‌هاي فرهنگي سازمان تبليغات اسلامي در حوزه‌ي انتخابيه‌ي خود راضي هستيد؟ اگر پيشنهاداتي درخصوص ارتقاء هرچه بيشتر اين فعاليت‌ها داريد براي ما بگوييد.

من به‌عنوان يك عنصر فرهنگي كه سال‌ها در آموزش و پرورش بوده‌ام و كار فرهنگي هم با سازمان تبليغات اسلامي انجام داده‌ايم اعتقادم اين است كه سازمان تبليغات اسلامي بيشتر بايد به سمت فعاليت‌هاي حمايتي حركت كند و نه به سمت اجرا. بيشتر بايد در بخش سياست‌گذاري‌هاي استاني و نظارت بر اين سياست‌ها فعاليت نمايد و اجرا را به بخش‌هاي مردمي واگذار كند.  ما بسياري هيئت‌ها، مجامع قرآني و فرهنگي - تبليغي داريم كه واقعاً كسي به داد دل اينها نمي‌رسد و مظلوم هستند. ما جوانان متديني داريم كه علاقه‌ي كار فرهنگي دارند. در ايام تابستان در شهرستان‌ها نگاه كنيد. اينها را تا آنجا كه سازمان تبليغات اسلامي مي‌تواند بايد حمايت كند و تحت پوشش قرار دهد و از دستگاه‌هاي ديگر هم كمك بگيرد. معتقدم كه اگر اين تشكل‌هاي جوانان حمايت شوند اينها چه در بخش خواهران و چه در بخش برادران چندين برابر توانايي كار فرهنگي دارند.

الآن تشكلي روحاني هستند كه از قم به شهر رشت آمده‌اند و غوغا كرده‌اند ولي از نظر مالي به‌شدت مظلوم هستند و در فقر كامل به‌سر مي‌برند ولي از نظر بازده كاري يك جهش بسيار بالايي در بخش فرهنگي انجام داده‌اند. شايد چندين هزار جوان و نوجوان را تحت پوشش خود دارند كه شاكله‌ي برنامه‌هاي آنها در مراسم‌هايي مثل اعتكاف و زيارت عاشورا ديده مي‌شود. اعتقاد دارم كه سازمان تبليغات اسلامي بيشتر بايد در جهت سياست‌گذاري و حمايت تشكل‌ها و مجامع فرهنگي حركت كند.

 

 

چهارشنبه 2 تير 1389 - 12:15


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری