جمعه 16 خرداد 1399 - 3:39
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

گزارش

 

ريحانه فتحي ثاني

 

انتشار مجموعه‌هاي‌ روايت ديگر و خلاصه رمان‌هاي برجسته در اميركبير

 

رمان ترجمة زندگي است و فرصت شريك شدن در تجربة زندگي ديگران و نيز موقعيتي است براي بهره بردن از سرمايه‌هاي حيات جامعه و تاريخ. رمان همانند همة هنرها واگوية «موقعيت‌هاي انساني» است، و شايد بيشتر و ژرف‌تر از ساير هنرها.

انسان امروز هميشه عجله دارد. همواره ديرش شده است. كم‌شكيب است. «كيفيت» گوهر گمشدة زندگي اوست و «كميت» تاجي است كه از بامداد تا شامگاه به دنبالش مي‌دود تا به چنگ آورد و بر سر بگذارد. انسان امروز شوق و انگيزة كم و وقت كمتري براي خواندن رمان دارد. اما رمان را بايد خواند چرا كه بشر زندگي مي‌كند و نياز شديدي به تجربه‌هاي زندگي دارد. براي حل اين معادله چه بايد كرد؟... بهترين راه فشردن رمان است. بايد اهل فن رمان‌هاي مهم و ديرياب را خلاصه كنند و انسان كم‌شكيب را به غوطه ‌خوردن در تجربه‌هاي ناب زندگي دعوت نمايند.

مجموعة خلاصه رمان‌هاي برجسته براساس دو انگيزه پيش‌گفته تهيه و در اختيار علاقمندان قرار گرفته است.

 

1. بينوايان

نويسنده: ويكتور هوگو

تلخيص: مصطفي جمشيدي

تعداد صفحات: 129

بها: 000/17

 

2. فرانكنشتاين

نويسنده: مري شلي

ترجمه و تلخيص: منوچهر پيرهادي

تعداد صفحات: 148

بها: 000/17

 

3. خاك بكر

نويسنده: ايوان سرگيويچ تورگنيف

تلخيص: مصطفي جمشيدي

تعداد صفحات: 146

بها: 000/17

 

4. خوشه‌هاي خشم

نويسنده: جان اشتاين‌بك

تلخيص: مصطفي جمشيدي

تعداد صفحات: 124

بها: 000/16

 

5. كلبة عمو تام

نويسنده: هريت بيچراستو

تلخيص: مصطفي جمشيدي

تعداد صفحات: 123

بها: 000/17

 

6. ماجراهاي پينوكيو

نويسنده: كارلو كولودي

ترجمه و تلخيص: معصومه آقاجاني

تعداد صفحات: 132

بها: 000/17

 

7. سفر به مركز زمين

نويسنده: ژول ورن

ترجمه و تلخيص: حسن زماني

تعداد صفحات: 150

بها: 000/17

 

8. سفرهاي گاليور

نويسنده: جاناتان سويفت

ترجمه و تلخيص: محسن سليماني

تعداد صفحات: 150

بها: 000/17

 

9. سرگشتة راه حق

نويسنده: نيكوس كزانتزاكيس

تلخيص: مصطفي جمشيدي

تعداد صفحات: 132

بها: 000/17

 

10. زنان كوچك

نويسنده: لوئيزا مي ‌اولكات

ترجمه و تلخيص: محمد ميرلو

تعداد صفحات: 150

بها: 000/17

 

مجموعة‌ روايت ديگر

 

مؤسسة انتشارات اميركبير در جهت حمايت از نويسندگان ادبيات دفاع مقدس و به منظور ثبت و انتقال ارزش‌هاي دفاع مقدس، با انتخاب آثار داستاني و نمايشي نسل جنگ‌ديده و نسل امروز، اهتمام به چاپ و نشر اين آثار در مجموعه‌اي تحت عنوان «روايت ديگر» و در قالب‌هاي «داستان»، «داستان كوتاه»، «فيلم‌نامه» و «نمايش‌‌نامه» نموده است.

مجموعة روايت ديگر تنها نويد آن دارد كه مدخلي هرچند كوتاه و مختصر بر آستانة پرشكوه مردان و زناني باشد كه حماسة هشت سال ايثار ايرانيان را ترسيم نموده‌اند.

 

داستان

1. پسران جزيره

نويسنده: حسين فتاحي

تعداد صفحات: 175

بها: 000/30

 

2. طعم خدا

نويسنده: محمدعلي قاسمي

تعداد صفحات: 130

بها: 000/25

 

3. كودكي‌هاي زمين

نويسنده: جمشيد خانيان

تعداد صفحات: 134

بها: 000/25

 

4. نياز

نويسنده: قاسمعلي فراست

تعداد صفحات: 199

بها: 000/30

 

5. نخل‌هاي بي‌سر

نويسنده: قاسمعلي فراست

تعداد صفحات: 236

بها: 000/35

 

داستان كوتاه

6. بالاي سر آب‌ها

نويسنده: محمدرضا شرفي

تعداد صفحات: 46

بها: 000/10

 

7. آب، باد، آتش

نويسنده: محمدجواد جزيني

تعداد صفحات: 53

بها: 000/10

 

8. بليت‌فروش ايستگاه آخر خط يك مترو

نويسنده: پرويز شيشه‌گران

تعداد صفحات: 43

بها: 000/10

 

9. حضور

نويسنده: فيروز زنوزي جلالي

تعداد صفحات: 117

بها: 000/25

 

10. نوزده پرچم

به كوشش: پرويز شيشه‌گران

تعداد صفحات: 119

بها: 000/25

 

11. مردان منتظر

به كوشش: محمدباقر نجف‌زادة بارفروش

تعداد صفحات: 161

بها: 000/30

12. زني كه منم، نامش زهراست

به كوشش: پرويز شيشه‌گران

تعداد صفحات: 130

بها: 000/25

 

13. قصه‏هاي جنگ

نويسنده: حسين فتاحي

تعداد صفحات: 149

بها: 000/25

 

14. مرد سوم

نويسنده: ابراهيم حسن‌بيگي

تعداد صفحات: 111

بها: 000/25

 

15. باران در راه است

نويسنده: جهانگير خسروشاهي

تعداد صفحات: 112

بها: 000/25

 

16. ديگر هرگز

نويسنده: حسن رحيم‌پور

تعداد صفحات: 110

بها: 000/25

 

فيلم‌نامه

17. كودك و فرشته

نويسنده: محمدرضا گوهري

تعداد صفحات: 85

بها: 000/17

 

18. ستايش

نويسنده: محمدرضا رحماني

تعداد صفحات: 101

بها: 000/25

 

نمايشنامه

19. چهارمين نامه

نويسنده: جمشيد خانيان

تعداد صفحات: 27

بها: 000/10

20. تكرار

نويسنده: جمشيد خانيان

تعداد صفحات: 28

بها: 000/10

 

21. سه‌ پاس از حيات طيبة نوجوان نجيب و «زيبا»

نويسنده: عليرضا نادري

تعداد صفحات: 52

بها: 000/10

 

22. روي ني‌بندي

نويسنده: جمشيد خانيان

تعداد صفحات: 30

بها: 000/10

 

23. كودكان در حلبچه مى‏ميرند

نويسنده: عبدالحى شماسى

تعداد صفحات: 90

بها: 000/17

 

24. اسماعيل، اسماعيل

نويسنده: جمشيد خانيان

تعداد صفحات: 30

بها: 000/10

 

25. دو حكايت از چندين حكايت رحمان

نويسنده: عليرضا نادرى

تعداد صفحات: 49

بها: 000/10

 

26. درون پيرهنِ يحيا

نويسنده: جمشيد خانيان

تعداد صفحات: 24

بها: 000/10

 

27. دهاني پر از كلاغ

نويسنده: جمشيد خانيان

تعداد صفحات: 34

بها: 000/10

 

28. سه‌گانة‌ خاك‌

نويسنده: سيدحسين فدايي حسين

تعداد صفحات: 88

بها: 000/17

 

29. زنگ خاطرات نرگس

نويسنده: سيدحسين فدايي حسين

تعداد صفحات: 112

بها: 000/25

 

30. تپة افلاك

نويسنده: سيدحسين فدايي حسين

تعداد صفحات: 124

بها: 000/25

 

31. كانال كميل

نويسنده: سيدحسين فدايي حسين

تعداد صفحات: 91

بها: 000/17

 

32. دور گردون

نويسنده: سيدحسين فدايي حسين

تعداد صفحات: 53

بها: 000/10

 

33. حلقة مفقوده

نويسنده: سيدحسين فدايي حسين

تعداد صفحات: 90

بها: 000/17

 

34. فرشته‌اي با بال شكسته

نويسنده: عبدالرضا حياتي

تعداد صفحات: 57

بها: 000/17

 

35. بوي خوش جنگ

نويسنده: عبدالرضا حياتي

تعداد صفحات: 41

بها: 000/10

 

36. نسل آتش

نويسنده: عبدالرضا حياتي

تعداد صفحات: 29

بها: 000/10

 

37. يه باغ گل توي دلم پرپر ميشه

نويسنده: عبدالرضا حياتي

تعداد صفحات: 44

بها: 000/10

 

38. شب زخمي

نويسنده: عبدالرضا حياتي

تعداد صفحات: 36

بها: 000/10

 

39. يك كربلا عطش

نويسنده: عبدالرضا حياتي

تعداد صفحات: 38

بها: 000/10

 

40. اسب خونين يال

نويسنده: عبدالرضا حياتي

تعداد صفحات: 43

بها: 000/10

 

41. سهام

نويسنده: عبدالرضا حياتي

تعداد صفحات: 33

بها: 000/10

 

42. كاش اينجا سقف نداشت

نويسنده: عبدالرضا حياتي

تعداد صفحات: 28

بها: 000/10

 

43. خانم گل

نويسنده: عبدالرضا حياتي

تعداد صفحات: 37

بها: 000/10

 

44. به رنگ حماسه

نويسنده: عبدالرضا حياتي

تعداد صفحات: 35

بها: 000/10

 

45. داغ دل جبهه

نويسنده: عبدالرضا حياتي

تعداد صفحات: 27

بها: 000/10

 

46. سايه‌اي پشت پنجره

نويسنده: عبدالرضا حياتي

تعداد صفحات: 37

بها: 000/10

 

47. بچه‌هاي زهرا

نويسنده: عبدالرضا حياتي

تعداد صفحات: 31

بها: 000/10

 

48. مهتابي

نويسنده: محمدمهدي خاتمي

تعداد صفحات: 40

بها: 000/10

 

49. صندلي

نويسنده: عبدالرضا حياتي

تعداد صفحات: 30

بها: 000/10

 

50. عشق كور

نويسنده: عبدالرضا حياتي

تعداد صفحات: 31

بها: 000/10

 

149. در تنگناي خرابه

نويسنده: محمدرضا بي‌گناه

تعداد صفحات: 31

بها: 000/10

 

51. پيراهن هزار يوسف

نويسنده: عليرضا حنيفي

تعداد صفحات: 36

بها: 000/10

 

52. چرخ هشتم

نويسنده: عليرضا حنيفي

تعداد صفحات: 35

بها: 000/10

 

53. ساقي‌نامه در شعر فارسي

نويسنده: احترام رضايي

تعداد صفحات: 270

بها: 000/65

ساقي‌نامه يكي از زيباترين و دلنشين‌ترين انواع شعر فارسي است و به حق گنجينة گرانقدري‌ است از جهت تعبيرات و توصيفات نغز شعري به‌خصوص در مورد باده، ساقي، ميخانه، مطرب، آلات و نغمات موسيقي.

اين كتاب نخستين اثري است كه ضمن بررسي خمريات عربي و فارسي به معرفي اولين ساقي‌نامه‌ها پرداخته؛ سپس متن و محتواي آن‌ها را زير ذره‌بين تحليل قرار داده است. بنابراين مي‌تواند چراغي باشد فرا راه دانشجويان و علاقه‌مندان تحقيق در ساقي‌نامه‌ها و مغني‌نامه‌ها.

 

 

سه‌شنبه 1 تير 1389 - 11:19


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری