جمعه 16 خرداد 1399 - 5:32
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

گزارش

 

ريحانه فتحي ثاني

 

تازه هاي نشر اميركبير

 

 1. كتاب‌هاي بزرگ سياسي

نويسنده: ژان ژاك شواليه

مترجم: حسين شهيدزاده

تعداد صفحات: 575

بها: 000/130

كتاب‌هاي بزرگ سياسي، مهم‌ترين اثر نويسنده و استاد برجستة قرن بيستم فرانسه، ژان‌ژاك شواليه است. اين اثر كه در زمرة آثار كلاسيك تاريخ سياسي درآمده، بررسي موشكافانه و دقيقي از متون مهم و تأثيرگذار سياسي در تمدن غرب است. ويرايش قبلي اين اثر، كتاب‌هاي بزرگ سياسي را تا كتاب نبرد من از هيتلر دربر مي‌گرفت كه در چاپ جديد توسط ايو گوشه، استاد حقوق عمومي و علوم سياسي دانشگاه پاريس، سه بخش ديگر دربارة سه متفكر برجستة نيمة دوم قرن بيستم: فريدريش هايك، جان راولز و يورگن هابرماس به آن افزوده شد. متن حاضر ترجمه‌اي از همين ويرايش تازه است كه كتاب‌هاي بزرگ سياسي را تا پايان قرن بيستم بررسي كرده است. 

 

2. تأملي بر انديشة حقوقي اسلام

نويسنده: سعيد كرمي

تعداد صفحات: 139

بها: 000/27

سخن دربارة انديشة حقوقي اسلام مسبوق به اين امر است كه دريابيم آيا سياست، حكومت و حاكميت با دين نسبتي دارند؟ قبل از تحقق انقلاب اسلامي در ايران اين پرسش چندان مورد واكاوي و تأمل قرار نمي‌گرفت، اما با پيدايش اين انقلاب، تأملات پيرامون انديشة حقوقي اسلام، مراكز علمي و تحقيقاتي، به‌ويژه مراكز خارج از كشور را بر آن داشت كه چارچوب حقوقي اسلام را مورد مداقه قرار دهند. اين پرسش فصل نويني را در مراكز ايران‌شناسي و دانشگاه‌هاي معتبر جهان گشوده است.

 

3. آشنايي با سند چشم‌انداز

نويسنده: محمد كشاورزي

تعداد صفحات: 106

بها: 000/15

‌آينده‌نگري در دو بستر فكري شكل گرفت: الهي و بشري.

تنها آنچه از آسمان وحي و الهام پايين آمد، همچون باران روياند و بالا برد و چون از صاحب جان بود لاجرم بر جان‌ها نشست. امروز هم كه بشر از مدرنيته، لبريز آمده، گوهر مقصود را در بغل خواهد آورد اگر و تنها اگر در مسير اشارة وحي، راه را درنوردد، كه آنچه تا امروز از آستين بشر بيرون خريده، گاه دست گرفته و گاه از دست....

اين كتاب براي آشنايي اجمالي خوانندگان با علم آينده‌پژوهي و چشم‌انداز نويسي تدارك آمده است.

 

4. سياست خارجي اسرائيل

نويسنده: محسن اسلامي

تعداد صفحات: 433

بها: 000/57

ماهيت دولت اسرائيل (صهيونيسم محوري، كاركردي‌محوري، قوم ‌محوري) عامل اصلي در شكل‌گيري سياست خارجي آن به‌شمار مي‌رود. عوامل داخلي شامل خصوصيات جغرافيايي، گروه‌هاي داخلي، ويژگي‌هاي ملي و اجتماعي (فرهنگ) و افكار عمومي داخلي مي‌باشد؛ و عوامل خارجي شامل ساختار نظام بين‌الملل، ماهيت اقتصاد جهاني، اتحادهاي منطقه‌اي و نهادهاي بين‌المللي و حقوق بين‌الملل در زمرة عوامل فرعي قرار مي‌گيرند. آنچه در شكل‌گيري سياست خارجي اسرائيل بيش از ديگر عوامل مؤثر بوده است، مسئلة ذات و ماهيت دولت اسرائيل است.

 

5. سكولاريسم، مباني، مؤلفه‌ها و خاستگاه

نويسنده: سعيد كرمي

تعداد صفحات: 197

بها: 000/35

سكولاريسم، برخلاف سكولاريزاسيون كه يك پروسه و حادثة خارجي است، يك مسلك و طرز فكر و جهان‌بيني است كه بشر را بي‌نياز از ارزش‌هاي الهي، اخلاقي و معنوي مي‌داند. سكولاريزه شدن، يك پديده و جريان است كه در متن جامعه و به‌عنوان يك واقعيت خارجي رخ مي‌دهد، اما سكولاريزم يك انديشه و ايدئولوژي است. بنابراين اين دو را نبايد با هم درآميخت. واژة سكولاريزم در اواخر قرن شانزدهم و اوايل قرن هفدهم در قرارداد «وستفالي»، به‌كار رفت كه ناظر به خروج برخي نهادها از سلطه كليسا بود.

 

 انقلاب اسلامي و انديشة سياسي

انقلاب اسلامي داراي ماهيت ديني است. ادبيات گفتماني آن نيز با هيچ‌كدام از انقلاب‌هاي به‌وقوع پيوسته، چه در پيدايش و چه در اهداف و افق‌هاي پيش رو، همخواني ندارد. بنابراين لازم است براي شناخت ماهيت اسلامي و انقلابي آن مباني تئوريك آن مورد واكاوي قرار گيرد. اين مجموعه با رويكرد مزبور به حوزة مفهومي انقلاب اسلامي و انديشة سياسي مي‌پردازد.

 

1. ارتداد از ديدگاه فقها

نويسنده: اصغر تفضلي

تعداد صفحات: 399

بها: 000/35

ارتداد و احكام خاص آن از مباحث مطرح در حقوق جزاي اسلامي مي‌باشد كه در فرهنگ و افكار عمومي جهان امروز كه بانگ طرفداري از حقوق بشر در سراسر عالم پراكنده است به عنوان چالشي فراسوي حكومت اسلامي مطرح مي‌باشد چرا كه افكار عمومي آن را در تعارض با حقوق بشر و آزادي عقيده مي‌دانند لذا در اين اثر سعي شده كه رابطه آزادي عقيده و احكام ارتداد را مورد كاوش و بررسي قرار دهيم تا دريابيم كه آيا احكامي كه براي مرتد تشريع شده است با آزادي عقيدة پذيرفته شده از سوي اسلام در تعارض هستند يا خير؟

2. تحولات سياسي و اقتصادي نخست‌وزيري آموزگار

نويسنده: احمد شكري

تعداد صفحات: 399

بها: 000/85

بي‌شك پيروزي انقلاب اسلامي ايران محصول تحولات و وقايع گوناگون اجتماعي، سياسي، اقتصادي و مذهبي بود كه روند مبارزه با رژيم پهلوي را شتاب بخشيد. بااين‌حال در دورة يك‌سالة نخست‌وزيري آموزگار تحولات و رويدادهاي مهمي در عرصة سياست داخلي و خارجي ايران روي داد كه نتايج سياسي و اقتصادي ناگواري را براي رژيم به بار آورد، چرا كه فرصت و موقعيت تازه‌اي را براي مبارزه در اختيار مخالفان قرار داد.

 

3. ترور از ديدگاه اسلام

نويسنده: يعقوب نعمتي

تعداد صفحات: 163

بها: 000/30

پژوهش حاضر به بررسي نظري پديدة ترور و جايگاه آن در آموزه‌هاي دين اسلام و نيز در منظومه فكري امام خميني(ره) پرداخته است.

 

4. جمهوري‌خواهي ايراني

نويسنده: حجت‌الله كريمي

تعداد صفحات: 240

بها: 000/50

پژوهش حاضر برآن است تا با مطالعه و بررسي سير و روند تاريخي جريان جمهوري‌خواهي در ايران از اوان ورود مفهوم جمهوريت به كشور تا زمان استقرار نهايي آن، با نگاهي جامع و رويكردي تازه و تاريخي بر جريان‌ها، جنبش‌ها و حركت‌هاي چالشگر نظام سلطنتي در طول تاريخ معاصر ايران، پرتويي بر تاريخچه جمهوري‌خواهي در ايران افكنده و روشن سازد كه ايرانيان چه زماني، چگونه و با چه مكانيسمي با مفهوم جمهوريت آشنا ‌شدند و جمهوري‌خواهي در كدام بستر تاريخي و طي چه پروسه‌اي به جمهوري اسلامي منجر گرديد. به عبارت ديگر جمهوري اسلامي محصول و زاييدة چه تجربة تاريخي از جمهوري‌خواهي در ايران است.

 

5. انقلابي پرجاذبه

نويسنده: امير عظيمي دولت‌آبادي

تعداد صفحات: 203

بها: 000/45

انقلاب اسلامي ايران به‌لحاظ گستردگي و تنوع افراد و گروه‌هايي كه از گرايش‌ها و اقشار مختلف جامعه گردآمده و رهبري امام‌خميني را به شكلي ارادتمندانه و در يك رابطه مريد و مرادي پذيرفتند انقلابي كم‌نظير و پرجاذبه محسوب مي‌شود. اين اثر درصدد تبيين اين پرجاذبگي است و علل آن را در شخصيت استثنايي امام‌خميني، ويژگي‌هاي فرهنگي جامعه، بحران نظام معنايي، ويژگي‌هاي رواني و عاطفي توده‌ها و شرايط خاص سياسي و اجتماعي ايران در آستانه انقلاب جستجو مي‌كند.

 

 اقتصاد

 

1. اصل 44، انقلاب اقتصادي

نويسنده: محمدمهدي زارع و محسن گنجي

تعداد صفحات: 148

بها: 000/20

اصل 44 قانون اساسي، نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران را برپاية سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي استوار كرده است. اين نگاه جامع به دلايل مختلفي كه در اين كتاب بررسي مي‌كنيم، كمتر توانسته است جلوه‌نمايي كند.

اين وضعيت ادامه داشت تا اينكه، سياست‌هاي كلي و ابلاغي اصل 44، پا به عرصة اقتصاد نهاد. اين سياست‌ها به معني عزم ملي در توليد ثروت عمومي براي جامعه‌ است.

مجموعه پژوهشگران مؤسسه علمي ـ فرهنگي بصيرت كوشيده‌اند تا اين سياست‌هاي كلي را در قالب كتاب پيش رويتان با بياني شيوا و روان بررسي كنند.

 

  

عرفان و تصوف

 

1. خلوت‌نشين

نويسنده: عباسعلي مردي

تعداد صفحات: 314

بها: 000/58

خلوت‌نشين روايت‌گر زندگي آيت‌الله سيدابراهيم خسروشاهي است و تلاش كرده با كاوش در خاطرات ايشان، توشۀ معنوي و علمي حضرتش را كه از محضر بزرگاني چون آيت‌الله بروجردي، آيت‌الله شيخ عباس تهراني، علامه طباطبائي و امام خميني اندوخته است در اختيار مخاطبان خويش قرار دهد.

نقد شيوه گزينش طلبه‌هاي حوزه‌هاي علميه، نقد مكتب تفكيك، دفاع از شيوه تفسيري علامه طباطبائي در الميزان و ... دغدغه‌هاي خلوت‌نشين است.

 

2. عرفان عاشورايي

نويسنده: محمدجواد رودگر

تعداد صفحات: 268

بها: 000/30

عرفان عاشورايي در حقيقت عرفان قرآن و عترت، عرفان وحياني و سلوك ثَقَليني است كه همه ارزش‌هاي اخلاقي ـ سلوكي را درطي طريقت الهي بر پايۀ شريعت حقّه محمّدي(ص) براي نيل به حقيقت دربر دارد، عرفان ِعقلاني و خردپذير، عرفان هماهنگ با فطرت انسان، عرفان زندگي‌ساز، عرفان حماسه و شهود ، سجاده و سنگر و عرفان دردِ خدا و خلق است.

 

3. تذكرة رياض العارفين

نويسنده: رضاقلي هدايت

مصحح: نصرت‌الله فروهر

تعداد صفحات: 777

بها: 000/200

رياض‌العارفين اثر رضاقلي‌خان هدايت دربارة عارفان و دانشوراني است كه از آنان سخنان منظوم و چكامه‌هايي به نظم برجاي مانده، همچون عطار نيشابوري و عبدالرحمن جامي و قاضي نورالله شوشتري، اما در باب تذكره كمتر بدان پرداخته‌اند، اگرچه به حالات و مقامات و مقالات آنان توجهي بيشتر داشته‌اند.

 

 روان‌شناسي

 

1. تسلي پس از فقدان

نويسنده: مارتا وايت‌مور هيكمن

مترجم: گيله‌گل بهروزان

تعداد صفحات: 375

بها: 000/70

كتاب حاضر خاطرات روزانه مادري در سوگ دختر نوجوانش است كه او را به طور ناگهاني و در اثر سقوط از اسب از دست داده است اين مادر ضمن آنكه هرگز اين فقدان را فراموش نمي‌كند، با تأكيد بر ايمان و اعتقاد به وجود خداوند با عشق به ساير فرزندانش و به كمك همسر و اعضاي فاميل و دوستان خود با صبر و به مرور بر اندوه خود فايق مي‌آيد. او همچنين به خوانندگاني كه دچار چنين اندوهي هستند، كمك مي‌كند تا با مراقبه‌اي هرروزه و مطالعة شرايط بسياري از افراد در سراسر جهان بر اندوه خود تسلط يابند و با اميد و ذكر ياد خدا روال عادي زندگي را از سر گيرند و هرگز فراموش نكنند كه تنها نيستند.

 

  فلسفه و منطق

 

1. رسالة منطقي ـ فلسفي

نويسنده: ويتگنشتاين

مترجم: ميرشمس‌الدين اديب‌سلطاني

تعداد صفحات: 324

بها: 000/95

كتاب حاضر حاصل تفكر لودويگ ويتگنشتاين در دورة اول زندگي اوست. وي در فلسفة جديد اروپايي و نيز در منطق جديد تأثيراتي وسيعي نهاده است. اين كتاب شامل مجموعة كلمات قصار و دقيقي است كه بسط‌يافتة هفت حكم و گزارة اوليه است.

 

2. سنت روشن‌انديشي در اسلام و غرب

نويسنده: سيدحسن اخلاق

تعداد صفحات: 307

بها: 000/62

فلسفه را مي‌توان به دو گونه خواند: چنان كنجكاوي ظريفانه ويژة خلوتِ برجِ عاج‌نشينان كه گَردِ تاريخ و تمدن، آن را آلوده نمي‌سازد و چنان كاوشي بنيادين براي دريافتنِ مبنا و معناي تمدن، تاريخ و فرهنگ انساني. كتاب حاضر ابداعي در خوانش دوم از فلسفة مشّاء اسلامي و خوانشي فيلسوفانه از مدرنيت غربي است.

 

3. ترجمه الهيات شفاء

نويسنده: ابن‌سينا

مترجم: ابراهيم دادجو

تعداد صفحات: 362

بها: 000/125

كتاب الشفاء شيخ‌الرئيس ابن‌سينا از چهار قسمت اصلي منطق و طبيعيات و رياضيات و الهيات تشكيل شده است. الهيات مشتمل بر بخش سيزدهم اين كتاب است. ابن‌سينا در الهيات به مسائل مربوط و «فلسفه اُولي» يا «مابعدالطبيعه» پرداخته است و يا اينكه به مباحث مابعدالطبيعي ارسطو توجه كاملي دارد به آن آراء اكتفاء نكرده و در جاي جاي الهيات خود از منظر فيلسوفي مستقل و مسلمان به طرح مباحث پرداخته است.

 

 ترجمة متون انتقادي غرب مدرن

 

اكنون در جهان متفكراني حضور دارند كه آرا و آثار آنها حاوي گفتمان عدالت، آزادي، نفي سلطه‌پذيري و... مي‌باشد. شناسايي آثاري كه بتواند خلا منابع را متناسب با نياز مخاطب مرتفع نمايد و تمدن مدرن غرب را به چالش كشانده و ابعاد جديدي از هويت اين تمدن را براي مخاطب روشن نمايد از ويژگي‌هاي كتب ترجمه است.

 

1. درآمدي بر فلسفه

نويسنده: ادوارد كريگ

مترجم: ابوالفضل حقيري

تعداد صفحات: 194

بها: 000/35

چگونه بايد زندگي كنيم؟ چه چيزي واقعاً وجود دارد؟ چگونه مي‌دانيم؟

كتاب حاضر با خوانش مطالبي از افلاطون، ارسطو، دكارت، هگل، داروين و نويسندگان بودايي، موضوعات مهمي را در مورد معرفت و نفس مطرح مي‌سازد. اين كتاب كوچك در همه جا بر مطالعة آثار فلسفي تأكيد دارد و نحوة ارتباط بخش‌هاي مختلف فلسفه با هم را تبيين و زمينه‌هاي مطالعة فلسفه را بررسي مي‌كند.

 

2. فلسفة علم

نويسنده: سمير اكاشا

مترجم: ابوالفضل حقيري

تعداد صفحات: 209

بها: 000/35

علم چيست؟ آيا ميان علم و اسطوره تفاوتي واقعي وجود دارد؟ آيا علم عيني است؟ آيا علم مي‌تواند همه چيز را تبيين كند؟ اين مقدمة بسيار كوتاه موضوعات عمده‌ در فلسفه‌ي علم معاصر را به اختصار بررسي مي‌كند. كتاب با تاريخچه‌اي از علم، صحنه را آماده مي‌سازد و سپس به بررسي ماهيت استدلال علمي، تبيين علمي، انقلاب‌هايي كه در علم روي داده است، و نظريه‌هايي مانند واقع‌گرايي و ضدواقع‌گرايي مي‌پردازد. نويسنده موضوعات فلسفي در علوم خاص از جمله مسئلة طبقه‌بندي در زيست‌شناسي و ماهيت فضا و زمان در فيزيك را نيز بررسي مي‌كند. فصل نهايي به منازعات ميان علم و دين و اين نكته مي‌پردازد كه آيا علم در نهايت امر چيز خوبي است.

 

3. افلاطون

نويسنده: جوليا انس

مترجم: ابوالفضل حقيري

تعداد صفحات: 126

بها: 000/25

اين كتاب جالب و ساده‌فهم به فلسفه و برهان‌هاي آثار افلاطون مي‌پردازد و خواننده را با شيوة فلسفه‌ورزي افلاطون و موضوعات عمومي تفكر وي آشنا مي‌سازد. كتاب حاضر در مورد شيوة نويسندگي افلاطون، شكل گفتگو، آنچه امروزه داستان خيالي ناميده مي‌شود و تغيير فلسفي اساطير از سوي او، به بحث مي‌پردازد. كتاب نگاهي به بحث‌هاي افلاطون دربارة عشق و فلسفه، زنان، و عشق همجنس‌بازانه مي‌اندازد؛ ادعاي وي را كه فضيلت براي سعادت كافي است بررسي مي‌كند و به اختصار به برهان‌هاي افلاطون براي خلود نفس و نظرات وي در مورد ماهيت عالَم مي‌پردازد.

 

 

فرهنگ‌ها و دانشنامه‌ها

 

1. فرهنگ واريگ (آلماني ـ فارسي)

مترجم: نادر گلستاني

تعداد صفحات: 1582

بها:

فرهنگ حاضر ترجمه‌اي است از مشهورترين مرجع زبان آلماني يعني فرهنگ واريگ. گفتني است كه در زبان آلماني، واريگ را واريش نيز تلفظ مي‌كنند. ازاين‌رو، دانشجويان و استادان زبان آلماني، كتاب حاضر را فرهنگ واريش نيز مي‌گويند.

متن اصلي كتاب توسط دكتر گرهارد واريگ به رشتة تحرير درآمده است.

فرهنگ واريگ، آلماني به فارسي، ابزار دستِ دانشجويان و مترجمان زبان آلماني است. اميد است اين كوشش ناچيز دانشجويان و استادان و مترجمان را به كار آيد و آيندگان را سودمند افتد و گامي باشد در راه فراگيري زبان ساختارمند آلماني.

 

2.فرهنگنامه‌ي معاصر

عربي ـ فارسي

نويسنده: محمد غفراني

تعداد صفحات: 855

بها: 000/160

اين فرهنگنامه در شيوة نگارش، يك اقدام نوين علمي در سطح دانشگاهي است كه در وهلة نخست پاسخگوي نياز دست‌اندركاران فرهنگي و پژوهشگران معارف اسلامي است و در وهلة دوم نياز طلاب حوزة علميّه و دانشجويان دو گروه زبان و ادبيات عربي و زبان و ادبيات فارسي را در همة دانشگاه‌هاي اسلامي و عربي برآورده خواهد كرد.

در اين كتاب سعي شده است اصطلاحات و تعبيرات متداول روزمرة عربي و فارسي در مجامع و محافل مختلف، از جمله رسانه‌هاي گروهي به ترتيب الفبايي فراهم گردد. همچنين در اين اثر به اصطلاحات محلي (فصيح ـ عاميانه) نيز اشاره شده است

 

كشورها

 

1. سرزمين و مردم عمان (جهان ما/ 6)

نويسنده: ناصر كرمي

تعداد صفحات: 104

بها: 000/17

اين كتاب به معرفي كشور عمان از حيث سرزمين و اقليم، اقتصاد و معيشت، فرهنگ و هنر، سياست و حكومت و همچنين سفر و گردشگري مي‌پردازد. همچنين مي‌تواند به‌عنوان راهنماي سفر نيز به‌كار آيد.

12. سرزمين و مردم كويت (جهان ما/ 7)

نويسنده: ناصر كرمي

تعداد صفحات: 96

بها: 000/17

اين كتاب به معرفي كشور كويت از حيث سرزمين و اقليم، اقتصاد و معيشت، فرهنگ و هنر، سياست و حكومت و همچنين سفر و گردشگري مي‌پردازد. همچنين مي‌تواند به‌عنوان راهنماي سفر نيز به‌كار آيد.

 

13. سرزمين و مردم مالزي (جهان ما/ 8)

نويسنده: رويا ملكي

تعداد صفحات: 111

بها: 000/17

اين كتاب به معرفي كشور مالزي از حيث سرزمين و اقليم، اقتصاد و معيشت، فرهنگ و هنر، سياست و حكومت و همچنين سفر و گردشگري مي‌پردازد. همچنين مي‌تواند به‌عنوان راهنماي سفر نيز به‌كار آيد.

 

14. سرزمين و مردم سوريه (جهان ما/ 9)

نويسنده: بهروز عيدي

تعداد صفحات: 113

بها: 000/17

اين كتاب به معرفي كشور سوريه از حيث سرزمين و اقليم، اقتصاد و معيشت، فرهنگ و هنر، سياست و حكومت و همچنين سفر و گردشگري مي‌پردازد. همچنين مي‌تواند به‌عنوان راهنماي سفر نيز به‌كار آيد.

 

15. سرزمين و مردم سوئد (جهان ما/ 11)

نويسنده: گيله‌گل بهروزان

تعداد صفحات: 173

بها: 000/25

اين كتاب به معرفي كشور سوئد از حيث سرزمين و اقليم، اقتصاد و معيشت، فرهنگ و هنر، سياست و حكومت و همچنين سفر و گردشگري مي‌پردازد. همچنين مي‌تواند به‌عنوان راهنماي سفر نيز به‌كار آيد.

 

16. سرزمين و مردم ايتاليا (جهان ما/ 12)

نويسنده: محمود اميري

تعداد صفحات: 157

بها: 000/25

اين كتاب به معرفي كشور ايتاليا از حيث سرزمين و اقليم، اقتصاد و معيشت، فرهنگ و هنر، سياست و حكومت و همچنين سفر و گردشگري مي‌پردازد. همچنين مي‌تواند به‌عنوان راهنماي سفر نيز به‌كار آيد.

 

17. سرزمين و مردم گرجستان (جهان ما/ 13)

نويسنده: حميد صفري

تعداد صفحات: 142

بها: 000/25

اين كتاب به معرفي كشور گرجستان از حيث سرزمين و اقليم، اقتصاد و معيشت، فرهنگ و هنر، سياست و حكومت و همچنين سفر و گردشگري مي‌پردازد. همچنين مي‌تواند به‌عنوان راهنماي سفر نيز به‌كار آيد.

 

18. سرزمين و مردم الجزاير (جهان ما/ 14)

نويسنده: فاطمه اميرخاني

تعداد صفحات: 141

بها: 000/25

اين كتاب به معرفي كشور الجزاير از حيث سرزمين و اقليم، اقتصاد و معيشت، فرهنگ و هنر، سياست و حكومت و همچنين سفر و گردشگري مي‌پردازد. همچنين مي‌تواند به‌عنوان راهنماي سفر نيز به‌كار آيد.

 

شخصيت‌ها

 

1. احمد مجدالاسلام كرماني (مفاخر مطبوعات/ 9)

نويسنده: سيدفريد قاسمي

تعداد صفحات: 138

بها: 000/17

اين كتاب تصويرگر وجه مطبوعاتي و رونامه‌نگاري مجدالاسلام كرماني است.

 

2. غلامحسين مصاحب (مفاخر مطبوعات/10)

نويسنده: سيدفريد قاسمي

تعداد صفحات: 118

بها: 000/16

اين كتاب تصويرگر وجه مطبوعاتي و رونامه‌نگاري غلامحسين مصاحب است.

 

جامعه‌شناسي

 

1. فرش باد فرهنگ

نويسنده: علي عسگري

تعداد صفحات: 254

بها: 000/38

مطالب اين دفتر حاصل تجربه‌هاي اندكي است كه مدام آزموده شده و به كار آمده است. اين تجربه‌ها نه چندان‌نو و تازه‌اند بلكه هر روزه در مسير پرپيچ و خم مديران و نگاران خوش‌رو و خوش‌خوي فرهنگ تكرار مي‌شوند؛ ليكن چنان‌كه نوكران و چاكران و ملتزمان درگاه فرهنگ با نظري ديگر و فكري تازه‌تر، نگاه خمار خويش بر آن بيافكنند، روزنه‌هاي اميد پرنور و راه‌هايي به غايت فراخ‌تر خواهند يافت كه آنها را از بحران روزمرگي و كارزدگي‌ها رهايي مي‌بخشد. هنر اين دفتر نير همين است كه غبار از چهرة مشعشع تاباه فرهنگ اسلامي ـ ايراني برگيرد و آن را به گونه‌اي زيبنده‌تر و البته چنان‌كه هست در ديگان مردان اين ميدان پرآشوب جلوه نمايد و داستان پرآب چشم مديريت فرهنگي در ايران را اين‌بار با نگاهي ديگر و راه و رسمي تازه‌تر بازگويد كه به كار مريدان و انيسان فرهنگ آيد...

 

2. جامعه‌شناسي احساس امنيت

نويسنده: بهرام بيات

تعداد صفحات: 207

بها: 000/40

اين كتاب به يكي از موضوعات اساسي جامعه ايران پرداخته است كه در زندگي روزمره مردم و همچنين مديريت جامعه دغدغه اصلي محسوب مي‌شود. اين كتاب كوشيده است تا با تمايز مفهومي ميان امنيت و احساس امنيت به رابطه بين احساس امنيت با متغيرهاي جرم، تأمين و رفاه اجتماعي، سرماية اجتماعي، پرداخت رسانه‌اي و فضاي شهري بپردازد.

 

3. مديريت رفتار سازماني

نويسنده: پال هرسي

مترجم: علي علاقه‌بند

تعداد صفحات: 223

بها: 000/25

كتاب حاضر، چارچوب مفهومي سودمندي از تركيب و يگانه‌سازي مفاهيم و نظريه‌هاي رفتاري ارائه مي‌دهد كه مي‌تواند دست‌اندركاران مديريت را در تشخيص موقعيت‌هاي سازماني و فهم مديريت رفتار سازماني ياري رساند. اين كتاب با تمركز بر مطالعة رفتار افراد انسان به مثابه اجزاي اصلي سازمان‌ها، به بررسي ويژگي‌هاي روان‌شناختي انسان، كنش متقابل فرد، و انگيزش و رهبري مي‌پردازد.

 

4. دود سيگار

نويسنده: علي‌اكبر موسوي موحدي

تعداد صفحات: 149

بها: 000/30

كتاب تازه‌هاي علمي در تعديل آسيب‌هاي ناشي از دود سيگار شامل يازده فصل با رويكرد نو براي آگاهي‌رساني به افرادي مي‌باشد كه سيگار مصرف مي‌نمايند و در اين كتاب زيان‌هاي مصرف سيگار هشدار داده شده و راههاي تعاديل جلوگيري از مضرات آن توضيح داده است.

 

ادبيات عرب

 

1. برابري‌هاي علوم بلاغت در فارسي و عربي

نويسنده: سيدحميد طبيبيان

تعداد صفحات: 522

بها: 000/85

آنگاه كه گوينده بخواهد سخنش در شنونده تأثير بيشتري داشته باشد بايد از علوم بلاغت آگاه باشد تا بتواند سخن فصيح و بليغ بر زبان براند و بديهي است كه چنين سخن بليغي هم ابزار تنذير است و بيم دادن و هم‌ دست‌ماية موعظه است و پند دادن.

بديهي است علوم بلاغت از كتاب قرآن مجيد منشأ گرفته است. اين علوم در آغاز عنوان مستقلي نداشت و در دل علوم ديگر پراكنده بود.

ايرانيان تا قرن چهارم هجري گرايشي به بديع و معاني و بيان نداشته‌اند، اما امروزه اين دانش چه در عربي و چه در فارسي گسترشي چشمگير يافته است.

 

2. اصالت و تجدد در حروف معاني عربي

نويسنده: حسن عباس

مترجم: ابراهيم زارعي‌فر

تعداد صفحات: 200

بها: 000/38

اين كتاب به بررسي تطبيق عملي مفهوم اصالت با نوگرايي در حروف معاني عربي و كاربردهاي آن و همچنين به مقايسه مستمر بين معاني سنتي حروف معاني و ويژگي‌هاي فطري حروف عربي تشكيل‌دهنده آن‌ها از حيث معنا و كاربرد پرداخته است.

 

نجوم و ستاره‌شناسي

 

1. خوابگردها

نويسنده: آرتور كوستلر

مترجم: منوچهر روحاني

تعداد صفحات: 811

بها: 000/135

خوانندگان در اين كتاب با نظريه‌ها، كشفيات و آراء گوناگون دانشمندان علم هيئت و سير تحول و تكامل اين آراء آشنا مي‌گردند. كتاب همچنين مروري كلي بر هيئت بطلميوس به مثابه جرياني مسلط و ديرپا در عرصة نجوم دارد، كه سرانجام با طرح نظريات نيوتن، به اين سلطة ديرپا خاتمه داده شد.

در يك جمله بايد گفت اين كتاب گونه‌اي تاريخ علم است كه با نثري شيرين و داستان‌گونه خواننده را با زندگي و نظريات علمي دانشمندان صاحب‌نام اين عرصه آشنا مي‌سازد.

 

علوم پايه

 

1. اسكارن‌ها و كانسارهاي اسكارني

نويسنده: فريده حلمي

تعداد صفحات: 338

بها: 000/53

اسكارن‌ها و كانسارهاي اسكارني به‌واسطة جذابيت‌هاي علمي و ارزش تجاري و اقتصادي مواد معدني هميشه مورد توجه كارشناسان زمين‌شناسي و معدن بوده و هست.

 

 

كتاب‌هاي شكوفه

 

194. من نبودم جلد چهارم غاز و بز

نويسنده: ايزابل عابدي

مترجم: پروانه سرخي

تعداد صفحات: 28

بها: 000/15 تحرير، 000/20 گلاسه

داستان‌هاي غاز و بز، در اصل دو كتاب در يك كتاب، كه در سال 1385، 3جلد آن با عنوان‌هاي (آخ جان بردم ـ اي واي باختم، غاز نادان‌ـ بز لجباز، پيدا كردم‌ـ گم كردم) چاپ شد و جلد چهارم آن با عنوان (من نبودم) .

 

195. خانه مرموز

نويسنده: جين بوكر

مترجم: شقايق قندهاري

تعداد صفحات: 160

بها: ريال 000/15

از وقتي كه در روز عيد هالووين جسد پيرزني در خانه باگوت پيدا شد، همه جا شايعه شده كه اين خانه شبح دارد. ولي آخر چه جور شبحي است كه از دوربين دو چشمي استفاده مي‌كند، سيگار مي‌كشد و حتي اتومبيل عتيقه قيمتي سرقت مي‌كند؟

كريس و دوستانش پس از مدت كوتاهي تمام رفت و آمدهاي اين خانه را زير نظر مي‌گيرند تا...

 

196. پيشه من خوشبختي است

نويسنده: فريبا كلهر

تصويرگر: رضا مكتبي

تعداد صفحات:

بها: 000/10

چرا به دنيا آمده‌ام؟

آيا خدا وجود دارد؟

آيا زندگي ما خواب و خيال است؟

بدبختي و خوشبختي چيست؟

شهرت خوب است، يا بد؟

اين‌ها سؤال‌هاي اساسي و بنيادي زندگي انسان است. سؤال‌هايي كه با رياضيّات، علوم‌تجربي و فيزيك و... نمي‌توانيم به آن‌ها جواب بدهيم.

پس چه بايد كرد؟

فقط فلسفه و فيلسوف است كه مي‌تواند به اين پرسش‌ها پاسخ دهد.

 

197. سه غول

نويسنده و تصويرگر: ديويد مك‌كي

مترجم: مهشيد مجتهدزاده

تعداد صفحات: 28

بها: 000/16

روزگاري دو غول، يكي قرمزرنگ و يكي آبي‌رنگ، در جنگلي كنار دريا زندگي مي‌كردند. آن‌ها خيلي تنبل بودند اما، زندگي خوشي داشتند. تا اين‌كه روزي غول جديدي از راه مي‌رسد. آن غول زردرنگ، قوي و زرنگ بود و به دنبال جايي براي زندگي مي‌گشت...

يك داستان بي‌نظير و خردمندانه‌ي ديگر براي زمانه‌ي ما، از هنرمند و داستان‌سراي ماهر، ديويد مك‌كي، خالق «المرفيل رنگارنگ».

اين حكايت تمثيلي كوتاه و با احساس كه بهتر از اين امكان بيان نداشت.

 

198. سه قسمت مساوي

نويسنده: مرجان كشاورزي آزاد

تصويرگر: افرا نوبهار

تعداد صفحات: 12

بها: 000/10

گنجشك و موش و مورچه‌اي با هم دوست هستند. روزي چند دانه گندم پيدا مي‌كنند و به طور مساوي بين يكديگر تقسيم مي‌كنند. موش و گنجشك با سهم خود كيك و نان مي‌پزند و هر كدام آن‌‌ها را به سه قسمت مساوي تقسيم مي‌كنند و به هم مي‌دهند. اما مورچه...

 

199. اين مگس وزوزو (مجموعه شعر)

نويسنده: عباس تربن

تصويرگر: رضا مكتبي

تعداد صفحات: 24

بها: 000/13 تحرير، 000/14 گلاسه

يك مگس بي‌ادب

رخت و لباسش، سياه

آمده توي اتاق

دست و دهانش، كثيف

سرزده و بي‌خبر

بال و پرش، چرب و چيل

پر زده توي اتاق

پيف پيف! پيف پيف!

 

200. شماره تلفن پرنده‌ها

نويسنده: حسين تولايي

تصويرگر: بهاره زارع

تعداد صفحات: 28

بها: 000/5

پرنده‌ها

به آدم‌ها شماره تلفن مي‌دهند

پرنده‌ها

با بال‌هايشان

در آسمان مي‌نويسند:

"8787878"

 

201. سه پري و ماه

نويسنده: مرجان كشاورزي آزاد

تصويرگر: گلناز محمودي

تعداد صفحات: 16

بها: 000/10 تحرير، 000/12 گلاسه

سه تا پري هر روز به زمين مي‌آيند و به كساني كه به كمك احتياج دارند كمك مي‌كنند شب كه مي‌شود به آسمان برمي‌گردند و كارهاي خوبشان را براي ماه تعريف مي‌كنند. ماه به هر كدام از آن‌ها كه كار بهتري انجام داده باشد اجازه مي‌دهد تا روي او تاب بخورد. يك روز كه هر سه پري با كمك هم كار خوبي انجام مي‌دهند. انتخاب بهترين براي ماه دشوار مي‌شود، امّا...

 

202. ششمين فرزند خانم موشه

نويسنده: ليلا صدري

تصويرگر: امير شعباني‌پور

تعداد صفحات: 20

بها: 000/12 تحرير، 000/14 گلاسه

موشي شش فرزند شبيه به هم به دنيا مي‌آورد و هر كدام را بر اساس تفاوت كوچكي كه با يكديگر دارند نام گذاري مي‌كند مثلاً: دم درازـ دم تپلي و... به جز آخري كه هيچ خصوصيت خاصي ندارد و مادر نمي‌تواند برايش اسمي بگذارد اين‌ موش آخري، به دليل شيطنت و شهامتي كه براي اذيت كردن حيوانات درنده دارد دچار دردسر مي‌شود و...

 

203. غول چمنزار

نويسنده: مرجان كشاورزي آزاد

تصويرگر: مجيد كاظمي

تعداد صفحات: 16

بها: 000/10 تحرير، 000/12 گلاسه

اهالي دو روستاي مجاور هميشه با هم بر سر چراي گوسفندانشان دعوا داشتند و هر كدام عقيده داشتند كه گوسفندان ده ديگر، علف‌هاي بيشتري از چمنزار را مي‌خورد. يك روز وقتي دعوا بالا گرفت غول چمنزار با عصبانيت از خواب بيدار شد. معلوم شد تمام چمنزار قسمت‌هاي مختلفي از بدن غول بوده است. اگر غول دوباره نخوابد، چمنزار هر دو روستا از دست مي‌رود. چنين چيزي امكان دارد؟

204. آرزو

نويسنده: مرجان كشاورزي آزاد

تصويرگر: سحر حقگو

تعداد صفحات: 18

بها: 000/12 تحرير، 000/14 گلاسه

يك كرم خاكي‌ آرزو دارد از زمين جدا شود و به آسمان برود. روزي كه روي خاك مي‌آيد مرغ او را با نوكش برمي‌دارد بعد خروس مي‌رسد و كرم را از او مي‌گيرد تا خودش بخورد. سپس گنجشك كرم را از خروس مي‌گيرد و روي درخت مي‌پرد با اين‌كه كرم به آرزويش رسيده، ولي اصلاً خوش‌حال نيست و آرزوي برگشت به خانه را دارد كرم بد جوري گرفتار شده، در پايان قصه...

 

205. عروسك پدر

نويسنده: پاتريشيا كالورت

مترجم: شقايق قندهاري

تعداد صفحات: 168

بها:

ـ گلنيس، مي‌خواهم چيزي را به تو بگويم كه تا به حال به هيچ كس نگفته‌ام حتي به وكلايم، حتي به مادرت و مادربزرگت، به هيچ كس.

اما حالا خيلي مهم است كه تو آن را بداني، فقط به اين دليل كه تو دختر قابل اعتماد و وفاداري هستي.

احساس مي‌كردم تمام وجودم با چيز بسيار نايابي پُر شده، چيز بسيار خوشمزه‌اي كه حتي مي‌توانستم مزه‌اش را بر نوك زبانم احساس كنم.

ترش و در عين حال شيرين، مثل تمشك‌هايي كه هر سال تابستان در چمن‌زار آفتابي پشت خانه‌ي مادربزرگ، در نزديكي رودخانه، مي‌چيدم. من مي‌دانستم كه اشتباه نكرده‌ام! من به طرف جلو خم شدم، چشم انتظار و مشتاق شنيدن آنچه كه او مي‌خواست به من بگويد. او بالاخره تصميم گرفته بود من را براي پيدا كردن كليد مخفي راهنمايي كند.

 

206. مجموعة آفتاب از من و مهتاب گذشت

نويسنده: مژگان بابامرندي

تصويرگر: بنفشه احمدزاده

تعداد صفحات: 36

بها: 000/15 تحرير، 000/18 گلاسه

مجموعه سه داستاني از خانم مژگان بابامرندي كه شامل:

1ـ ياس‌ها كي گل مي‌دهند: قصّة انتظار و چشم به راهي دختري است كه پدرش مفقودالاثر بوده. آزادگان از اسارت برمي‌گردند، و امّا پدر او...

2ـ آفتاب از من و مهتاب گذشت: داستان دو دختر همبازي است يكي خوش‌رو و ديگري بي‌حوصله و حتي بي‌علاقه به سلام دادن. شخصيت اصلي داستان نياز به تغيير دارد امّا چنين تغييري اتفاق مي‌افتد يا نه.

3ـ دوست آن طرف ديوار: قصّة دوستي دو دختر همساية ديوار به ديوار است كه يكي از آن‌ها در يك كوچه و ديگري در خيابان بغلي خانه دارد آن‌ها يكديگر را نديده‌اند، امّا قرار است پس از مدت‌ها بالاخره يكديگر را در مدرسه‌اي كه ثبت نام كرده‌اند ببينند.

 

207. ساعت بدون تيك‌تاك

سروده: مهدي مرادي

تصويرگر: عليرضا جلالي‌فر

تعداد صفحات: 16

بها: 000/11

مجموعه شعري از آقاي مهدي مرادي براي گروه سني ج، د

چرخيد در چشم انار

تصويري از چاقوي تيز

در انتظاري سرخ بود

بشقاب خالي روي ميز

ساعت بدون تيك‌تاك

يك لحظه از كار ايستاد

چاقو انار بسته را

با مهرباني چاك داد...

 

208. وارنكا

نويسنده: برنادته

مترجم: پروانه سرخي

تعداد صفحات: 28

بها: 000/13 تحرير، 000/20 گلاسه

در زمان جنگ جهاني دوم وارنكا زن روسي تك و تنها در جنگل زندگي مي‌كرد. كم‌كم جنگ به اشغال دشمن درمي‌آيد. وارنكا در منزلش باقي مي‌ماند تا پناه آوارگان جنگي باشد. او همراه مهمانانش هرشب دعا مي‌‌كرد كه خداوند دور خانة او ديوار بكشد تا دشمن آن‌ها را نبيند. خداوند مهربان دعاي آن‌ها را مي‌شنود. شب تا صبح از آسمان برف سنگيني مي‌بارد و...

 

209. بهترين پدر دنيا

نويسنده: پيتر هورن

مترجم: اميرحسين بنكدار

تعداد صفحات: 28

بها: 000/15 تحرير، 000/20 گلاسه

لاكي، لاك‌پشت كوچكي است. او به پدرش مي‌گويد: «وقتي با شما هستم، احساس آرامش مي‌كنم.» پدر مي‌گويد: «اين همان كاري است كه هر پدري انجام مي‌دهد و از فرزندش نگهداري مي‌كند.» لاكي مي‌پرسد: «پدرها چه كارهاي ديگري مي‌كنند؟» پدر لاك‌‌پشت با چند بازي «حدس بزن» به پرسش‌هاي لاكي پاسخ مي‌دهد. او كارهاي مختلفي را توضيح مي‌دهد كه پدرها براي فرزندانشان انجام مي‌دهند. مثل جيك‌جيك‌هاي تشويقي هنگام آموزش پرواز، آموزش پريدن از ميان علف‌ها، آموزش قورقور كردن به فرزندان و... پدر اين فرصت را به لاكي مي‌دهد تا حدس بزند درباره‌ي چه جانوري صحبت مي‌كند. در پايان لاكي مانند همه‌ي بچّه‌ها فكر مي‌كند كه پدر دوست داشتني‌اش، بهترين پدر دنياست!

 

210. تو را صدا مي‌زنم

نويسنده: علي باباجاني

تصويرگر: پوپک مقبلي

تعداد صفحات: 62

بها: 000/13

موضوع اين کتاب در مورد راز و نياز حيوانات با خدا است:

راز و نياز گنجشک با خدا

خدايا

تو به پدرم ياد دادي که به من پرواز ياد بدهد.

من از پدرم ممنونم

و از تو اي خداي مهربان

که به من پدري مهربان دادي تا به من پرواز ياد بدهد.

 

211. وقتي بزرگ شدم

نويسنده: پيتر هورن

مترجم: اميرحسين بنكدار

تعداد صفحات: 28

بها: 000/15 تحرير، 000/20 گلاسه

در پايان روزي زيبا و پركار، لاكي، لاك‌پشت كوچولوي سبز، هنوز بيدار است و همان‌طور كه خودش را به پدرش مي‌چسباند، از او مي‌پرسد: «مي‌دانيد وقتي بزرگ شدم، دوست دارم چه‌كاره شوم؟» سپس با حرف‌ها و فكرهايش توجّه‌ي پدرش را جلب مي‌كند. وقتي سرانجام زمان خواب فرا مي‌رسد، پدر و پسر علاقه‌‌ي بيشتري به هم پيدا كرده‌اند. اين داستان، قصّه‌اي شيرين و ساده براي پدرهاست كه مي‌توانند هنگام خواب، آن را براي فرزندانشان تعريف كنند.

 

212. تو با ما قدم مي‌زني (مجموعه شعر)

نويسنده: محمود پوروهاب

تصويرگر: سحر خراساني

تعداد صفحات: 20

بها: 000/12 تحرير، 000/14 گلاسه

تو لطف هوا

تو آرامش سايه‌اي

تو با هر چه گل

تو با هر چه خوب است همسايه‌اي

***

تو با ما قدم مي‌زني

و با شاپرك‌ها نفس

تو يك پنجره سمت باغ

براي دل هر قفس

 

213. قلب بابا توي جورابش است

نويسنده: نقي سليماني

طراح جلد: سعيد كرمي

تعداد صفحات: 48

بها: 000/10 ريال

به نظر بابا (البته با خنده و شوخي اين را مي‌گويد) قلب هر كسي در يك جاي اوست. مثلاً قلب يك پادو در پاي اوست كه همه‌اش بايد بدود و كار كند. قلب يك آدمِ خسيس يا تاجر توي جيبش مي‌تپد. اگر جيبش يكدفعه خالي شود، قلب او مي‌گيرد. و گاهي هم سكته مي‌كند و مي‌ميرد. قلب يك عارف يا مردِ خدا كف دست‌هايش قرار دارد، وقتي كه دست‌هايش را رو به خدا مي‌گيرد. قلب يك ديده‌بان در چشم‌هايش مي‌زند. بابا مي‌گويد همة رمز مسئله در يك شوخي قديمي نهفته است كه يك لوطي با ميمونش يا اَنترش در قديم مي‌كرد. لوطي معركه گير در ميان حلقة جمعيت، از ميمون مي‌پرسيد: جاي دوست كجاست؟

و ميمون قلبش را نشان مي‌داد.

 

214. پيشي بيا منو بخور

نويسنده: سوسن طاقديس

تصويرگر: مونا توكل

تعداد صفحات: 16

بها:

اي پيشي خانم عزيز سلام اميدوارم حالت خوب باشد و باز هم براي خوردن من به اينجا بيايي. من هر شب منتظر تو هستم همين كه ماه بيرون بيايد من هم مي‌آيم تو هم بيا تا تماشايت كنم. پيشي خانم عزيز نمي‌داني موهايت، دندان‌هايت و گوش‌هاي پشمالويت زير نور ماه چه قشنگ مي‌شود. ولي از همه قشنگ‌ترپيشي خانم سبيل‌هايت است كه زير نور ماه مثل شمشير برق مي‌زند. پيشي جان نمي‌دانم اگر تو به خوردن من علاقه نداشتي آن وقت براي ديدن تو من بايد چه خاكي به سرم مي‌ريختم. بي‌زحمت امشب زودتر بيا فداي سبيل‌هايت موش كوچك شما .

موشكي

 

215. ذرت‌ها مي‌رسند

نويسنده: دوروتي رودز

تصويرگر: جين شارلوت

مترجم: نوشين ابراهيمي

تعداد صفحات: 104

بها: 000/12

پدر تيگري در حادثه‌اي به شدت آسيب ديده است و خانواده‌اش در خطر هستند. همسايه‌ها بايد به مزرعه‌هاي خودشان برسند، مادر و مادربزرگ هم از پس اين كار برنمي‌آيند. تيگري دوازده ساله قبل از اين هرگز كارهاي مردانه نكرده است، آيا او مي‌تواند مسئوليت خانواده را قبول كند و جاي پدرش را بگيرد؟

«كتابي متفاوت با روايتي هنرمندانه از زندگي و آداب و رسوم مايايي، همراه با تصاويري مناسب و جسورانه.»

 

216. اشك‌هاي پيازي

نويسنده: ديانا كيد

تصويرگر: مي‌يام لو

مترجم: فرمهر منجزي

تعداد صفحات: 68

بها:

تمام اشك‌هايم در درونم مانده‌اند‌- در جايي مخفي و دور از ديده‌ها.

نام ـ هونگ از ويتنام فرار كرده و خانة جديدي در استراليا پيدا كرده است. اما مدت‌هاست دلتنگ خانه و خانواده‌اش است و منتظر شنيدن خبري از آن‌هاست.

او هم چنين مدت‌هاست در آرزوي ريختن اشك‌هاي واقعي‌اش است، نه فقط اشك‌هايي كه با خُرد كردن پياز در رستوران عمه‌اش مي‌ريزد. اما اشك‌هاي واقعي زماني سرازير مي‌شود كه ياد مي‌گيرد چگونه در درونش لبخند بزند و بالاخره بخندد.

 

217. نقطه

نويسنده و تصويرگر: پيتراچ رينولدز

مترجم: هدا كلاهدوز

تعداد صفحات: 32

بها: 000/12

 

218. من، گرگ و شكلات

نويسنده و تصويرگر: يلفن پِرِت

مترجم:مرجان حجازي‌فر

تعداد صفحات: 56

بها: 000/8

و حالا گرگ گنده‌ي بدجنس است

فوت مي‌كند...

فوت مي‌كند...

فوت مي‌كند...

آن‌قدر شديد كه خانه پرواز مي‌كند و...

اين كتاب در سال 2006 برندة جايزة ادبي موومانت شده است.

 

219. تو بزرگ و من كوچك

نويسنده و تصويرگر: گرگوار سولوتارف

تعداد صفحات: 34

بها: 000/16

فيل كوچولو به سلطان زل‌ زده بود.

شير از او پرسيد: «اصلاً بلدي حرف بزني؟ تا الان صدايي از تو نشنيده‌ام.»

فيل گفت: «من كوچك.»

شير آه كشيد و گفت: «بله، درسته!»

برنده‌ي جايزه ادبيات نوجوانان آلمان

 

220. نفرين‌هاي يك كلاغ

نويسنده: علي ناصري

طراح جلد:  آرش بدرطالعي

تعداد صفحات: 64

بها: 000/10 ريال

براي پير كردن كلاغ جوان، هيچ كس از او اجازه‌اي نگرفت.

فقط كافي بود او حادثه‌اي را ببيند. حادثه‌اي كه هيچ يك از كلاغ‌ها تا آن روز تجربه نكرده بودند. آن حادثة عظيم در يكي از روزهاي زمستاني توي يك شهر كوچك اتفاق افتاد. اتفاقي كه هنوز هم شبيه به خواب و خيال است.

 

221. مارماري و يک لنگه کفش

نويسنده: منصوره صابري

تصويرگر: شبنم شعباني

تعداد صفحات: 16

بها: 000/11

طوطي پرسيد: «براي ما چه هديه‌اي آورده‌اي‌؟»

پيرمرد گفت: «کفش».

آن‌ها با تعجب به همديگر نگاه کردند. طوطي جلوتر پريد و پرسيد: «کفش يعني چي‌؟»

پيرمرد کفش‌هايش را نشان داد و گفت: «کفش، يعني اين‌ها».

يک‌دفعه ميمون زد زير خنده. در حالي که مي‌خنديد، گفت: «به پاهايت چي‌چسبيده، دو تا ميوه‌ي لهيده؟!»

 

222. قصه‌هاي آقا کوچولو

نويسنده: فريبا کلهر

تصويرگر: پوپک مقبلي

تعداد صفحات: 20

بها: 000/12 تحرير، 000/14 گلاسه

قصه‌هاي آقا کوچولو از خانم فريبا کلهر که شامل 7 داستان زيبا به نام‌هاي کوچولوترين معلم اسکي، سفر دريايي، پرواز فرفره‌اي، غول تپّه‌خوار و...

 

223. براي من يک ستاره بکش

نويسنده و تصويرگر: اريک کارل

مترجم: رزا اسلام‌پور

تعداد صفحات: 32

بها:

يک شبِ تابستان، خواب ستاره‌هاي دنباله‌دار را ديدم. ستاره‌ي اول در يک دره‌ي دور افتاد. ستاره‌هاي ديگر نزديک و نزديک‌تر افتادند، تا اين که يک ستاره‌ي دنباله‌دار خيلي درخشان، درست کنار من افتاد. ستاره، خيلي مهربان بود. من و ستاره از زمين بلند شديم و با هم در آسمان شب سفر کرديم.

بچه‌هاي من! شايد شروع و پايان هر سفري سخت باشد، ولي خودِ سفر، عالي است! نه؟

 

224. سه ثانيه

نويسنده و تصويرگر: ژورژ لُموئن

مترجم: مرجان حجازي‌فر

تعداد صفحات: 34

بها:

در سه ثانيه:

دانه‌هاي برف در سکوت پايين مي‌آيند.

در هر سه ثانيه:

هر کودکي يک راه حلي در سر دارد.

 

225. روزي که مرغ‌ها روي سرشان ايستادند

نويسنده: آنيتا يارمحمدي

تصويرگر: حميدرضا اکرم

تعداد صفحات: 24

بها: 000/13 تحرير، 000/14 گلاسه

 

226. ماجراي گم شدن جوجه کوچولو

نويسنده: ناتانيل بنچلي

تصويرگر: آرنولد لوبل

مترجم: محمد اهورايي

تعداد صفحات: 48

بها: 000/13

جوجه کوچولو، جوجه‌ي خيلي کوچکي بود.مادرش، خانم مرغه، خيلي او را دوست داشت. يک روز صبح خانم مرغه از خواب بيدار شد. او چند تا دانه يک‌جا جمع کرد تا با جوجه‌اش صبحانه بخورد

امّا وقتي براي بيدار کردن جوجه کوچولو رفت ...

 

 

يكشنبه 23 خرداد 1389 - 15:45


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری