سه‌شنبه 7 بهمن 1399 - 9:23
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

نقد و تحليل

 

روابط عمومي اداره كل تبليغات اسلامي استان كرمانشاه

 

فاطمه(س) هم آواي فرشتگان

 

شرحي فشرده درباره مصحف فاطمه(س)


انسان و عالم غيب :
- آيا انسان مي تواندبا عالم ماوراء طبيعت تمايل پيدا کند ؟(منظور غير از انبيا و امامان معصوم است)
- آيا بشر قادر است به جهان فرشتگان و ارواح راه پيدا کند ؟
- و آيا به طور کلي مي توان به اسرارعالم غيب دسترسي پيدا کرد؟
اينها سوالاتي است که هميشه افکار دانشمندان الهي را به خود مشغول ساخته و معمولا جواب مثبت به آن مي دهند اما چگونه؟و تحت چه شرايطي و براي چه اشخاصي؟
اينجاست که راه هاي متفاوت و پاسخ هاي مختلف است . ولي يک مسئله در اينجا وجود دارد که در نظر صاحب نظران جاي گفتگو نيست و آن اينکه براي رسيدن به چنان مرحله والائي نوعي سنخيت و شباهت با آن عالم لازم است .
يعني اگر انسان بخواهد چشمي از غيب براي او باز شود........
وذرات جهان با او همراز گردد........
نطق آب و نطق خاک را بشنود.......
وزمزمه تسبيح موجودات عالم در گوشش طنين انداز شود........
وسوسه تاءويلها را از او بزدايد
و خطاب"باشما نامحران ما خامشيم"از او قطع شود بايد اهل دل گردد و محرم اسرار شود يعني نه ظلوم باشد و نه جهول ، بار امانت الهي به خوبي بر دوش گيرد و به سرمنزل مقصود رساند.
شياطين رابا"شهاب ثابت معرفت از آسمان قلب براند ، تا اين آسمان مرکز رفت و آمد فرشتگان و خبرگزاران عالم غيب شود.
لشکر ابليس را از گرد خانه دل طرد کند تا همچون ابراهيم نظر به ملکوت آسمان ها افکند و اهل يقين گردد و به مصداق " لولا ان الشياطين ليوحون علي قلوب بني آدم لنظر وا الي ملکوت السموات"
"اگر شياطين دلهاي انسان ها را احاطه نکنند و آنگاه با پرده هاي هوي و هوس نپوشانند به ملکوت آسمان ها نظر مي افکنند به باطن اين جهان راه يابد.
ولي چه بسيارند کساني که طمع دارند به اين عوامل قرب الهي برسند بي آنکه يک گام در طريق تقوا تصفيه درون ، تهذيب اخلاق،اخلاص نيت و اندوختن معرفت بردارند .نه تنها قدمي در اين راه بلکه انتظار دارند در همان حال که اسير زنجير شهوت و گرفتار هوي هوس و بازيچه دست شيطانند از اين آب حيات روحاني سيراب گردند.اين به آن مي ماند که شخصي خود را در اعماق چاهي ظلماني گرفتار کند سپس فرياد زند چرا نور آفتاب عالمتاب را نمي بيند؟چرا منظره نشاط انگيز باغ و بستان را مشاهده نمي کند ؟ چرا زمزمه مرغان خوش الحان را نمي شنود؟ و چرا با تمام وجودش نسيم روح پرور بهاري را لمس نمي کند؟
بايد به او گفت : تو زپاي بند شهوت بدرآي ، تا ببيني طيران آدميت
و بايد افزود: توکز سراي طبيعت نمي روي بيرون ___ کجا به كوي حقيقت گذر تواني کرد
همين جا عنان سخن برکشم و به اصل مقصود برگردم که هدف نه تحرير يک کتاب اخلاقي ونه شرح يک بحث عرفاني اسلامي و سير الي الله است بلکه هدف راه يافتن غيرانبيا و اوصياء به جهان فرشتگان و ماوراء طبيعت است تا مقدمه اي باشد براي شرح فشرده اي درباره مصحف فاطمه زهرا سلام اله عليها
شواهد قرآني :
علاوه بر اينکه از نظر دلايل عقلي هيچ مانعي برسر راه وصول انسان و دستيابي او به جهان ماوراء طبيعت نيست بلکه سير تکاملي انسان که هيچ حدومرزي نمي شناسد به خوبي امکان چنين امري را اثبات مي کند . شواهد قرآني فراواني براي آن دردست داريم که طرح گوشه اي از آن در اينجا ضروري است .
قرآن افراد متعددي از زنان و مردان بزرگ جهان را نشان مي دهد که هر چند از زمره پيامبران الهي نبودند ولي همدم فرشتگان شدند و به گوشه هايي از اسرار عالم غيب راه يافتند و نشان دادند که اين امر در شعاع خاصي در مورد غير انبيا و اوصياي آنها نيز مي تواند صادق باشد . از جمله :
1 – حضرت مريم مادر حضرت مسيح (ع) به خاطر تقوا و پاکي به مقامي رسيد که قرآن درباره او مي گويد :
و اذ قالت الملائکه يامريم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علي نساءالعالمين يا مريم اقنتي لربک واسجدي وارکعي مع الراکعين
يادآور هنگامي را که فرشتگان گفتند :اي مريم خداوند تورا برگزيده و پاک ساخته و بر تمام زنان جهان برتري داده است. اي مريم (هم اکنون به شکرانه اين نعمت بزرگ ) براي پروردگار خود خضوع کن و سجده بجا آور وبا رکوع کنندگان رکوع نما (آل عمران /42و43)
2 – و او حينا الي ام موسي ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تخزني انا رادوه اليک و جاعلوه من المرسلين .
ما به مادر موسي وحي کرديم که اوراشير ده و هنگامي که بر"جان" اوترسيدي وي را در دريا (نيل) بيفکن و نترس و غمگين نباش که ما اورا به تو باز مي گردانيم و او را از رسولان قرار مي دهيم .قصص/7
مادر موسي (ع) با اينکه راههاي ظاهرا " بهتري براي حفظ فرزندش از شر فرعونيان در پيش داشت ولي او چنين طريق پيچيده و خطرناکي را برگزيد که به آينده نامعلومي منتهي مي شد زيرا خداوند به قلب اوالهام کرده بود و از طريق اتصال به عالم ماوراء طبيعت آينده روشن اين کار را مي ديد .
3 - در مورد ساره همسر بزرگوار ابراهيم خليل مي گويد :
ساره فرشتگان الهي را که نزد ابراهيم براي بيان يک ماموريت آمده بودند با چشم خودديدو با کوشش خود بشارت تولد فرزنداني را بعد ازيک عمر ناکامي از آنها شنيد.
" ولقد جائت رسلنا ابراهيم بالبشري قالواسلاما.................انه حميد مجيد " هود 69 تا 73
رسولان ما جمعي از فرشتگان با بشارت نزد ابراهيم آمدند و به او گفتند: سلام ... و همسرش ايستاده بود خنديد و اورا بشارت به تولد اسحاق و پس از اسحاق يعقوب دادند ولي اوگفت : اي واي بر من ، آيا من فرزند مي آورم درحالي که پيرم و شوهرم نيز پير است ؟ اين راستي چيز عجيبي است .
گفتند : ازفرمان خداتعجب مي کني؟ اين رحمت الهي و برکاتش برشما خانواده است زيرا او حميد و مجيد است.

4 – ذوالقرنين :
او طبق بسياري از روايات اسلامي که از پيامبر (ص) و ائمه اهل بيت (ع) نقل شده پيامبر نبود ، بلکه بنده صالحي از بندگان خدا بود ، با اين در آيات قرآن در سوره کهف که بحث مشروحي درباره آن آمده تعبيراتي ديده مي شود که نشان مي دهد اوبافرشتگان الهي يا الهامات غيبي پيوند نزديک داشت:
حتي اذا بلغ مغرب الشمس ....... نکرا . کهف 86 و 87
هنگامي که ذوالقرنين به مغرب رسيد ... و گروهي را در آنجا يافت گفتيم اي ذوالقرنين آيا مي خواهي آنها را بخاطر کارهاي خلافشان مجازات کني؟ يا طريقه نيکويي را در بين آنها انتخاب نمايي (و آنها راعفو کني.) او گفت: اما کساني که ستم کرده اند آنها را مجازات خواهيم کرد ،سپس به سوي پروردگارشان باز مي گردند و خداوند آنها را مجازات شديدتري خواهد نمود.
آري ذوالقرنين اين پيام ويژه الهي رابا گوش جان مي شنود و پاسخ لازم را به پيشگاه پروردگار مي دهد و اين نشانه روشن ارتباط او با عالم ماورا ء طبيعت است
مجموع اين آيات پاسخ دندان شکني است به آنها که تصور مي کنند ارتباط با عالم غيب و جهان فرشتگان مخصوص پيامبران و امامان معصوم آنهاست.
هم آواي فرشتگان :
نمونه کامل کساني که با عالم غيب ارتباط نزديک داشتند بانوي بزرگ اسلام فاطمه زهرا(س) است.
اين معني در روايات اسلامي با واژه " محدثه" تعبير شده است .
واژه محدث و محدثه از ماده حديث گرفته شده و در اين جا اشاره به افرادي غير از پيامبران و امامان معصوم است که فرشتگان با آنها سخن گفته اند : در حديثي از امام صادق (ع) مي خوانيم :
يکي از يارانش سوءال کرد : هل يحدث الملائکه الالانبياء
آيا ملائکه با کسي جز پيامبران سخن مي گويند؟
امام در پاسخ فرمودند : آري ، مريم پيامبر نبود ولي محدثه بود ،مادر موسي نيز پيامبر نبودند ولي محدثه بود ساره همسر ابراهيم فرشتگان را مشاهده مي کرد که او را بشارت به تولد اسحاق و بعد از اسحاق يعقوب دادند در حالي که پيامبر نبود.و فاطمه بنت رسول کانت محدثه و لم تکن نبيه(فاطمه دختر رسول خدا نيز محدثه بود و پيامبر نبود .
داستان مصحف فاطمه (س):
بنابر فرموده حضرت صادق (ع) فاطمه (س) بعد از رسول خدا هفتادوپنج روز در اين جهان بود و غم و اندوه شديدي از مرگ پيامبر (ص) تمام وجودش را فراگرفته بود ،جبرئيل نزد او مي آمد و به او تسليت مي گفت و اورا از پدرش و مقامات و جايگاه اوخبر مي داد و از حوادثي که بعد از او در آينده در مورد فرزندان او واقع مي شد آگاه مي ساخت و علي (ع) آنها را مي نوشت تا آنجا که يک کتاب ازمجموع آنها (آن سخنان) ثبت فرمودند.
سپس امام صادق اضافه کرد : بدانيد در آن مسائل حلال و حرام وقوانين شرع اسلام نبود ،بلکه علم به حوادث آينده بود. اين تعبير نشان مي دهد که نزول جبرئيل که در روايت به آن اشاره شد به عنوان نزول وحي نبوت نبوده است تا تضادي با روايت معروفي که مي گويد جبرئيل در آخرين مرحله که برپيامبرخدا نازل شد ، آخرين نزول خود را اعلام نمود ، داشته باشد .
بنابر اين مصحف فاطمه (س) مجموعه اي بوده است از اسرار عالم غيب و حوادث آينده جهان که از طريق فرشتگان الهي به بانوي اسلام عرضه مي شد و علي (ع) آنها را جمع آوري کرده است.
اين کتاب هيچگونه ارتباطي با مسئله وحي و نبوت و قوانين تشريح و احکام حلال و حرام نداشت بلکه مجموعه اي از اسرار مربوط به آينده بود و اين کتاب تنها امامان معصوم بوده است .
نتيجه :
1 – مقام والاي فاطمه (س) آنقدر عظمت داشته که ائمه معصومين نيز از مصحف او بهره مي گرفتند و از سوي ديگر بازگو کننده مقام با عظمت بانوي اسلام و آشنايي او با اسرار غيب و همدمي او با فرشتگان است .
2 – يکي از اهداف اين برنامه آن بوده که خلاء روحي حاصل از وفات پيغمبر خدا (ص) از اين طريق پر شود و زمزمه فرشتگان عالم اعلي و آگاهي هرچه بيشتر بر اسرار غيب و حوادثي که در آينده جهان به وقوع مي پيوست و خلاصه راه يافتن هرچه نزديکتر به مقام قرب پروردگار اين بانوي دل شکسه را تسلي دهد و از بار سنگين اين مصيبت عظمي بکاهد.
آخرين سخن اينکه :
گرچه مقامات فاطمه (س) بانوي بزرگ اسلام ويژه خود او بود ولي بدون شک رهروان راه اونيز مي توانند در سايه تهذيب نفس و پاکي روح و اخلاص نيت و اعمال صالحه به مقامي برسند که آنچه را از ديد مردم عادي پنهان است ببينند و به گوشه هايي از جهان ماوراء طبيعت دست يابند .
چشم دل باز کن که جان بيني هرچه ناديدني است آن بيني
اينان همانها هستند که علي (ع) درباره آنها فرمود:
علم و دانش با حقيقت روشن بيني به آنها روي آورده و روح يقين را لمس کرده اند و آنچه را در دنيا پرستان هوسباز مشکل مي شمرند برآنها سهل و آسان است، و آنچه جاهلان از آن وحشت دارند (ايثاروفداکاري و شهادت و عالم پس از مرگ) به آن انس دارند و در دنيا با بدنهايي زندگي مي کنند که ارواح آن به جهان بالا پيوند دارد.
نهج البلاغه - کلمات قصار - جمله 147
غبار تن هرگز حجاب چهره جان آنها نمي شود و چون از سياهچال طبيعت به در آمده اند فضاي باز عالم معني را به خوبي مي بينند و لذت يک لحظه تماشاي اين عوالم براي آنها از دنيا و آنچه در آن است بيشتر و شيرين تر است.

1. اصول کافي، جلد ۱، صفحه ۲۳۹،
2. بصائر، صفحه ۱۵۲، حديث ۳
3. کافي، جلد ۱، صفحه ۲۴۰، حديث ۲
4. بحارالانوار، جلد ۲۶، صفحه ۴۴، حديث ۷۷
5. کافي، جلد ۱، صفحه ۲۴۱.
6. کافي، جلد ۱، صفحه ۲۳۸.
7. الاحتجاج، جلد ۲، صفحه ۱۳۴
8. الاحتجاج، جلد ۱، صفحه ۲۴۱.
9. الاحتجاج، جلد ۲، صفحه ۱۳۴.
10. کافي، جلد ۱، صفحه ۲۴۱.
11. کافي، جلد ۱، صفحه ۲۴۱.
12. من لايحضره الفقيه، جلد ۴، صفحه ۴۱۹.
13. بحار الانوار، جلد ۲۶، صفحه ۴۷.

 

مهين ستمديده

كارشناس فرهنگي تبليغات اسلامي قصرشيرين ليسانس علوم تربيتي

 

چهارشنبه 12 خرداد 1389 - 13:16


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری