شنبه 4 بهمن 1399 - 7:34
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

نظام پيشنهادات

 

روابط عمومي اداره كل تبليغات اسلامي استان كرمانشاه

 

مهارتهاي مدير

 

مقدمه

 
مديران نيازمند شناسايي ودرک رفتار افراد هستند. شغل مديريت مستلزم چهار دسته وظيفه( برنامه ريزي وتصميم گيري ،سازماندهي ،هدايت ،کنترل )سه مجموعه نقشهاي اساسي ( ارتباطي، اطلاعاتي ، تصميم گيرنده ) وچهار نوع مهارت( فني يا تکنيکي ،انساني ،ادارکي ،شناختي ) مي باشد.
در اين مقاله سعي مي شود بطور مختصرو مفيد در مورد مهارتي هاي مدير مطالبي آورده شود.
عموماً توافق بر اين است که حداقل چهار حوزه ي مهارتي در فراگرد مديريت ضرورت دارد: فني ،انساني ،اداراکي وشناختي.
1- مهارت فني- توانائي بکار بردن دانش، روشها، فنون وابزار که لازمه انجام وظايف خاص است واز طريق تجربه ، تحصيل و کاروزي کسب مي شود.
2- مهارت انساني- توانائي و قدرت تشخيص در کار کردن با مردم و انجام دادن کار بوسيله آنها که شامل در ک وفهم انگيزش وبکار بردن رهبري مؤثر است.
3- مهارت اداراکي- به توانائي تفکر انتزاعي مديران بر مي گردد. توانائي فهميدن پيچيدگيهاي کل سازمان وآگاهي از اين که آيا خود شخص درخور شرايط سازمان عمل مي کند يانه. اين آگاهي موجب مي شود که فرد بجاي اينکه فقط بر مبناي هدفها ونيازهاي گروه نزديک وبلافصل خود عمل کند اقدامات خود را بر هدفهاي کل سازمان استوار سازد.
4- مهارتهاي شناختي- اين مهارت به مديران امکان مي دهد که علل واثر روابط را بهتر درک کنند وراه حلهاي نهايي مسائل را تشخيص دهند.
ترکيب مناسب ومقتضي اين مهارتها با ارتقاي فرد در سطوح مديريت از سرپرستي تا مديريت کل تغيير مي کند.
همچنانکه شخص از سطوح پائين به سطوح بالاي سازمان ارتقاء مي يابد بنظر مي رسد که براي اعمال مديريت اثر بخش به مهارت فني کمتر ولي به مهارت اداراکي بيشتري نياز مند است.
مهارتهاي ادارکي وشناختي بيشتر مورد نياز مديران عالي سازمان مي باشند.
سرپرستان در سطوح پائينتر به مهارت فني قابل ملاحظه اي نياز دارند زيرا که غالباً از آنها خواسته مي شود که کارکنان قسمتهاي خود را تعليم دهند. در مقابل، مديران سطح بالاي يک سازمان نيازي به دانستن مهارتهاي فني براي انجام وظايف خاص سطح عملياتي ندارند. مع هذا،آنها بايد قادر باشند که رابطه ي متقابل همه ي اين کارکردها و وظايف را در تحقق هدفهاي کل سازمان تشخيص دهند.
در حاليکه ميزان مهارتهاي فني و ادارکي مورد نياز مختلف مديريت متغير است، شاخص مشترکي که در همه ي سطوح اهميت دارد مهارت انساني است.


تأکيد بر مهارتهاي انساني
تأکيد بر مهارتهاي انساني در گذشته مهم تلقي مي شد، ولي امروزه از اولويت ويژه اي برخوردار است. گفته شده است که در مديريت، توانائي رفتار کردن با مردم بيشتر از هر نوع توانائي ديگر اهميت دارد.
در يک بررسي 200 نفر از مديران مورد پرسش قرار گرفتند، که اکثريت بر اين راي توافق داشتند که مهمترين مهارت يک مدير، توانائي در سازگاري ورفتار با مردم است. در اين بررسي، مديران اين توانائي (مهارت انساني) را حياتيتر از هوش، قاطعيت، دانش ومعلومات يا مهارتهاي شغلي، درجه بندي کردند.

منابع:
1-مديريت رفتار سازماني،پال هرسي وکنث بلانچارد، ترجمه دکتر علي علاقه بند.
2-رفتار سازماني، مورهد/گريفين، ترجمه دکتر سيد مهدي الواني ،دکتر غلامرضا معمار زاده

 

 

حسين آفتابي

کارمند اداره تبليغات اسلامي سرپل‌ذهاب، کارشناس ارشد مديريت بازرگاني  و استاد دانشگاه پيام نور قصرشيرين

 

يكشنبه 2 خرداد 1389 - 14:22


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری