يكشنبه 18 خرداد 1399 - 14:56
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

گزارش

 

ريحانه فتحي ثاني

 

محمد مهدي‌سيار؛ بزرگ‌ترين غزل‌سراي دهه 80

 

در اين روزگار، خيلي از نحله‌هاي شعري معتقدند، زيباشناسي شعر بامضمون و معناشناسي شعر در تقابل است و مي‌گويند شعر بايد در ذات زيبا باشد و از تکنيک بالايي برخوردار باشد و چندان به‌معني و مضمون توجه نداشته باشد، خواندن چنين دفتر شعري که پر از معنا و مضمون است، غنيمت بزرگي به‌شمار مي‌آيد.

به‌گزارش روابط عمومي سازمان تبليغات‌اسلامي، مجموعه‌ شعر «بي‌خوابي عميق» سروده محمد مهدي‌سيار از مجموعه «شعر امروز»، در دوره دوم اين مجموعه منتشر شده است. سروده‌هاي اين دفتر شعر در قالب‌هاي مختلف سپيد، نيمايي، قطعه، رباعي و غزل هستند. استفاده از قافيه با ظرافت‌هاي بديع و لطيف در زبان، از ويژگي شعرهاي اين مجموعه سيار به‌شمار مي‌آيد.

«بي‏خوابي عميق» هم عنوان اولين مجموعه شعر محمدمهدي سيار است که شعرهاي اين شاعر جوان از دوره دبيرستان تا امروز که دانشجو است را، شامل مي‌شود.

اين کتاب شامل 50 شعر در قالب‏هاي کلاسيک و نو است و اشعاري با مضامين آييني، اجتماعي و آزاد را در بر مي‏گيرد.

سيار با اين شعرها مقام اول بخش کلاسيک را در جشنواره بين‌المللي شعر فجر سال 87 به دست آورده است.

 «بي‌خوابي عميق» داراي بن‌مايه و درون مايه‌اي است که باوجود يک‌سري فورم‌ها، اشخاص، اسما و ضميرها در کل شکل تکرار مي‌شود که اين اثر را كه درون‌مايه ديني و مذهبي دارد، موتيو دار مي‌کند و اين نشان مي‌دهد شاعر دغدغه مذهبي و ديني داشته است.

اين شاعر به صورت خودآگاه براي رسيدن به موتيو حرکت مي‌کند و تکرارها، تلاش شاعر براي يک‌دست کردن مجموعه شعريش است؛ اشعاري كه ابياتش خودشان سرنوشت خودشان را رقم مي‌زنند و مستقل از ساير ابيات معناگستري مي‌كنند البته در برخي از شعرهاي اين مجموعه همچون در برخي غزل‌ها اين موتيو خيلي زير پوستي است و شعرها درون‌مايه پنهان دارند.

مخاطب زماني كه برخي از شعرهاي اين مجموعه را مي‌خواند، متوجه مي‌شود كه برخي از شعرهاي اين مجموعه مضمون ديگري دارد و اين بيانگر آن است که شاعر مي‌تواند حتي خارج از اين دغدغه‌ها هم شعر بسرايد.

در بخشي از اين كتاب، آمده است:

با هم صدا کردند ماتم هاي عالم را/ وقتي جدا کردند همدم‌هاي عالم را!/ از عطر ياسم بادهاي ساحل غربي/  از ياد مي‌بردند مريم هاي عالم را/ تا صبح بر گلبرگ زردش اشک خواهم ريخت/ شرمنده خواهم ساخت شبنم‌هاي عالم را.../ انگار يک جا بر سرم آوار مي کردند/  تيغ تمام ابن ملجم‌هاي عالم را/  من پشت پرچين بهشت کوچکم ديدم/  هيزم به‌دوشان جهنم‌هاي عالم را...

اميد مهدي نژاد هم درباره شعرهاي سيار، معتقد است: استفاده از بيانات و کلمات قديمي باعث شده که معاني جديد و يک درونمايه خاص و در برخي موارد تکراري به‌وجود بيايد که معناهاي خيلي بلندي از آن‌ها استخراج مي‌شود، درضمن شعر سيار به شخصيت شاعر نزديک است و صداقت رواني بين شعرها و شخصيت شاعر، وجود دارد.

مهدي نژاد درباره انسجام غزل‌ها، مي‌گويد:: سيار به انسجام غزل‌ها فكر كرده، البته در بعضي جاها سيار شعرهاي خوبي دارد ولي در برخي موارد شعرهاي خوبي نسروده است.

مهدي نژاد تاکيد مي‌كند: غزل‌هاي آخر مجموعه يک سر و گردن بالاتر از ساير غزل‌هاست و اين نشان مي‌دهد که سيار در غزل‌سرايي پله‌هاي اوج را طي مي‌کند به‌ويژه در غزل‌هاي جديدي که سروده، نشان داده که غزلسراي توانايي است.

حميدرضا شكارسري شاعر ديگر كشورمان هم، گفت: البته در شعرهاي سيار کفه ترازو به شدت به سمت معنا و مضمون سنگين‌تر است و اين باعث شده که انسجام ابيات شعر بوجود آيد و ابيات بدون توجه به ابيات ديگر کامل باشند و خيلي به هم مرتبط نباشد که اين نتيجه توجه به مضمون و معناست.

شکارسري افزود: البته در غزل‌ها معنا و مضمون به تعادل رسيده است. هر چند در شعرهاي نو اين مجموعه کمتر اين تعادل وجود دارد.

اين شاعر درپايان، تصريح کرد: درخشش غزل‌هاي سيار باعث شده که ديگر شعرهاي وي مثل شعر نو زياد به چشم نيايد و او را بيشتر غزل‌سرا بشناسند و به بيراه نرفته‌ايم، اگر وي را بزرگ‌ترين غزل‌سراي دهه 80 بدانيم.

«بي‏خوابي عميق» هم عنوان اولين مجموعه شعر محمدمهدي سيار است که شعرهاي اين شاعر جوان را از دوره دبيرستان تا امروز که دانشجو است شامل مي‌شود.

اين کتاب شامل 50 شعر در قالب‏هاي کلاسيک و نو است و اشعاري با مضامين آييني، اجتماعي و آزاد را در بر مي‏گيرد.

سيار با اين شعرها مقام اول بخش کلاسيک را در جشنواره بين‌المللي شعر فجر سال 87 به دست آورده است.

تا کنون 20 دفتر از سروده‌هاي شاعران جوان، براي ارج نهادن به تلاش‌هاي با شور و توان جواناني كه دست به خلاقيت و نوآوري در بدنه شعر امروز فارسي زده‌اند، در قالب مجموعه‏ «شعر امروز» از سوي انتشارات سوره مهر وابسته به‌سازمان تبليغات اسلامي، منتشر شده است.

 

يكشنبه 2 خرداد 1389 - 10:2


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری